Krásný věk

16. 07. 2012


Myslete na „zadní“ kolečka a staňte se cvičitelem seniorů s jedinečným týmem!   Každý z nás si dozajista přeje stárnout pomalu a být v plné síle, fyzické i mentální, jak jen nejdéle je to možné. ...
Myslete na „zadní“ kolečka a staňte se cvičitelem seniorů s jedinečným týmem!   Každý z nás si dozajista přeje stárnout pomalu a být v plné síle, fyzické i mentální, jak jen nejdéle je to možné. Toužíme po tom, aby nás nebolely klouby, aby naše páteř byla pružná, abychom mohli chodit na procházky, cestovat, setkávat se s přáteli a užívali si života plnými doušky. Stáří přece neznamená konec s našimi oblíbenými aktivitami. Nic nekončí jen proto, že jsme se přeshoupli přes nějaké číslo, které někdo kdysi označil za seniorský věk.    Cíl školení Cvičitel seniorů – aktivní stárnutí je jednnoznačný. Pomáhat lidem v pokročilém věku  podporovat jejich fyzické a psychické aktivity, být jim průvodcem a rádcem.   Zdravotní prospěch pohybových aktivit seniorské populace je dnes již ověřen empirickými zkušenostmi i rozsáhlými epidemiologickými studiemi. Pravidelně prováděná cvičení a fyzická aktivita umožňuje seniorům udržet si vyšší tělesnou zdatnost, která je prevencí hypomobility jako rizikového faktoru civilizačních chorob i chorob stáří.   Pohyb aktivizuje seniory po stránce tělesné i duševní. Zlepšuje jejich funkční stav, zvyšuje pohybovou jistotu a soběstačnost, zlepšuje pohybovou kvalitu. Pravidelná pohybová aktivita pomáhá udržet seniory nezávislé na okolí, což je pro mnohé nutné k důstojnému stárnutí. Senioři, kteří pravidelně cvičí jsou méně nemocní popř. z nemocí rychleji regenerují. Aktivní životní styl jim zajišťuje dobrou kvalitu života.    Pro seniory jsou výhodné cvičební techniky pomalých stylů se zaměřením na koordinaci pohybů, dechu a pozornosti k pohybu. Tomu vyhovují nejen lekce jógy, power jógy ale i tchai-či nebo specielní rehabilitační techniky vycházející z poznatků fyziologie a kineziologie. Využité techniky cvičení přispívají ke zvýšení svalové síly, pohyblivosti, koordinace, rovnováhy ale i k relaxaci, zlepšují komunikaci, uvolňují emoce, navozují pocit sebeuspokojení a radost z pohybu. Cvičení zlepšují hybnost opotřebovaných kloubů a snižují bolestivost při pohybu. Dobrý lektor vždy dbá na zlepšení funkce svalů trupu, tak, aby se aktivizovaly do vzpřímeného držení těla a opět působily protibolestivě.
Dobrým prostředkem k udržení zdatnosti je chůze, která např. s přidáním holí pro Nordic walking je bezpečná i pro méně stabilní seniory. Pro ideální pohybový program jsou k chůzi a cvičení doporučovány zařadit i silová cvičení. U nich je nutné dodržovat určité zásady a pak jsou bezpečné pro jakéhokoliv seniora. 
Blížíte se sami k seniorskému věku či se seniory pracujete? Chcete-li znát podrobnosti k zásadám cvičení seniorů, obraťte se na odborníky – lektory, fyzioterapeuty, cvičitele, nebo se jimi přímo staňte. Vše potřebné se dozvíte na kurzu Cvičitel seniorů.
Staňte se Cvičitelem seniorů! Jedinečný kurz začíná 27.9.2012 s předními odobrníky v daném oboru: MUDr. Sylvia Musilová, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Ing. Ivan Mach, Mgr. Martina Barchánková, PhDr. Petr Švarc, Mgr. Radomíra Borkovcová. Garantem celého programu je Mgr. Eliška Novotná.
Zdroj foto: www.shutterstock.com 
www.bmsa.cz 

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket