BLESKOVĚ

Nove letní vydání již 27.6. na stáncích

Letní vydání Jóga Dnes pro vaše dovolené a inspiraci na cestách právě TEĎ. Nové číslo vychází ve čtvrtek 27.6. na novinové stánky. Předplatné začne být distribuováno v úterý 25.6. Elektronické vydání na Diportu v aplikaci Médiatéka můžete číst již nyní - pdf verzi můžete stáhnout do čteček a máte ho hned a vždy při sobě. 

Strach z vlastních emocí

Nemohu ovlivnit, co se mi stane. Ale to, co mám pevně ve svých rukou, je, jak budu (ne)reagovat a situaci vnímat. To je dnes motto koučů a psychologů. Co si pod tím přesně představit? Odvahu přijímat realitu a s tím spojené emoce bez snahy to měnit nebo tím jinak manipulovat.

Kléše 2 (rága – pokušení, závislost)

Obnáší všechny naše závislosti, vystavuje nás neustálému pokušení. Každé takové pokušení je neodolatelné, můžeme mít dokonce dojem, že náš život je o cosi ochuzen, nedostává-li se nám žádaných podnětů, vztahů nebo věcí.

Pravidelnost: Přítel nebo nepřítel jógové praxe?

Většinou se říká, že pokud chceme v čemkoliv dosáhnout uspokojujících výsledků, měli bychom se tomu věnovat pravidelně. Platí to i o józe? Může být pravidelnost někdy na škodu? A co vlastně znamená věnovat se józe pravidelně? Může pravidelnost různých lidí vypadat různě?

 

Co v nás vládne – O vztahu těla, mysli a duše

Naše lidská existence se projevuje na třech různých úrovních: prostřednictvím těla, mysli a duše. Od 17. století, díky filosofům, jako byl například René Descartes, pro nás ale hraje nejvýznamnější roli rozum (mysl). Považujeme se za racionálně uvažující bytosti a často důvěřujeme mysli mnohem víc než tělu, dokonce jí dovolujeme ignorovat tělo a jeho potřeby.

Jóga jako lék, který může pro každého vypadat úplně jinak

Stále více lidí se obrací k jógové praxi, aby vyřešilo nějaký fyzický problém. Na radu svého lékaře, fyzioterapeuta nebo na doporučení přátel přicházejí na jógové lekce, aby našli úlevu od bolesti v kříži, problémů s kyčlemi, s krční páteří a mnohými dalšími. Záhy zjišťují, že jim jóga dává ještě něco dalšího, o čem netušili, že jim schází: vnitřní naplnění, poznání smyslu.

Řízený dech a vědomý pohyb pro zdravou páteř

Přestože dech ve všech ohledech významně ovlivňuje kvalitu našeho života, je pro nás spíše samozřejmostí než středem naší pozornosti. Víte, kolikrát denně se nadechnete a kolikrát to uděláte vědomě? A přitom se způsob, jakým dýcháme, odráží na všech rovinách našeho bytí a je základním předpokladem naší existence. Dech je úžasný fenomén a určitě stojí za to věnovat mu pozornost.

 

Kléše 1 (avidja – nevědomost)

První překážkou, která je současně podstatou zbývajících čtyř, je nevědomost nebo také zaslepenost, ignorance. Upozorňuje nás, že neznáme skutečnou podobu bytí a bytostí.

Nalézání rovnováhy v bakásaně

Bakásana, pozice jeřába, bývá často zaměňována za kákásanu, tedy pozici vrány. Rozdíl je v tom, že u jeřába máme lokty úplně propnuté, takže připomínáme tohoto elegantního ptáka. A jaký je příběh, který se váže k této pozici? Pojďme si ho teď povědět.

Co je víc než dech?

Jóga a dech, dech a zdraví...to je odpovědnost každého z nás. Začneme-li sami pracovat a trénovat, je možné, že objevíme cestu, jak se cítit a být v pohodě a pečovat o své zdraví bez stáčení pozornosti k pomoci druhých. Stačí jen ...dýchat, dýchat a pracovat s pozorností.