BLESKOVĚ

Redakce a kontakty

Vydavatel: Power Yoga Akademie s.r.o., Hellichova 1, 118 00 Praha 1

IČO: 27361144, Dič: CZ27361144.

Společnost Power Yoga Akademie s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 108383.
Jednatel společnosti Jakub Šamberger.

 

Sídlo redakce časopisu: Hellichova 1, Praha 1, 118 00

Evidenční číslo: MK ČR 17870, ISSN 1804-4840.

kontakt pro čtenáře: ctenari@jogadnes.czpredplatne@jogadnes.cz

Rozšiřuje:

  • ČR: PNS www.pns.cz
  • SR: Mediaprint KaPa Slovakia www.mediaprint.sk

Předplatné zajišťuje:

  • ČR: Power Yoga Akademie s.r.o. v distribuci SEND předplatné www.send.cz
  • SR: Slovakia Press

Redakce (redakce@jogadnes.cz)