O józe 17. 07. 2013 PDF Tisk

Uvedomte si seba samých a spoznáte ozajstnú jogu

Vedomie je slovo, ktoré sa v joge opakuje často a podtrhuje vlastne celú jogovú prax. Čo vlastne ale znamená a prečo by sme mali o ňom premýšľať? Vysvetliť význam tohto slova je neľahká úloha, pretože...

Uvedomte si seba samých a spoznáte ozajstnú jogu

Vedomie je slovo, ktoré sa v joge opakuje často a podtrhuje vlastne celú jogovú prax. Čo vlastne ale znamená a prečo by sme mali o ňom premýšľať? Vysvetliť význam tohto slova je neľahká úloha, pretože vedomie môže mať u každého z nás trochu inú „formu“. Najväčší problém s týmto slovom majú začiatočníci. Povedia im na hodine jogy, aby si  boli vedomí seba samých – ale čoho konkrétne, a ako? A aký to má vlastne zmysel?    Nepochopenie významu tohto slova znamená prakticky nepochopenie celej jogy. Unikajú nám najpodstatnejšie princípy, ktoré jogu odlišujú od iných holistických cvičení a robia ju tak účinnou. Preto sa skúsme aspoň v teoretickej rovine pozrieť, čo si máme pod vedomím predstaviť a ako s ním počas cvičenia pracovať. Postupne, ako sa dostaneme ďalej a ďalej na svojej ceste jogy, toto slovo začne nadobúdať jasnejšie kontúry.   Pre mnoho ľudí znamená vedomie iba znalosť, resp. poznanie. Vravíme častokrát „ Som si toho vedomý/á“ a myslíme tým, že niečo vieme.   V joge vedomie znamená oveľa viac než IBA znalosť. Znamená to vedieť, čo sa deje v nás, v našom vnútri. Skrz cvičenie jogy a sebauvedomenie sme postupne schopní vidieť veci z zmysle  „všetko so všetkým súvisí“, a tým chápať vonkajšie i vnútorné súvislosti, ktoré sa nám v živote dejú.   Princíp pozorovateľa Uvedomovať si seba samých, teda kultivovať vedomie seba samých v joge znamená urobiť jeden krok dozadu a pozorovať svoje mentálne i telesné procesy. Ak si „uvedomujeme“ seba samých, znamená to, že sme schopní zaujať rolu pozorovateľa svojich činov – vo svojom vnútri i navonok. Ak sme totiž schopní sami seba iba sledovať a nehodnotiť, naša podstata „prekročila“ hranice nášho tela i mysle. Objavili sme „tam v pozadí“ niečo, čo je schopné byť svedkom našich činov a zároveň nás za ne nehodnotiť – teda princíp POZOROVATEĽA. A tento princíp sa v joge nazýva vedomie seba samých.   Väčšina z nás je totálne pohltená vlastnými myšlienkami – až natoľko, že svoje činy pripisujeme nášmu vlasnému JA. Ak si však uvedomíme sami seba skrz princíp pozorovateľa, zrazu zistíme, aké umelé naše vnímanie seba samých je. Joga nám pomáha získať a zažiť tento postoj svedka. Je to podobné, akoby sme pozerali predstavenie v bábkovom divadle, alebo program v telke: vieme, že nie sme súčasťou programu. Sme iba diváci a  nie sme priamo „zapletení do deja“. Ak však program začne byť napínavý, dráma nás pohltí a my strácame pocit diváka. Ponoríme sa do deja, zabúdajúc, že vlastne iba sledujeme program.    Rovnako je to z naším uvažovaním. Naše dennodenné myslenie je ako dobrý film – niekedy emocionálny, niekedy dramatický, inokedy veselý či smutný. Trávime 24 hodín denne vo svojich mentálnych filmoch. Dokonale sa ztotožňujeme so svojimi myšlienkami, a tým sa nechávame ovládať programom našej vlastnej mysle.   Spojenie s našimi myšlienkami Cítite, že schopnosť uvedomovať si seba samých pre vás neznie príliš zaujímavo, aj keď veríte, že je to možné? Pýtate sa,  na čo vám bude taká triviálna vec ako pozorovať vlastné myšlienky a činy? Odpoveď je v pochopení dôvodu, prečo vedomie vlastne máme. Ak si totiž začneme uvedomovať seba samých v takomto svetle, začnú sa diať úžasné veci. Budeme schopní načrieť do oveľa širších dimenzií našej existencie, a stať sa  súčasťou oveľa vyšších vibrácií.    