Mytologie 18. 05. 2015 PDF Tisk

Hinduismus a mytologie

Hinduismus nemá svého zakladatele ani rigidní pravidla, která by říkala, komu věřit a co dělat. V hinduismu se uctívá téměř vše od zvířat, rostlin, míst, konkrétních bohů až po abstraktno. 

Hinduismus a mytologie

Indie je velkým územím, na němž hinduisticky založení lidé uznávají nepřeberné množství nejrůznějších bohů. Jedná se o zpodobeniny nehmotného principu zvaného brahma, který je často reprezentován trojicí bohů: Brahma, Višnu a Šiva. 

Hinduisté věří na nehmotnou podstatu (To – brahma: bez rodu, tvaru, personifikace), ze kterého všechno pochází a do něho se vrací. Všichni bohové a bohyně jsou zpodobeniny oné absolutní reality. Podle hinduismu je pozemský život cyklický. Stále se do něj, na základě karmánova zákona, rodíte. Duše je nesmrtelná a přechází v koloběhu životů do jiného fyzického zrození a život je souhrn všech předešlých dobrých a špatných zkušeností z předešlých existencí. To tvoří tzv. karmu. Dobré činy jsou správné, konáte-li špatné činy, může to znamenat, že se vrátíte například do zrození zvířete nebo nehmoty. Každý čin má tedy své následky, a toto vědomí je výchovný prostředek hinduismu. Vymanění z koloběhů životů (samsára) je tzv. mókša. Nastane, když jedinec a univerzální síla splynou.

Zdrojem veškeré existence je nehmotný duch. Má svou neprojevenou část bez atributů (nirguna) – neprojeveno. Pokud dojde k projevu s vlastnostmi a atributy (saguna), začne se tvořit svět, jehož podstatou je dvojnost vyjádřená spektrem všeho. Stvořitel Brahma se podílí na tvorbě a utváření vesmíru. Jeho chotí je Sarasvati (bohyně moudrosti). Často se Brahma zobrazuje sedící na lotosu, který vyrůstá z Višnuova pupku. To symbolizuje vzájemnou závislost bohů. Višnu je udržovatel a ochránce. Podporuje vše, co je dobré. Jeho manželkou je Lakšmí (bohyně štěstí a bohatství), vzor všech ženských ctností a prototyp krásy. Višnu má 22 inkarnací např. Ráma, Buddha, Kršna. Šiva je ničitel. Neznamená to nic špatného, jen dochází k ukončování, pročišťování, aby opět mohlo něco vzniknout. Je nejsvéráznějším hinduistickým bohem. Je známý sexuální touhou a bývá často uctíván ve formě lingamu (falický symbol plodnosti). Jeho ženou je Párvatí.

Jedním z nejuctívanějších hinduistických symbolů je symbol ÓM. Je to posvátná slabika, prvotní zvuk universa. Symbol stvoření, udržování a zničení vesmíru, stejně jako trojice bohů. Obrácený srpek označuje klam (mája, těkavá mysl) a nad ním je tečka (brahma, absolutní duch). Všechno začíná z ničeho.

 

  • autor: Václav Krejčík
  • www.energystudio.cz 
  • zdroj fotky: Samphotostock.cz 

 

Objednat předplatné