Pránájáma a dech 16. 11. 2014 PDF Tisk

Aktivace receptorů v plicích

Plný jógový dech je zaměřený na aktivaci všech částí plic a doporučuje se trénovat pro hluboké povzbuzení receptorů v plicích. Pro ásany je vhodný brániční dech.

Aktivace receptorů v plicích

Plný jógový dech

Vědomý a prohloubený dech, který naplňuje kapacitu plic. Oproti běžnému dennímu dýchání se jedná o velice přínosný dech, který přináší organismus dostatek energie a živin krví ke každé buňce. Je vhodný pro trénink na začátku i konci lekce. Pro ásanovou praxi se doporučuje brániční dýchání. Více informací o bráničním dýchání naleznete zde

Benefity

Vědomý dech do určíté oblasti těla pomáhá rozproudit energie v dané oblasti. Zlepšuje prokrvení celého organismu a ozdravně působí na celé tělo i mysl. Při vědomém soustředění se k dechu dochází k uvolnění fyzického i psychického napětí.

Postup

Břišní dech: Položte si dlaně na břicho tak, aby konečky prstů se proti sobě dotýkaly. S vědomou pozorností se nadechněte pod dlaně (vnímáte pohyb dechu pod dlaněmi, kdy prsty se oddalují od sebe).

Hrudní dech: Položte si dlnaě na dolní okraj žeber tak, aby konečky 4 prstů směřovaly k sobě a palece byly položené ze strany trupu. S nádechem vnímejte, jak se jeho silou ruce odtlačují do stran a s výdechem jak se zmenšuje objem hrudníku.

Podklíčkový dech: Položte si dlaně rukama na horní část trupu. Prsty vedou směrem ke klíčním kostem. Vnímejte pohyb dechu pod rukama.

Plný jógový dech: Položte levou dlaň na břicho a pravou na horní část trupu. Od spodní dlaně směrem k horní se nadechujte jakoby vznikla v těle vlna, která vynáší energii dechu vzhůru. Když vydechujete vnímejte uvolnění a zmenšení.

Stejný nácvik plného jógového dechu můžete vyzkoušet v jakémkoliv sedu. Při praktikování dechu používejte uddijana bandhu (lehce zpevněnou oblast břicha pod pupkem).

 

 

Pozorování dechu

Posaďte se do zkříženého sedu a vyrovnejte se (kdybyste věděli, že máte těžkosti při sezení, lehněte si na záda). Představte si, že vaše tělo je pevný chrám, ve kterém se pohybuje výtah. Výtahem je váš dech. Vnímejte naplňování a vyprazdňování vzduchem.

Začněte prodlužovat svůj dech. Dýchejte pomalu. Dýchejte nosem a vnímejte, jak vzduch vstupuje a vystupuje ven. Buďte si vědomi toho, jak vzduch vstupuje do nosních dírek, prochází nosem, hrdlem až do plic. Při výdechu pozorujte opačný postup.  Jen dechu se věnujte, nic jiného neexistuje. Vše, co by chtělo obsadit vaši mysl, nechte být. Ať to odplyne, jako to vzniklo. Soustřeďte se na dech, až se dechem stanete. Vydržte a trénujte. Postupně se tělo stane nehybné, těžké až ztratíte jeho vědomí. Stanete se opravdu jen dechem.  Zaplaví Vás hluboký pocit klidu a radosti. Ucítíte, jak vámi proudí množství energie.

Uvědomte si proces dechu, který plyne vaším tělem. Zkuste, ať ho jen pozorujete a nekorigujete. Ležíte nehybně a uvolněte a pouze vnímáte svůj dech, pohyby, které s dechem souvisejí. Pozor! Když se soustředíte na pohyb, mohlo by se vám stát, že začnete být strůjci a iniciátory pohybu dechu. Ne! Dech je přirozený a tak to nechte na přirozeném způsobu řízení. Teď vy, nic neřiďte a jen pozorujte.

Věnujte pozornost rytmu dechu. Cítíte-li, že rytmus dechu je nepravidelný, řekněte si: „Mé dýchání je klidné a pravidelné!“. Postupně s tím byste měli ucítit vnitřní klid, který souvisí s dýcháním. V začátku to může být trochu náročnější, zklidnit se a pozorovat svůj dech, ale postupně s praktikováním (pravidelným) se stav zlepší.

Zkuste zpomalit výdech. Jde o zpomalení, ne prohloubení.

Uvědomte si solární plexus a po výdechu na kratičkou chvíli zadržte dech (pozor, ne lidi se srdečními a psychickými onemocněními. Zádrž je velice krátká, takové malé přirozené zastavení dechu). Místo, kam jste nyní přesměrovali svoji pozornost, solární plexus (pod hrudní kostí a nad pupíkem) stabilně pozorujte s takto procházejícím dechem. Uvědomte si teplo a slunce, které v této oblasti působí.

Tělo je zcela uvolněné a dech je pomalý a klidný.

 

Expanze dechu

V pozici hory si uvědomte nos. Vnímejte nádech a výdech. Pozorujte špičku nosu, kudy proudí vzduch vstupující dovnitř a vystupující ven. Vnímejte plynulost dechu.

 

Obejměte se křížem pažemi tak, aby se ruce dotýkaly:

  • opačného boku (ze strany, dole v úrovni kyčelních kostí). Vnímejte nádech do stran a následně plynulý výdech.
  • opačného boku (ze strany, na střední části trupu, v oblasti dolních žeber). Vnímejte nádech do stran a následný plynulý výdech.
  • opačného boku (ze strany, na úrovni ramen, v oblasti lopatek). Vnímejte nádech do stran a následný plynulý výdech.

 

Tuto techniku opakujte u každé oblasti cca 2 minuty a vnímejte pocity, které při dýchání máte. Vnímejte napnutí těla do stran a při výdech zmenšení jeho objemu.

V prvních dnech zkuste stále procvičovat plný jógový dech (vnímání, pozorování a řízení). V začátku stačí, budete-li kvaltině dýchat plným jógovým dechem, budete-li z něj mít prožitek a nebude-li Vám činit úsilí. Jakmile se stane příjemným, začněte trénovat dech vítěze.

 

  • -jd-
  • zdroj fotky: Samphotostock.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednat předplatné