Jóga styly 16. 02. 2013 PDF Tisk

Proč lidé vyhledávají jógu?

Důvodů proč lidi vyhledávají jógu je mnoho. Většina lidí nejprve vyhledává jógu kvůli snížení stresu, rozvíjení flexibility, léčení fyzických nebo emociálních „bolestí-bolístek“, nebo pro sledování a ...

Proč lidé vyhledávají jógu?

Důvodů proč lidi vyhledávají jógu je mnoho. Většina lidí nejprve vyhledává jógu kvůli snížení stresu, rozvíjení flexibility, léčení fyzických nebo emociálních „bolestí-bolístek“, nebo pro sledování a zlepšení fyzické kondice. Někteří to chtějí jen zkusit, protože kolegyně, kolega cvičí také. Čas „chození cvičit“ plyne...... až jednou, při praktikování jógy v součinnosti propojení těla, dechu a mysli, se začne něco dít. Návštěvníci lekcí jógy začnou prožívat jasnější sebeuvědomění, pocit z toho, že ve větší míře zažívají pocit života - pohody, který se nenápadně proměňuje, že se již cítí lépe, jsou více v rovnováze, mají silnější vědomí sebe sama a „hlava“ se po každé praxi rozjasnila........ a ta jasnost začíná postupně přetrvávat. Lidská touha přirozeně směřuje ke kráse, spokojenosti a stabilitě. Jako lidské bytosti toužíme být šťastnými, bdělými, žít smysluplný život a mít smysl pro spojení s něčím větším, než naše individuální já. Navíc touha po stabilitě zde získává nový rozměr, přijímání změn, které nastávají v pravidelné praxi. Vnímání přítomného okamžiku posunuje cvičícího  k odpoutání se od vzpomínek a přání směrem k přítomnosti! Postupně se stabilita přeměňuje k přijímání stavu neustálé „změny“. Tyto kvality se postupně v praxi jógy objevují, a to začíná být silnou motivací pro pravidelné cvičení jógy v průběhu našeho života.


Při vnímání těchto stavů a emocí jako nástrojů pro vlastní transformaci a probuzení k jasnějšímu vědomí, jóga začíná v okamžiku, kdy cvičící nejprve věnuje pozornost tomu, co on nebo ona dělá v praxi. Cvičenec je zaměřený na okamžik „Tady a teď“, což má kvalitu transformace vědomí. Jedná se o přítomnost a naprosté splynutí s tím, co provádí. V tuto chvíli jeho poznání směřuje do hloubky. Směřuje od povrchu (fyzické tělo) dovnitř (duše a její napojení na esenciální podstatu). Pokud ale návštěvník lekce jógy není stabilní, zmítá se v nějaké bolesti, nebo ho rozptyluje nepohodlí (smysly, fyzické překážky), bude jeho tendence vrátit se do stavu mysli analytického nebo podrážděného. Bude mu ještě chvíli trvat při pravidelné praxi, aby okusil a dosáhl záblesků jasu. Jakmile se toto stane, situace se proměňuje k motivaci a on získává hlubší vědomí, proč navštěvuje lekce. Něco „tajemného“ ucítil a nyní to hledá. Je nutné opět praktikovat neulpívání a věnovat se přítomnému okamžiku bez kterého čistý a hluboký prožitek jógy nenastává. Vše má svůj čas!


A tak každý, kdo vykročí na cestu jógy může jít dlouho a dlouho, než jas vyplní duši. A to vůbec nevadí, protože ta cesta, kterou člověk cvičící jógu jde, je „to“ poznání. Je sebeobjevením sebe sama uprostřed vesmíru jako člověka tvořícího a mohoucího být odpovědný sám za sebe v plné kráse a lehkosti.


Z mé vlastní zkušenosti se vždycky těším, až nastane ta nádherná volnost rozlitá v celém těle i mysli, po každé odcvičené lekci jógy. Člověk se ani nechce zvednout z podložky a touží v tichu a klidu s úsměvem na rtech ještě zůstat. Jak příjemné je zjištění, že když člověk cvičí víc a víc, ta pohoda zasáhne celý život. A proto ....jóga v jakékoliv podobě!


Václav Krejčík

www.vaclavkrejcik.cz