Čtení duchovních textů 21. 04. 2022 PDF Tisk

Když chcete jít hlouběji… po jakých jógových pramenech sáhnout?

Každý, kdo józe skutečně propadne, pocítí dříve či později potřebu do tohoto úžasného filozofického systému proniknout o něco hlouběji. Vedle moudře zvoleného učitele s tím může pomoci i literatura. Po jakých pramenech sáhnout?

Když chcete jít hlouběji… po jakých jógových pramenech sáhnout?

Doporučení jógové literatury se samozřejmě mohou lišit podle preferencí toho, co vás zajímá, nebo toho, co konkrétně s učitelem aktuálně studujete a probíráte. Jóga je jako oceán – je hluboká tak, že na její dno nikdo nedohlédne, a v jejím nitru se skrývá množství různých aspektů, které je nemožné za jeden celý život prozkoumat. Od toho se odvíjí i četnost literatury, kterou v tomto směru můžete studovat.

Jaké knihy si vybrat
Já jsem založením tradicionalista a konzervativec, tudíž i má volba inklinuje k pramenům tradičnějším. Následující doporučení vycházejí z mé vlastní praxe a zkušenosti. Samozřejmě rozumím a chápu, že někdo jiný může za stěžejní považovat knihy zcela jiné. Má jógová cesta byla nicméně v počátcích dlážděna těmito prameny, a to zhruba v pořadí, v němž je uvádím.

André van Lysebeth, Učím se jógu
K této knize mám vyloženě osobní vztah, protože můj tatínek, jógový samouk, vycházel právě z knih Lysebethových. Pamatuji se, jak doma cvičíval kapalásanu a se sestrou se nám nesmírně líbilo, že ho v přípravné poloze můžeme tahat za palce. Později mi utkvělo otcovo vyprávění popisující zážitky z meditací. Takže když jsem se o jógu sama začala zajímat, byl pro mě Lysebeth volbou poměrně logickou. Pro nás „zápaďany“ srozumitelným a jasným jazykem vysvětluje základní jógové principy jak filozofické, tak i fyzické, poskytuje návody na provádění meditací, očistných technik i jógových ásan.

Kolektiv autorů, Jóga od staré Indie k dnešku
Sám název knihy vypovídá o jejím obsahu. Různí významní autoři v ní popisují zrod jógy, její rozvoj, dělení, postup, principy, zásady a základy. Najdete zde dokonce srovnání některých jejích metod s metodami psychologickými a psychoanalytickými, popisován je přesah do běžného života i rozdíl mezi uvažováním člověka východního a západního. Nechybí tradiční rozdělení jógových škol, popisy očistných technik i etických zásad. Samozřejmostí jsou obrázky a vysvětlení prováděných jógových ásan společně s informacemi, jak v které z nich dýchat, jak dlouho v ní setrvat, jak člověka ovlivňuje na tělesné i vnitřní rovině.

Rudolf Skarnitzl, Poznáváme své já
Hluboké dílo věnující se teorii o gunách (tamas, radžas a sattva) a tendencích, které existují v naší mysli. Pochopením těchto principů poznáváme sami sebe a učíme se opanovat vlastní mysl tak, abychom se stali jejími pány a žili život vědomě, vyrovnaně a spokojeně. To ovšem vyžaduje nastavit sám sobě zrcadlo a skrze guny i tendence mysli si uvědomit a přiznat všechny své stránky, což je velmi obtížné a někdy to může být i bolestivé. Všechno však vede k našemu dobru, k zušlechťování a kultivování našeho nitra a navozování harmonického vztahu se sebou i s druhými, s naším okolím, s celým světem.

  1. Mihulová, M. Svoboda, Jóga a sebepoznání

Tato útlá knížečka se věnuje především jógovým etickým zásadám, tedy jamě a nijamě, které představují jeden ze stupňů Pataňdžaliho osmistupňové cesty jógy. Jednotlivá doporučení a zásady jsou zde podrobně rozebrány, včetně smyslu, provádění a přesahu do běžného života. Studiem jam a nijam poznáváme sami sebe, kultivujeme vlastní nitro a stáváme se vyrovnanějšími, hodnějšími, spravedlivějšími. Jamu a nijamu se musíme nejprve naučit uplatňovat vůči sobě, to nám umožní navázat harmonický vztah sama se sebou, od čehož se následně odvíjí uplatňování jamy a nijamy vůči světu a navazování harmonických vztahů s naším okolím.

Bhagavadgíta, zkráceně Gíta
Starý posvátný hinduistický text plný moudrosti a poučení, které procházejí celou jógou a jsou stejně platné dnes jako kdykoliv předtím. Text zároveň odhaluje kulturní bohatství světa, z něhož vzešla jóga, popisuje velký, krásný a silný příběh a umožňuje nahlédnout do jedinečného prostředí vytvářejícího podhoubí a základy jógové filozofie, nauky i praxe.

Leslie Kaminoff, Jóga – anatomie
Úžasné dílo brilantně popisující fyzické aspekty jógy. Jak působí na lidské tělo po fyzické stránce, jak jednoduše využívá přirozených principů organismu a jak je rozvíjí tak, abychom po všech stránkách prospívali. Najdete zde rovněž detailní a názorný popis jednotlivých jógových poloh, jejich správného provedení i benefitů a případných kontraindikací.

  • autor: Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné