Mytologie 26. 05. 2015 PDF Tisk

Lingam na krku, aneb Úcta Šivovi

Jedním z nejuctívanějších bohů v Indii je Šiva, asketa a vládce jogínů. Na jeho hrudi se nachází náhrdelník z lebek, v jedné ruce má hada a v druhé trojzubec.

Lingam na krku, aneb Úcta Šivovi

Šiva je představitelem všeho pomíjivého, hmotného, dočasného a bývá označován jako bůh zániků a zakončení. 

Je to bůh ukojovatel, díky čemuž bývá označován i za dárce života. Šiva ničí, aby mohl dát nový život. Jeho vnímání není negativní. Naopak. Jde pouze o konec fyzické existence, spočinutí v klidu a míru. Je koncem, ale i počátkem bytostí. V kontextu tří hlavních božstev: Brahma, Višnua a Šiva se jedná o vyjádření téhož. Všichni tři jsou avatárové (inkarnace nejvyšší a universální síly). Každý z nich má určitou kvalitu a funkci. A tak hovoříme o vášni ztělesněné Bahmou, o dobru projeveném skrze Višnua a nevědomosti ztvárněné ničitelem Šivou. Všechny tyto emoce nebo kvality tvoří celek a jedna bez druhé neexistuje. Jsou vyjádřením jednoho Nejvyššího boha. 

Šiva a duchovní bojovník

Šiva je vnímán jako asketa, který dokáže uklidnit mysl i tělo. Dokázal se vzdát světského života a putoval cestou odříkání ke konečnému vysvobození. Jeho žena je Párvatí, dcera Himálaje, která vzešla z věčné a neměnné božské podstaty boha Šivy. Její vtělení jsou například: ctnost jsoucí se Satí, mocná Durga anebo bohyně smrti Kálí. Traduje se mýtus o tom, jak jeden z bohů, Bůh Dakša, usmrtil ženu Šivy Šaktí. Smutkem a vztekem si Šiva rval vlasy a z těch vlasů povstal bojovník Vírabhadra – duchovní bojovník. Bojovník plnil Šivovy rozkazy a vedl vojsko proti Dakšovi, aby pomstil Šaktí. A jak si vyložit význam slova bojovník, když princip jógy je neubližování? Duch bojovníka nám pomáhá odhalovat svou vnitřní sílu, odvahu a pokoru. Bojovníkovi nejde o boj s někým a proti někomu, ale jde o očištění a kultivaci ega samotného praktikanta jógy. Bojovník je přítel, který v nás vykonává očistu a směřuje k lepším stránkám ega. 

Král tance

Jako Král tance, Natarádža, udržuje vesmír v rytmu a uspořádanosti, ve kterém přináší neodvratný sled vznikání a zanikání. Tančící Šiva má kmitající končetiny (mnoho), které symbolizují jevový svět, ale samotná podstata tančícího Šivy je klid, dokonalá nehybnost – meditace. Je absolutním jsoucnem mimo čas a prostor. Jeho tanec je tvůrčí vesmírná aktivita. Tandáva (jiná představa) reprezentuje tančícího Šivu, který pod svýma nohama pokořuje démona nevědomosti a zapomnětlivosti Apasmáru. V levé zadní paži drží oheň, kterým vše staré dokáže spálit, v pravé zadní paži drží dvoustranný bubínek, jenž je oznamovatelem prvotního zvuku vesmíru a zrození. Pravá přední paže je ochranným gestem nebojácnosti, levou ukazuje ke svému zvednutému chodidlu.

Král tance, jak je Šiva nazýván, je vážný, ale radostný. Svým tancem způsobuje proudění energie. Udává rytmus zrození i zániku vesmíru. Je to návaznost, která tvoří kruh. Uprostřed Šivova čela je třetí oko. Jednou Párvatí z legrace manželovi nečekaně zakryla oči (aby ho rozvášnila) a všem světům a vesmíru hrozila zhoubná temnota. Šiva vše zachránil svým pohledem skrz třetí oko (je to symbolika ohně, kterým pálí, svítí, ničí a mění), skrz které je vidět i ve tmě. Stal se otcem dvou synů, Ganéši – boha moudrosti, a Kárttikéji – boha války. Má 1008 jmen.

 

Lingam a askeze

Symbol, který se v souvislosti s bohem Šivou uctívá, je lingam. Tvarem vypadá jako mužské genitálie. Na trzích se prodávají malé či větší přívěsky lingamu, který se poté navléká na krk, jako přirozený symbol, síla, která se odkrývá při askezi, kterou bůh Šiva zastával. Párvatí, družka Šivy, se jednoho dne rozhodla slitovat nad skupinou mudrců, kteří těžce a bez kompromisů vykonávali své odříkání v lese. Poprosila Šivu, aby je osvobodil od tak tvrdé askeze, kterou podstupovali, a Šiva odmítnul. Odvětil, že ještě nedospěli do stavu, kdy by jim mohl pomoci, protože stále v nich vře hněv. Aby se přesvědčil a správně rozhodnul, prověřil je. Objevil se v lese jako pohledný jogín, který svedl jejich manželky. Manželky podlehly. Jejich manželé se pobouřili a zvolili odplatu. Šivu vykastrovali. Ve vesmíru se strhla velká bouře a zmatek. Mudrci si uvědomili, že se dopustili nepřijatelného chování vůči Šivovi a prosili ho o odpuštění. Odpustil jim a vibrace vesmíru se opět uklidnila s podmínkou, že ho budou mudrci uctívat v podobě jeho lingamu. Od té doby se lingam stal jedním ze symbolů hinduismu. 

 

  • autor: Václav Krejčík
  • www.energystudio.cz
  • zdroj fotky: Samphotostock.cz 

 

Použité zdroje:

Dharam Vir Singh, Hinduism and Introduction, Jaipur 2004

Steven J. Rosen, Skrytá sláva Indie, The Bhaktivedanta Book 2006

Studium Jógové filosofie na FF UK

 

Objednat předplatné