Čtení duchovních textů

Nevědomost je zdroj všech ostatních příčin utrpení

Nevědomost je zdroj všech ostatních příčin utrpení

Člověk se nevymaní z vlivu činů tím, že nebude činy podnikat, ani nedojde dokonalosti tím, že se vzdá světa.

celý článek
Sankalpa – uvěřte a vše se podaří!

Sankalpa – uvěřte a vše se podaří!

V józe existuje technika nazývaná sankalpa, která pracuje s vědomou myslí, směřováním pozornosti a proměňováním myšlenek do reality. Pravidelným opakováním svého cíle, přání či záměru vaše podvědomí posléze uvěří...

celý článek
Sanskrt – prajazyk nabitý energií

Sanskrt – prajazyk nabitý energií

O sanskrtu bylo napsáno mnoho vědeckých publikací a dodnes je zrod sanskrtu diskutovaným tématem mezi indology, lingvisty a dalšími vědními obory. Pro hodiny jógy je však důležité uvědomění, že veškeré mantry a většina starodávných indických textů byla napsána právě v sanskrtu, který je považován za jeden z nejstarších jazyků.

celý článek
Krišna - Pán s flétnou

Krišna - Pán s flétnou

Krišna je považován za nejvyššího Pána, který ztělesňuje pravdu, ryzí blaženost, vědomí…Pán pánů. V hinduistickém pantheonu se objevuje jako 8. reinkarnace boha Višnua. V Gítě je Krišnovo zařazení: „Jsem zdrojem všeho, ze Mě vychází veškeré stvoření.“ (X.8)

celý článek
Základní verše z Bhadgadavíty

Základní verše z Bhadgadavíty

Pro vaši duchovní inspiraci přinášíme několik základních veršů z Bhadgadavíty, které potěší vaši mysl a spojí se s duší.

celý článek
Sanskrt - duchovní jazyk

Sanskrt - duchovní jazyk

Na lekcích jógy často slyšíte slova, kterým nerozumíte. Jsou vyslovována starodávným jazykem jógy, sanskrtem. Seznamte se s jazykem. 

celý článek
ÓM má být provázeno nejvyšší pozorností

ÓM má být provázeno nejvyšší pozorností

ÓM je nutno opakovat a uvědomovat si jeho význam. I, 28

celý článek
Světlo Upanišad

Světlo Upanišad

Člověk vůbec neumírá, neboť smrt je jen branou nových životů. A v tom spočívá útěcha upanišad, že za dobré činy dojde člověk již zde na zemi nejvyšší odplaty.

celý článek
Posvátné písmo

Posvátné písmo

Ve védské literatuře nalezneme množství textů, které se všeobecně nazývají védy. Jsou to nejstarší a nejposvátnější texty indické tradice, k nimž se lidé i v současné době stále vracejí

celý článek
Pohlazení po duši a inspirace pro praxi

Pohlazení po duši a inspirace pro praxi

Staré texty jsou bohatstvím, kterému je vhodné věnovat čas. Každý večer nechat rezonovat nějaký verš indické literatury a ...sedne si to tak, jak má! 

celý článek

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket