Feng shuje PAKUA

11. 07. 2010


Jsme ovlivňováni věcmi, jež neslyšíme, nevidíme, necítíme, nemůžeme se jich dotknout, ani je ochutnat. A navíc je našich pět smyslů pod silným vlivem zkušeností, které získáváme ze svého životního pro...
Jsme ovlivňováni věcmi, jež neslyšíme, nevidíme, necítíme, nemůžeme se jich dotknout, ani je ochutnat. A navíc je našich pět smyslů pod silným vlivem zkušeností, které získáváme ze svého životního prostředí. Jsme jím ovlivněni fyzicky, emočně, sociálně, dokonce i finančně - a to způsobem, který při běžném pohledu nevnímáme.

V minulém podzimním čísle jsme hovořili o pěti elementech (dřevo, oheň, země, kov, voda), při čemž každý element je formou energie se specifickými kvalitami, pocity a různými korespondencemi k přírodnímu světu. Dnes postoupíme o krůček dál a seznámíme se s devíti životními oblastmi, někdy též nazývanými pa-kua. Než se ale pustíme do práce, dovolte mi, abych připomněla jednu hodně podstatnou pravdu, kterou jsem při svém praktikování feng shuej pochopila: V každém bytě či domě existují určité životní oblasti, které potenciálně podporují náš harmonický život. Slovo potenciálně znamená, že se na svém harmonickém životě musíte podílet i vy sami. Jen málokdy totiž spadne člověku něco do klína bez vlastního přičinění. Věřím, že jsem vás touto pravdou neodradila od touhy dále poznávat taje tisíce let starého a osvědčeného umění.

Užívání pa-kua je pomocný nástroj analýzy feng shuej. Umožňuje zjistit, jak oblasti vašeho prostoru působí na korespondující oblasti vašeho života. Všechny prostory člověka ovlivňují. Důležitou otázkou je, která oblast působí na co. Klidně by se také dalo říci, že pa-kua feng shuej je energetická mapa, která aplikuje moudrost I-ťingu (starověká kniha čínského vědění) na lidské prostory. S pomocí pa-kua rozdělíme jakýkoli definovatelný prostor do devíti oddílů či oblastí, každý se svým vlastním korespondujícím souborem vlivů a energií. Má-li byt, pokoj či dům čtverhranný půdorys, jsou velikosti těchto oblastí stejné. U domů s neobvyklým půdorysem jsou velikosti oblastí různé.
Pa-kua umožňuje vymezit si ty oblasti, na nichž potřebujete nebo chcete pracovat a potom uvědoměle a se znalostí pokračovat.

Devět životních oblastí a jejich číselné přiřazení je následující:

  1. kariéra
  2. manželství / partnerství / vztahy
  3. rodina / předkové
  4. bohatství / peníze
  5. harmonie / zdraví
  6. nápomocní lidé / pomocníci
  7. děti
  8. vědění / moudrost
  9. dosažení / sláva / pověst

Těchto devět oblastí života můžete aplikovat jak na svůj byt, dům (včetně pozemku), tak na svou kancelář. Uvedená pa-kua můžete také použít na léčbu fyzického stavu a pro udržení dobrého zdraví. Zde zmíněné léčebné prostředky feng shuej berte ale pouze jako prevenci či doplněk. Nikdy ne, jako náhradu za profesionální péči.

1. Oblast kariéry, čínský název Kchan

Barvy: černá a půlnoční modř
Odpovídající část těla: uši a ledviny
Tato oblast se týká vaší práce, úspěšné kariéry a toho, jak si vyděláváte na živobytí. Patří proto v léčbě mezi zásadní, pokud si chcete najít lepší práci, dosáhnout povýšení, zlepšit vztahy se spolupracovníky nebo získat v práci větší uznání. Tato oblast domu může zapůsobit na vaši kariéru víc než vaše kancelář.

2. Oblast manželství / partnerství / vztahů, čínský název Kchun

Barvy: žlutá, okrová, béžová, hnědá
Odpovídající část těla: vnitřní orgány
Tato oblast se specificky vztahuje ke stavu vašeho manželství nebo vážného vztahu, má vliv na jeho kvalitu, a také na vaši schopnost nebo šance, že najdete nového partnera, toužíte-li po tom. Podle energetiky feng shuej se oblast váže k opatrovatelské energii země a také k ženám v domě -manželce a matce. V podnikání se nazývá oblast partnerství a působí na klíčové podnikatelské vztahy, ať už se jedná o vztah uvnitř společnosti, nebo o vnější partnerství, v němž se společnost angažuje.

