O józe 18. 04. 2024 PDF Tisk

Jóga jako pomoc při Alzheimerově chorobě

Jóga sice není všemocná, ale rozhodně je účinná. I proto je cvičení jógy skvělým pomocníkem, který může snížit stres a zlepšit náladu u jedinců s Alzheimerovou chorobou.

Jóga jako pomoc při Alzheimerově chorobě

Alzheimerova choroba je progresivní formou demence, která způsobuje degeneraci a následné odumírání mozkových buněk, což má za následek problémy s pamětí, myšlením, jazykem a chováním. Podle Alzheimerovy asociace žije s Alzheimerovou chorobou 5,8 milionu Američanů ve věku 65 let a starších. Očekává se, že do roku 2050 se počet zvýší na 14 milionů.

Na Alzheimerovu chorobu a její ničivé účinky neexistuje lék. Začlenění komplementárního přístupu, jehož součástí je jóga, do péče o Alzheimerovu chorobu může však pomoci s některými příznaky a výzvami, které tato nemoc přináší. A už to je jasný krok k tomu neztrácet naději.

„Výzkum kolem jógy a jejího dopadu na Alzheimerovu chorobu je poněkud omezený a zdaleka není tak průkazný, jak bychom rádi, ale i tak jde stále kupředu,“ říká Ruth Drew, MS, LPC, ředitelka informačních a podpůrných služeb Alzheimerovy asociace v Chicagu.

„Existují ale neoficiální důkazy, které naznačují, že jóga má potenciální benefity, které by mohly pomoci snížit stres, zklidnit agitaci, zlepšit celkovou náladu, a tak výrazně pomoci těm, již s daným onemocněním zápasí, aby viděli světlo na konci tunelu,“ dodává.

Jóga může poskytnout bezpečnou, společenskou fyzickou aktivitu, která může pomoci zmírnit izolaci, již mohou pacienti s Alzheimerovou chorobou často pociťovat.

„Jóga je bezpečná, může snížit hladinu stresu a je dobrá pro duševní i fyzické zdraví,“ říká Jonathan Graff-Radford, MD, behaviorální neurolog na klinice Mayo v Rochesteru v Minnesotě.

„I když nevíme, jaký přímý účinek může mít na kognitivní poruchu, jóga nabízí významné výhody, včetně toho, že je dobrá pro rovnováhu, proto ji pacientům doporučujeme.“

A jak vlastně vypadá jóga pro pacienty s tímto omezením?
Jógová praxe pro pacienty s Alzheimerovou chorobou zahrnuje jemné pohyby prováděné pomalým a snadným způsobem. Lekce bývají kratší než typické cvičení jógy, obvykle trvají 10 až 30 minut.

Sekvence lze přizpůsobit fyzickým schopnostem a motorickým dovednostem jednotlivců. Instruktoři nikdy nevynucují pohyby, na které není daný jedinec připraven, a účastníci jsou povzbuzováni, aby dělali, co mohou. Jedinci s Alzheimerovou chorobou pak mohou pocítit pocit sebeurčení a zmocnění nad sebou samým.

Vsedě nebo vestoje mohou stále těžit ze zlepšeného držení těla, zvýšené flexibility jednotlivých svalů, lepší stability nohou, kotníků i chodidel. Lekce jógy určené pro osoby s Alzheimerovou chorobou navíc často kromě fyzických pohybů kladou cílený důraz na práci s myslí a dechem.

  • autor: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné