Čtení duchovních textů 28. 09. 2023 PDF Tisk

Sankalpa – uvěřte a vše se podaří!

Pro jasnost mysli, její klid i jako živná půda - sankalpa, která pracuje s vědomou myslí, směřováním pozornosti a proměňováním myšlenek/ záměru do reality. Otevírá cestu k uskutečnění cíle. Pravidelným opakováním svého cíle, přání či záměru vaše podvědomí posléze uvěří a ... stane se. 

Sankalpa – uvěřte a vše se podaří!

Pro životní pohodu, vnitřní klid a zjemnění emocí je práce s myslí velice důležitá. Trénink vůle a udržování se v záměru, který máte, můžete využít pro realizaci svých cílů. Pojmenování a opakování jasné a konkrétní myšlenky vede k postupnému vytvoření prostoru ve vaší přípravě mysli a navedení se k realizaci cíle. Spojíte-li se každý den, např. večer, se svým dechem, a tím pádem sami se sebou, můžete svůj vnitřní potenciál posunovat kousíček po kousíčku dál.

Zasej myšlenku a sklidíš čin. Zasej čin a sklidíš zvyk. Zasej zvyk a sklidíš charakter. Zasej charakter a sklidíš osud.“

                                                                                                             (indický filosof Svámi Šivananda)

V současné době, ve které často určuje sílu a směr majetek, hmota a materiální statky, se člověk může ztratit ve víru svých tužeb. Touha, stane-li se hnacím motorem, může být překážkou v přirozeném chodu vesmíru. Touha, jako jemná sankalpa, kdy netlačíte na „pilu“ je pomocníkem každého dne. Svět okolo nás je proměnný a jeho základním projevem je změna. Je to opět energie, která je snad jedinou jistotou existence. Neustále se vše proměňuje a spolehnout se na stabilitu je téměř nemožné. Naše mysl podléhá každodenní změně. Pocity, emoce a myšlenkové procesy vznikají, zanikají a neustále se proměňují v závislosti na vnějších podnětech. Je tedy dobré věnovat se mysli více, aby nezaznamenávala tolik výkyvů. Je vhodné ji pěstovat a tvarovat podle svých cílů a záměrů?

Sankalpa pracuje s vědomou myslí, směřováním pozornosti a proměňováním myšlenek do reality. Jako byste se naprogramovali na pozitivní řeč a jejím pravidelným opakováním vaše podvědomí uvěřilo, že tento program již nyní prožíváte. Ano, sankalpa je pozitivní afirmace, kterou vytváříte dění okolo i uvnitř sebe.

Pravidlem sankalpy je jasná formulace cíle, přání nebo záměru. Je nutné ji vyslovit v pozitivním významu vůči sobě tak, aby její součástí nebyl zápor (ne, nechci, nebudu, nesmím), manipulace s prospěchem nebo podmínkou (budu zdravý, když...) a aby vše, kromě přání, probíhalo v přítomném čase. Jedná se o přesnou formulaci cíle, který jako by v současné chvíli byl již splněn, a ten, kdo ho vyslovuje, ho právě prožíval. Sílu sankalpy umocňuje opakování a pravidelnost, stejně jako prožití emocí souvisejících s již uskutečněným cílem.

Sankalpu je vhodné vkládat po relaxaci, když je tělo uvolněné a mysl klidná. Mysl je v tuto chvíli schopna přijímat a vytvářet v podvědomí program, který se postupně stane realitou života.

  1. Jasně formulujte přání, cíl, záměr.
  2. Vyjádřete ho pozitivně a v přítomném čase.
  3. Zapojte emoce a představy, které podpoří plnění cíle.
  4. Opakujte pravidelně každý večer před spaním a sankalpu neměňte, dokud se nestane realitou.

Vesmír nám pomáhá prožívat realitu života. Myšlenku, kterou vyšlete, energie vesmíru vezme a ztvární. Vyplatí se ovládat svou mysl a korigovat ji směrem, který zušlechťuje naše životy více než uvíznout ve spárech negativismu. Díky mysli si tvoříme každý všední den. Tak na sobě pracujte a ochočte ji ve svůj prospěch.

Je-li přání, záměr nebo cíl prospěšný pro vás, bude mít pozitivní dopad i na vaše okolí.

  

Objednat předplatné