Sarasvatí – řeka vědění a kreativity

Sarasvatí je jednou z velmi důležitých bohyň, která je zmiňovaná hojně již ve védách a jednou z ústředních postav pozdějšího hinduismu. Ve védách byla Sarasvatí nejčastěji ztotožňována s řekou – která vyživuje, a přitom očišťuje.

Durga – matka má, žena tvá, děsivá i ochranná

Procházela se tmou. Možná tmu přivolala na svět právě ona. Zrádná a pravdivá. Bděla nad neživým a rodícím se na hraně úsvitu. Čekala na mě. Byla nesmírná. Byla děsivá. Byla moje.

Radha a její láska ke Krishnovi

Radha a Krishna jsou silné mytologické postavy, ke kterým se váže mnoho, byť protikladných, příběhů a interpretací. Tyto překlady a výklady si velice často odporují a využívají toto silné mytologické spojení ve svůj vlastní prospěch, aby pak mohli učenci, učitelé a vypravěči vyzdvihovat nejrůznější společenské a duchovní normy a na jejich základě formulovat nová morální pravidla a ponaučení.

Hanuman - duše zrozená z oblohy

Hanuman jako archetyp symbolizuje duševní a fyzickou dokonalost, která přemohla svůj nižší pud, zvířecí instinkt, který je uvnitř člověka. Svůj život povýšil na cestu služby, lásky a nezdolatelné vůle. Síla ducha, duše a srdce tak ovládla celé jeho konání, žití i myšlení.

 

Ásana Šivy v mytologii

Tajemství ásan, jejich význam a síla je objevováno v zastavení a otočením pozornosti dovnitř. Nechte se inspirovat tančícím Šivou.

Ganéša

Vakra -Tunnda Maha – Kaaya Surya Kotti Samaprabha

Nirvighnam Kuru me Deva Sarva Kaareyessu Sarvadha

Lingam na krku, aneb Úcta Šivovi

Jedním z nejuctívanějších bohů v Indii je Šiva, asketa a vládce jogínů. Na jeho hrudi se nachází náhrdelník z lebek, v jedné ruce má hada a v druhé trojzubec.

Hinduismus a mytologie

Hinduismus nemá svého zakladatele ani rigidní pravidla, která by říkala, komu věřit a co dělat. V hinduismu se uctívá téměř vše od zvířat, rostlin, míst, konkrétních bohů až po abstraktno.