O józe 28. 11. 2012 PDF Tisk

Tantra 1. díl

Odpověď na otázku, co je tantra, není snadná a nelze ji odbýt nějakou definicí. Ani naše letošní setkávání na stránkách časopisu Jóga dnes nedokáže zachytit celou hloubku tantrické problematiky, přes...

Tantra 1. díl


Odpověď na otázku, co je tantra, není snadná a nelze ji odbýt nějakou definicí. Ani naše letošní setkávání na stránkách časopisu Jóga dnes nedokáže zachytit celou hloubku tantrické problematiky, přesto se pokusíme připravit pro vás, čtenáře, alespoň malé nahlédnutí pod pokličku této cesty.

Tantra představuje jednu z duchovních cest. Nejde v ní však o tradiční způsob uvažování a prožívání, tantrický přístup je tak trochu „buřičem“ na ustálených cestách nazírání na svět. Zcela mimo tradiční způsoby zkouší uchopit neuchopitelné a sjednotit různorodé. Prostředkem na této duchovní cestě je požitek, který si člověk dopřeje, ale zároveň si musí být trvale vědom toho, že jde opravdu jen o prostředek, nikoliv cíl. Pokud člověk dokáže svůj prožitek požitku ovládnout, zastaví dech, a tím i pohyby v mysli. Dojde na konec cesty – ke sjednocení. Jako každá duchovní cesta je i cesta tantry velmi náročná a vyžaduje obrovskou dávku vůle a touhy po sjednocení.

Každý z nás je plný tužeb, které nás ovládají a jejich potlačením či namlouváním si, že nejsou, jejich existenci nevyřešíme. Tantra nabízí cestu, jak využít jejich síly a zároveň se jimi nenechat spoutat. Tantra (či tantrajóga) je stejně jako jóga především prací s myslí. Zjednodušeně řečeno – zatímco techniky jógy jsou technikami čištění mysli, tantra většinou mysl pozoruje. Hledá její přirozenost, obrací se k věčnému. Cíle jógy i tantry jsou stejné, prostředky, jak cíle dosáhnout, se však liší. Jóga pracuje především s individuálním úsilím jedince, tantra využívá většinou rituálů, často partnerských, vedoucích ke splynutí dvou rozdílných jedinců. Někdy je jako prostředku použit i sex, který je však zbaven touhy po tělesném uspokojení. Při tantrických rituálech hrají rozhodující úlohu představy, které vyžadují hlubokou znalost od učitele tantry. Ve starých védách popis tantrických technik chybí a novodobé praktiky tantry mívají s klasickou tantrou společný jen název, stávají se partnerskou terapií, masáží, tělesným obcováním apod.   V našem novém seriálu o tantře nahlédneme do starých spisů, budeme se věnovat tantrické symbolice a zkusíme se přiblížit ke kořenům tantry. Začneme s trochou teorie. Základním symbolem tantry je rovnostranný trojúhelník. Zkuste se na něj chvíli dívat a určitě vás upoutá jeden z jeho vrcholů. Buď ten, který míří vzhůru (symbolizuje boha Šivu a jeho princip), nebo pokud jej obrátíme, pak ten hrot, který míří dolů (symbol bohyně Kálí). Trojúhelník čili tři úhly (tri kóna) nám připomíná magickou číslici tři. Celý vesmír je postaven na principu tří. Trojúhelník často představuje základní trojice: začátek, střed, konec // zrození, život, smrt // Otec, Syn, Duch svatý apod.

Postavíme-li trojúhelník na vrchol, máme zde Lunu a ženskou tvůrčí sílu, symbol vody (jde o směr odkapávání) a introvertní povahy. Stojí-li trojúhelník na základně, představuje Slunce a vzepětí k božství. Je ohněm (směr šlehání plamenů) a odkazuje na extrovertní povahu.   Ze dvou trojúhelníků pak můžeme vytvořit šestiúhelník (hexagram), který je symbolem anaháta čakry. Trojúhelníky však tvoří základ i všech ostatních čaker. Dva propojené trojúhelníky, vsunuté do sebe, připomínají hvězdu, symbol nerozlučné jednoty nebe a země, kdy spojením vzniká třetí, samostatná entita.  Abychom správně porozuměli trojúhelníku, musíme vědět, že v symbolice tantry znamenají jeho vrcholy trojici božstev. Jsou to ti, o nichž už jsme v dřívějších seriálech mluvili – Brahma, Višnu a Šiva. Respektive také jejich ženské protějšky Sarasvatí, Lakšmí a Kálí.

Máme-li trojúhelník nastaven hrotem nahoru, pak k Šivovi vedou dvě cesty. Vpravo je to cesta Brahmy, spojená s nádí (drahou) pingalou, sluneční energií. Mužský princip, pozitivní, aktivní, usměrňující, který je spojen s manipúra čakrou, jejíž centrum najdeme v solárním plexu. Vlevo je cesta Višnua, spojená s nádí idou, měsíční energií, která představuje ženský princip, má meditativní charakter, je propojená s adžňa čakrou, již nalezneme v oblasti čela. Obě dvě energie při vyrovnání vytvářejí nadsmyslovou energii boha Šivy, která je cílem tantrajógy.

Při tantrických obřadech Brahma tvoří základ, zdroj tvořivé síly, mající 64 složek, který je příčinou zrození. Višnu je pěstounem, ochráncem této energie, která k ní přidává smyslovou energii, dynamiku, vedoucí při vyrovnání k Šivově nadsmyslové extázi. Aby k tomuto vyrovnání došlo ve správný okamžik, musí být obřadu přítomen tantrický guru.    Trojúhelník s vrcholem vzhůru jako celek představuje mužský pohlavní úd (lingam), který je též v tantře nejvyšším symbolem boha Šivy. Hexagram tvoří ještě druhý trojúhelník obrácený vrcholem dolů, který je ženským pohlavním orgánem (jóní), symbolem Šivovy partnerky Kálí. Jejich prostoupení je zobrazením dokonalé rovnováhy. Lakšmí je protějškem Višnua a Saraswatí Brahmy. Hexagram bývá předmětem meditace v tantře a ochraňuje od škodlivých vlivů. Každé z jeho božstev je spojeno s nějakým naším smyslem: Lakšmí s hmatem, Brahma se zrakem, Saraswatí se sluchem, Višnu s chutí, Kálí s čichem a Šiva s myslí. Mysl (manas) je totiž považována také za jeden ze smyslů – zdrojů informací.

Ivana a Jan Knaislovi

www.knaislovi.webnode.cz