Čtení duchovních textů 15. 12. 2022 PDF Tisk

Ó Árdžuno...

Staré texty jsou plné moudra a poučení....nechte se inspirovat, vstřebávejte a nechte uvnitř sebe sama rezonovat....nechte všemu čas....

Ó Árdžuno...

Je-li jogín v provádění ásan jistý a upevněný a ovládá-li své smysly, pak by měl dle pokynů…..začít s pránájámu a dbát na to, aby jedl jednoduchou a výživnou stravu. Je-li dech nerovnoměrný, myšlení ochabuje. Je-li dech pevný, pak je pevné i myšlení. Aby se dostálo pevnosti, musí jogín svůj dech řídit. Dokud dech sídlí v těle, je zde život. Zmizí-li dech, zmizí i život. Proto řiďte svůj dech.

HathaPradipíka

 

I,15

Nepřipoutanost znamená vědomé zřeknutí se vztahu k viděným nebo jinak poznávaným předmětům.

Výklad

Nepřipoutanost neznamená nezájem o život ani neúčast na něm. Zřeknutí se vztahů nevylučuje jejich užívání, pouze odstraňuje ovlivňování mysli z vnějšku a uvolňuje projev vnitřního hlasu. I jogín má rád pěkné věci, jenomže je netouží vlastnit. Vnitřní názor neovlivňovaný z vnějšku snadněji naleznete jednotu věcí. Nelpí-li mysl na ovoci činů, dostává se do pozice nezúčastněného diváka, který uvědoměle registruje herecké role, v nichž účinkuje.

Jógasútra, přeložil Josef Bílek

 

Požehnaný pravil:

  1. Slyš, ó Ardžuno, když budeš provádět jógu a budeš-li Mne mít s oddanou myslí za útočiště, pak Mne poznáš plně a bez pochyb.

Výklad:

Autor zamýšlí podat úplné a celistvé poznání Božství, nikoli pouze čirý átman, ale i jeho projevení ve světě.

  1. Tuto moudrost ti plně vyjevím s poznáním, které když pochopíš, již nebude nic, co by zůstávalo k poznání.
  2. Mezi tisíci lidmi stěží jeden usiluje o dokonalost, a z tisíce těch, kdo usilují a mají v tomto úspěch, sotva jeden Mne opravdu zná.

Výklad: Jiný překlad je: „a z tisíců snažících se“. Většina z nás ani nepociťuje potřebu dokonalosti. Tápavě se pohybujeme za hlasem tradice a autority. Z těch, kteří se snaží spatřit pravdu a dosáhnout cíle, jen málo je úspěšných.

Citováno:  Bhagavadgíta.

Z původního sanskrtského originálu přeložil a anglickým komentářem opatřil Sarvepalli Rádhakrishnan.

Z angličtiny přeložil Rudolf Skarnitzl.  Vydalo: Nakladatelství ONYX 2007. (Kapitola VII. Bůh a svět. Bůh je Příroda i Duch).

  • -jd-
  •  foto: samphotostock

 

Objednat předplatné