Proč lidé vyhledávají jógu?

16. 02. 2013


Důvodů proč lidi vyhledávají jógu je mnoho. Většina lidí nejprve vyhledává jógu kvůli snížení stresu, rozvíjení flexibility, léčení fyzických nebo emociálních „bolestí-bolístek“, nebo pro sledování a ...

Důvodů proč lidi vyhledávají jógu je mnoho. Většina lidí nejprve vyhledává jógu kvůli snížení stresu, rozvíjení flexibility, léčení fyzických nebo emociálních „bolestí-bolístek“, nebo pro sledování a zlepšení fyzické kondice. Někteří to chtějí jen zkusit, protože kolegyně, kolega cvičí také. Čas „chození cvičit“ plyne...... až jednou, při praktikování jógy v součinnosti propojení těla, dechu a mysli, se začne něco dít. Návštěvníci lekcí jógy začnou prožívat jasnější sebeuvědomění, pocit z toho, že ve větší míře zažívají pocit života - pohody, který se nenápadně proměňuje, že se již cítí lépe, jsou více v rovnováze, mají silnější vědomí sebe sama a „hlava“ se po každé praxi rozjasnila........ a ta jasnost začíná postupně přetrvávat. Lidská touha přirozeně směřuje ke kráse, spokojenosti a stabilitě. Jako lidské bytosti toužíme být šťastnými, bdělými, žít smysluplný život a mít smysl pro spojení s něčím větším, než naše individuální já. Navíc touha po stabilitě zde získává nový rozměr, přijímání změn, které nastávají v pravidelné praxi. Vnímání přítomného okamžiku posunuje cvičícího  k odpoutání se od vzpomínek a přání směrem k přítomnosti! Postupně se stabilita přeměňuje k přijímání stavu neustálé „změny“. Tyto kvality se postupně v praxi jógy objevují, a to začíná být silnou motivací pro pravidelné cvičení jógy v průběhu našeho života.


Při vnímání těchto stavů a emocí jako nástrojů pro vlastní transformaci a probuzení k jasnějšímu vědomí, jóga začíná v okamžiku, kdy cvičící nejprve věnuje pozornost tomu, co on nebo ona dělá v praxi. Cvičenec je zaměřený na okamžik „Tady a teď“, což má kvalitu transformace vědomí. Jedná se o přítomnost a naprosté splynutí s tím, co provádí. V tuto chvíli jeho poznání směřuje do hloubky. Směřuje od povrchu (fyzické tělo) dovnitř (duše a její napojení na esenciální podstatu). Pokud ale návštěvník lekce jógy není stabilní, zmítá se v nějaké bolesti, nebo ho rozptyluje nepohodlí (smysly, fyzické překážky), bude jeho tendence vrátit se do stavu mysli analytického nebo podrážděného. Bude mu ještě chvíli trvat při pravidelné praxi, aby okusil a dosáhl záblesků jasu. Jakmile se toto stane, situace se proměňuje k motivaci a on získává hlubší vědomí, proč navštěvuje lekce. Něco „tajemného“ ucítil a nyní to hledá. Je nutné opět praktikovat neulpívání a věnovat se přítomnému okamžiku bez kterého čistý a hluboký prožitek jógy nenastává. Vše má svůj čas!


A tak každý, kdo vykročí na cestu jógy může jít dlouho a dlouho, než jas vyplní duši. A to vůbec nevadí, protože ta cesta, kterou člověk cvičící jógu jde, je „to“ poznání. Je sebeobjevením sebe sama uprostřed vesmíru jako člověka tvořícího a mohoucího být odpovědný sám za sebe v plné kráse a lehkosti.


Z mé vlastní zkušenosti se vždycky těším, až nastane ta nádherná volnost rozlitá v celém těle i mysli, po každé odcvičené lekci jógy. Člověk se ani nechce zvednout z podložky a touží v tichu a klidu s úsměvem na rtech ještě zůstat. Jak příjemné je zjištění, že když člověk cvičí víc a víc, ta pohoda zasáhne celý život. A proto ....jóga v jakékoliv podobě!


Václav Krejčík

www.vaclavkrejcik.cz


Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket