Pataňdažaliho osmistupňová jóga 19. 04. 2024 PDF Tisk

NIJAMA: Tapas (řád, režim)

Jakkoliv bývá tento princip zaměňován s askezí, týká se spíše vnitřní disciplíny, vůle a odhodlání. Je propojen se všemi ostatními principy a celkové vědomí smyslu posiluje vůlí a odhodláním.

NIJAMA: Tapas (řád, režim)

Vede nás k dodržování našich zásad a rozhodnutí i ve chvílích, kdy se zdá, že jsou nevýhodné, že bychom přece mohli na chvíli polevit. Jenže jakýkoliv úkrok stranou zvyšuje pravděpodobnost, že bude následovat další a další, až nakonec sejdeme s cesty.

V práci se sebekázeň odráží v dodržování termínů, uvážlivém plnění úkolů a respektu vůči nastaveným pravidlům. Pomáhá zvládat dlouhodobé projekty a zadání velkého rozsahu. V rodině znamená přijmout svou spolu/zodpovědnost za její fungování. Nemůžeme se už rozhodovat pouze sami za sebe, neboť důsledky našich rozhodnutí nese rodina jako celek. A také každý vztah jako takový vyžaduje hodně práce. Ve chvílích pochyb je dobré vzpomenout si, proč jsme se rozhodli ve vztahu být a proč stojí za vynaložené úsilí.

Tapas znamená také dodržet slovo a plnit sliby. Pokud se něco nepodaří, zamýšlíme se především nad vlastním dílem a bez zbytečného patosu hledáme řešení. Nevyhýbáme se trestu ani zodpovědnosti. Zkoušky a nezdary k životu patří. Tapas nás učí přijímat neúspěchy jako přirozenou součást procesu učení. Dané slovo dodržujeme také vůči sobě samým. Nejsou to však předsevzetí, ale samotné činy, které poukazují na sílu našeho charakteru. Rutina je nám pomocníkem, aniž by nás však svazovala tehdy, pokud z dobrých důvodů potřebujeme změnu.

K jógové praxi disciplína, vůle i odhodlání bezesporu patří. Přináší i benefity v podobě zdravého a pružného těla, a také pevného středu, který je pro zdravé a správné provádění pozic nezbytný. Ale i v tomto případě platí, že je sice nezbytné do svého programu zařadit pravidelné lekce jógy bez ohledu na vnější lákadla a pokušení, ale také udělat si čas a přivonět k růžím. Vědomé prožívání zvláštních okamžiků dává určité rutině smysl a může se tak z ní stát dobrý základ pro další stupně na jógové cestě. 

 

  • autor: Michaela Dombrovská
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné