Čtení duchovních textů 17. 08. 2017 PDF Tisk

Sanskrt – prajazyk nabitý energií

O sanskrtu bylo napsáno mnoho vědeckých publikací a dodnes je zrod sanskrtu diskutovaným tématem mezi indology, lingvisty a dalšími vědními obory. Pro hodiny jógy je však důležité uvědomění, že veškeré mantry a většina starodávných indických textů byla napsána právě v sanskrtu, který je považován za jeden z nejstarších jazyků.

Sanskrt – prajazyk nabitý energií

Sanskrt (v překladu „dohromady sestavený“) je indoevropský jazyk a má příbuznost hlavně se starými jazyky Evropy (řečtinou, latinou apod.) a Iránu (staroperštinou, avestou). Má také hodně společného s jazyky slovanskými, což se projevuje v mnoha podobných slovech a tvarech. Zároveň má sanskrt složitě rozvinutou gramatiku s časováním i skloňováním. Sanskrt je psán v písmě dévanágarí (zkráceně „nágarí“), které používá také hindština.

Nejen náboženský jazyk

Některé studie odhadují stáří sanskrtu až dva tisíce let před naším letopočtem. V sanskrtu byly vytvořeny védské spisy (například Rgvéda, bráhmany, upanišady), hinduistická literatura starověku, středověku i raného novověku. Sanskrt nebyl pouze jazykem náboženským, ale je v něm také dochováno mnoho literárních a kulturních děl jižní a jihovýchodní Asie – umělecká literatura (kávjová poezie, próza i drama), filosofie (daršana), astrologie, zákonodárství (dharmaśāstra) a veškeré tehdejší vědní obory (např. lékařství ájurvéda, lingvistika i technické vědy jako architektura atd.). Tutéž funkci plnil sanskrt i v buddhismu – vyjma jeho théravádového směru, který používal jazyka páli. 

Průvodci dějinami staroindické literatury se dozvíme, že nejstarším dochovaným a také nejdůležitějším dílem z oboru jazykovědy je Kniha o osmi kapitolách (Aštádjájí), jejímž autorem byl Pánini. Lingvisté a filologové Páninimu vyslovují nejvyšší uznání jako prvnímu opravdovému jazykovědci na světě, který sestavil a popsal gramatiku sanskrtu.

Sanskrt ve spánku

Pro mě osobně bylo mé indologické studium sanskrtu jedním z nejtěžších úkolů, který jsem kdy dostala, a nemohu říci, že bych si poté mohla plavně listovat v Mahábháratě a lehce luštit z nekonečných vět psaných v dévanágarí, ale přesto se mě lingvistické studium sanskrtu a hindštiny dotklo natolik, že dodnes občas ve spánku slyším některé úseky súter, manter nebo jiných vět, které jsem se dříve musela tolikrát učit nazpaměť. Pro zvídavého studenta jógy je užitečné pomalu a něžně prostupovat do základního studia sanskrtské výslovnosti a základu dévanágarského písma. Skutečně si nemusíte způsobit úporný bolehlav snahou o řádné lingvistické studium starodávných jazyků.

Také věřím tomu, že studium jazyka je základní branou k možnosti pokusit se autenticky dotknout rozdílné kultury, jinak k ní vlastně nemáme žádný přístup. V sanskrtu vnímám něco hluboce primárního. Je to jazyk nabitý silou a energií. Vždy, když se do něj pustím, cítím, jako bych objevovala také své kořeny, a nejenom ty jazykové. Některé mantry, pokud je umíme předčítat v dévanágarském písmu, doslova ožívají v ústech, uších, mysli i srdci. Vždyť řeč a slovo jsou ve většině mytologiích základními kreativními kameny vesmíru.

 

Literatura:

  1. Zbavitel, J. Vacek: Průvodce dějinami staroindické literatury, 1996
  2. Zbavitel, J. Strnad: Učebnice Sanskrtu, 2007

  • autor: Tereza Ghose
  • www.taite.cz
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Objednat předplatné