Vysvetlím na príklade. Mnohí si automaticky spájame našu vedomú myseľ s mozgom a zmyslovými orgánmi. Vidíme knihu, a myslíme si, že sú to oči, ktoré ju vidia. Ale oči sú iba medzičlánkom medzi vonkajším svetom a naším vedomím. Ak počujeme zvuk, máme pocit, že sú to uši, ktoré ho počujú, ale uši sú tiež iba prenášačom informácií.. Dokonca ani mozog nie je ten, ktorý zvuk počuje, iba zvukový signál spracováva. Výsledný zvuk počujeme pomocou nášho vedomia. Zmyslové orgány a mozog sú iba prijímačmi, spracovávateľmi a vysielačmi signálov, ktoré spracováva naše vedomie.  Preto rovnaký zvuk bude každý vnímať inak. Bez vedomia by sme teda neboli schopní ničoho.   V našom západnom svete je myseľ miestom, kde sa definuje naša osobnosť, a teda i činy a myšlienky. Pre jogu je týmto miestom vedomie.  Ak sme schopní toto vedomie kultivovať pomocou vnímania seba samých, sme schopní sa zbaviť i limitov, ktoré nám samotná myseľ i telo dávajú. Niekedy sa  v tejto súvislosti poeticky hovorí o „oslobodení sa“ z mysle a tela – jednoducho si uvedomíme, že máme potenciál presiahnuť seba samých.   Ako dosiahnuť oslobodenie od mysle a tela Dosiahnuť takýto stupeň uvedomenia si seba samých je našťastie veľmi reálna a dosiahnuteľná vec. Ďalšia dobrá správa je, že nepotrebujeme na to ani autosugesciu ani pomocnú ruku  gurua – sme úplne schopní to dosiahnuť sami vlastnými silami! Pri pravidelnej joge sa to spúšťa automaticky –  lepšie povedané ak ju cvičíme správne. Všetky cesty jogy k tomu vedú – karma joga, bhakti joga, krija joga či mantra joga... rôznymi spôsobmi dosahujú rovnaký cieľ.    Pri klasickej hathajoge to znamená nasledovné: ak cvičíte ásany, dychové cvičenia či meditáciu, uvedomujte si  nejakú činnosti či funkciu, ktorá je s tým spojená. To znamená, že vaša pozornosť je v danej chvíli zameraná na niečo konkrétne – napríklad na dych. Zároveň si však uvedomujte, že dýchate. Inými slovami –  byť  si vedomí svojho dychu znamená uvedomovať si, že dýchate a zároveň POZOROVAŤ svoje dýchanie. Robíte jeden krok dozadu a pozorujete niečo, čo sa deje vo vašom vnútri. Ak ste ohromení vírením svojich myšlienok, zamerajte svoju pozornosť na rytmické dýchanie. Za žiadnych okolností sa na seba nehnevajte a nevyjadrujte svoju frustráciu nad sebou samými. Iba si buďte vedomí tohto vírenia, pozorujte ho a nič nehodnoťte. Toto je prvý stupeň k ďalším úrovniam. Odtiaľ môžete ísť ďalej – uvedomiť si a sledovať svoje myšlienky a činy i počas bežného dňa a postupne sa dostávať hlbšie a hlbšie do sfér svojej mysle.   Cvičenie jogy týmto spôsobom nám pomáha poznávať seba samých na tej najzákladnejšej úrovni a pochopiť, ako vedomie ovplyvňuje naše myslenie, činy, zdravie i život. Tým sa začína ozajstná joga – teda začíname chápať hlbšie súvislosti seba samých a nachádzame vlastnú podstatu... Žijeme život so seba-rešpektom a otvorenou mysľou..  Cvičenie jogy bez kultivovania tohto princípu sa rovná zahodiť 80%  jej účinkov, pretože naše A to je predsa veľká škoda, nie? ☺   Inšpirácia: Swami Satyananda Saraswati: Yoga and Kriya, Yoga Publications Trust, Munger, India   Denisa Veselská    Je lektorkou jogy II. stupňa v ČR a SR akreditovanou u Českého svazu jógy a Slovenskej asociácie jogy, členom Európskej únie jogy. Okrem toho je autorkou informačného portálu o joge a jogovej terapii  www.jogaprezdravie.sk.