3. Oblast rodiny / předků, čínský název Čen

Barvy: zelená
Odpovídající část těla: chodidla
Patří sem jak jádro rodiny, tak všichni příbuzní. Rodina je arénou feng shuej pro řešení interpersonálních rodinných konfliktů nebo pro rozvoj rodinné harmonie. V kontextu podnikání se oblast rodiny týká zaměstnanců i řídících pracovníků. V menší míře se vztahuje i na zákazníky, prodavače a ostatní, kteří jsou s podnikem v pravidelném kontaktu.

4. Oblast bohatství / peněz, čínský název Sun

Barvy: zelená
Odpovídající část těla: boky
Koreluje s prosperitou a blahobytem ve vašem životě. Oblast má vliv na příjmy a finanční situaci. Pro zlepšení financí zaměřte svou pozornost právě sem. Poznámka: mějte na mysli, že vedle oblasti bohatství silně působí na čchi vašich peněz také vchodové dveře.

5. Oblast harmonie / zdraví, čínský název Tchaj ťi

Barvy: žlutá, zemní tóny
Odpovídající část těla: kterékoli části, které neodpovídají ostatním osmi oblastem
Primárně se tato oblast týká fyzického zdraví. Rozvíjejte ji léčbou feng shuej, chcete-li posílit svou vitalitu a odolnost. Protože je umístěna v centru, vztahuje se oblast zdraví také k vašemu já a zasahuje všechny oblasti vašeho života současně. Energie všech ostatních osmi oblastí centrem procházejí a spojují se v něm. V podnikání působí oblast zdraví jak na psychické zdraví lidí, tak na finanční zdraví podniku jako takového.

6. Oblast nápomocných lidí / pomocníků, čínský název Čchien

Barvy: bílá, šedá, stříbrná
Odpovídající část těla: hlava
Vztahuje se k jakémukoli druhu cestování. Pokud hodně cestujete, plánujete cestovat ještě víc a toužíte být na cestách v bezpečí, navrhuji kultivovat tuto životní oblast léčebnými prostředky feng shuej co nejvíce. Dále je tato oblast spojena s dobrodinci nebo lidmi, kteří vám v životě pomohou. Její rozvoj může také přinést zlepšení pro vaši skupinovou práci, vaše pracovní vztahy, kontakty po světě nebo dokonce okruh přátel. Tato oblast také souvisí s osudy mužských členů rodiny – manžela, partnera.

7. Oblast dětí, čínský název Tuej

Barvy: bílá, šedá, stříbrná
Odpovídající část těla: ústa
Tato oblast se váže ke zdraví, pohodě a rozvoji vašich dětí. Máte-li problémy s početím dítěte, aplikujte léčbu feng shuej právě sem. Dále má vliv na kreativitu, ať už uměleckou, nebo jinou, i na kvalitu komunikace. V podnikání se oblast dětí vztahuje k zaměstnancům stejně jako k pracovní kreativitě a komunikaci.

8. Oblast vědění / moudrosti, čínský název Ken

Barvy: žlutá, okrová, béžová, hnědá
Odpovídající část těla: ruce
Oblast vědění působí na psychické, vnitřní, spirituální a osobní oblasti života. Toužíte-li se stát chytřejšími, moudřejšími nebo vtipnějšími – hledejte zde. Dále se také váže ke spirituálnímu či religióznímu životu, osobnostnímu růstu a sebezdokonalování, její úprava může tedy být těmto věcem velmi prospěšná. V kontextu podnikání se oblast vědění týká databází, konkurenčních inteligencí, správného rozhodování a počítačových sítí. Pracujete-li s internetem a jeho záplavou dat, léčba oblasti vědění vám může pomoci, abyste s neustálými změnami a tokem informací dokázali udržet krok.

9. Oblast dosažení / slávy / pověsti, čínský název Li

Barvy: červená, sytě oranžovožlutá, zlatá
Odpovídající část těla: oči
Tato oblast odpovídá za slávu, pověst a pozornost veřejnosti, ale má také svou praktičtější, světskou stránku. Sláva v této oblasti znamená i to, jak se na vás dívají lidé vaší úrovně, vaši sousedé a vaše komunita. Každý má nějakou pověst. Mít dobrou pověst s sebou přináší mnoho výhod. Špatná pověst je zřejmý kámen úrazu. Oblast slávy se také týká toho, jak si představujete svůj život, pokud si tedy stanovujete cíle nebo budoucnost, je dobré kultivovat tuto oblast. V podnikatelském světě se vztahuje k marketingu, public relations, pozici na trhu a důvěryhodnosti společnosti. Chcete-li zlepšit pověst svého podniku nebo korporace, rozhodně věnujte určitou feng shuej pozornost této oblasti.

Autorka: Ing. Marie Šárka Fišerová


Jóga Dnes Konference
Mala Collective
Energy Studio jd
JógaMarket