Sankalpa

11. 08. 2015


Sankalpa je sanskrtské slovo, které vyjadřuje cíl, nebo záměr. Je to program, který vniká do utišené mysli a zasetím semínka na začátku jóga nidry, získává na své kvalitě a síle, která je na konci umocněna pravidelným zaléváním.

Sankalpa může být tvůrcem osudu. Je ovšem třeba naučit se slyšet svůj vnitřní hlas, který označuje cíl a cestu, kterou máme jít. Pokud se jedná o rozumovou sankalpu, která v začátku bývá nejčastější, je náročné dojít k jejímu naplnění. Toto naplnění není však nereálné. Cíl přestat kouřit je však plochý a prázdný. Je nutné jít po osobnostních kvalitách, rysech a archetypech, které se transformují tak, že člověk přestane kouřit. Kouření je až druhotný znak vnitřního napětí. Aby došlo k tomuto poznání, je třeba klidu, rovnováhy a vnitřního naslouchání, které se zvyšuje v jóga nidře. Sankalpa na sebe bere formu krátkého mentální zápisu, který se vyjeví z podvědomí, když je mysl receptivní a citlivá na autosugesci během jóga nidry.  

  • -jd-
  • zdroj fotky: Samphotostock.cz
  • zdroj: Swámí Satjananda, Yoga Nidra

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket