BLESKOVĚ
Čtení duchovních textů 26. 03. 2021 PDF Tisk

Slovníček pojmů

Sanskrt, základní jazyk jógy, je velice zajímavý a příjemný na vyslovování. Rezonace písmen, slabik a slov ovlivňuje svými vibracemi celistvost bytosti. Nechte se inspirovat malým slovníčkem.

Slovníček pojmů

Abhinivéša – připoutanost k životu a strach ze smrti

Áčárja – učitel

Adhama pránájáma – břišní dýchání

Adhjama pránájáma – podklíčkové dýchání

Ákáša – prostor, 5. Element

Amrta – nektar nesmrtelnosti

Aňdžali – gesto, vyjadřující hlubokou úctu, pozdrav výše postavenému, kdy jsou dlaně spojené na sobě a zvednuté nad hlavu

Asmi – jsem

Baddha - spojený

Bidža (mantra) – semenná, kořenová mantra, často jednoslabičná

Bindu – bod uvnitř hlavy, posvátné znaménko na čele, které symbolizuje vyšší vědomí

Buddhi – vyšší inteligence, poznání, intelekt, schopnost

Čakra – kolo, disk, energetický vír

Čandra – měsíc

Čit – vědomí, mysl

Čit ákáša – prostor mysli

Dakšina – pravý, mužský, příznivý, správný

Danda – tyč, hůl

Dikša – zasvěcení formou rituálu, obřadu

Duhkha – utrpení, neštěstí

Džala – voda

Džanu - koleno

Džapa – opakování, meditace

Gájatrí – jedna z nejznámějších a nejposvátnějších manter

Ghí – přepuštěné máslo

Gó – kráva

Guru –duchovní učitel, ten, kdo vede žáka z temnoty ke světlu, vyšší postavení, než áčarja

Hasta – ruka

Jóga nidra – jógový spánek, technika hluboké vědomé jógové relaxace

Kája – fyzické tělo

Kája – fyzické tělo (kája kalpa – regenerační technika fyzického těla)

Kalpa – metodika

Kaphalabhátí – jedna z očistných dechových technik, v překladu zářící lebka

Kečarí mudra – technika, kdy jazyk je umístěný na horním patře, co nejvíce vzadu. Kévala – pouhý, jediný

Kóša – tělo, obal, úroveň existence

Krijá – činnost, aktivita, rituál, konání

Kumbhaka – zádrž dechu

Kunda – hrnec, džber, nádoba, zásobník, označení oblasti v energetickém těle, kde je zdroj latentní energie – kundaliní

Mája – iluze, klam našich smyslů, závoj, zahalení

Márga – cesta a způsob duchovního vývoje

Matsja - ryba

Mauna – ticho, mlčenlivost

Múla – kořen, původ, příčina, počátek, základna

Namaskár – pozdrav

Páda – noha

Padma – lotos - symbol čistoty, moudrosti a osvícení

Param – nejvyšší

Parampará – posloupnost guru a jejich nástupců

Pašča – za, západně, později

Pránájáma – 4. Stupeň Pataňdžaliho systému jógy, kontrola a řízení toku energie s prostředky (techniky dechu)

Prasárita - roztažený

Púrna – úplný, dokončený

Raja - král

Rši – věštec, dávní mudrci, kteří ve stavu meditace získali od bohů zjevené pravdy (šruti)

Sádhu – svatý muž

Samána – aspekt energie pohybující zleva doprava a opačně

Sánkhja – jeden ze šesti Dharšanů (filosofické směry a školy), který je založený na dualismu (uznávání existence hmoty a ducha)

Šanti – mír

Sapúrna – neuplný

Sat – jsoucno, exitence, skutečnost

Satčitánanda – bytí-vědomí-blaho (tři nepomíjející kvality)

Šíras – dotknout se hlavou

Šitalí – chladivý dech ústy, dechová technika

Šruti – posvátné vědění podle Indů, které má božský původ

Stalí – chladivý dech prováděný ústy

Sukha – snadný, příjemný

Šúnjaka – zastavení dechu po výdechu

Supta – ležící

Súrja – slunce, sluneční božstvo

Sútra – poučení, aforismus

Tantra – niť, osnova

Trimúrti – trojice božských sil (tvůrčí – Brahma, udržující – Višnu, ničivá, obnovující – Šiva)

Túrija – 4. Stav vědomí, který je dosahovaný meditací.

Vírabhadra – jméno mýtického bojovníka

Vivéka – rozlišování, schopnost rozlišovat podstatné od nepodstatného, věčné od pomíjivého

Vjána – druh, aspekt energie, princip transportu energie v těle

  • -jd-
  • zdroj fotky: Shutterstock.cz

Objednat předplatné