Iyengar jóga

23. 08. 2013


Iyengar yoga, pojmenována po B.K.S. Iyengarovi, je druh Hatha Yogy, která zdůrazňuje detail, přesnost a zarovnání těla při provádění pozice (Asany) a při ovládání a prodlužování dechu (Pranayama). B....

Iyengar yoga, pojmenována po B.K.S. Iyengarovi, je druh Hatha Yogy, která zdůrazňuje detail, přesnost a zarovnání těla při provádění pozice (Asany) a při ovládání a prodlužování dechu (Pranayama).

B.K.S. Iyengar v lineárním sledu roztřídil a popsal přes 200 klasických jogových pozic a 14 různých druhů Pranayamy (s mnoha variacemi u každé z nich), od těch základních až po ty pokročilé. Tento postupný proces praxe umožňuje studentovi rozvíjet se bezpečným způsobem od jednoduchých pozic ke komplexnějším, a zároveň mu pomáhá rovnoměrně získat flexibilitu a stabilitu v těle, stejně jako rozvinutí jemného vnímání v mysli a těle.

Často, ale ne vždy, využívá Iyengar Yoga pomůcky, jako jsou např. pásky, bloky, polštáře, prkna, židle, lavice, nebo deky jako pomocníky při provádění asan. Pomůcky umožňují studentům provádět asany správně, správným směrem, s minimálním rizikem zranění či přehnaného protažení, a pozice jsou dostupné jak mladým tak starším lidem. Iyengar yoga je pevně založena na tradiční osmi stupňové cestě yogy podle Patanjaliho a jeho díla Yoga Suter.
Můžeme říci, že Iyengar se od ostatních stylů yogy odlišuje třemi klíčovými prvky: technikou, sekvencemi a časem v pozici.
- Technika znamená přesnost zarovnání těla a provádění pranayamy - Sekvence znamená sled a pořadí, ve kterém se provádí asany a dechová cvičení. Cvičení určité sekvence je důležité pro dosažení výsledku, jelikož pouze kombinace určitých pozic a dechových technik nám může zajistit pozitivní efekt - Načasování je třetí klíčový element, který definuje čas strávený v každé pozici či při pranayamě
V Iyengar yoze se velmi zdůrazňují pozice ve stoji. Říká se, že trénují silné nohy, zvyšují obecně vitalitu, a zlepšují cirkulaci, koordinaci a rovnováhu, a zajištují pevný základ ke studiu pokročilejších pozic.

Při provádění asan se Iyengar yoga zaměřuje na detailní provedení a přesnost v zarovnání těla. Používáním pomůcek jako jsou polštáře, lavice, bloky, židle, pásky či pytle s pískem, mohou i začátečníci zakusit asanu snadněji a plněji, jakoby měli léta praxe. Starší lidé či zranění studenti mohou také mít z asany užitek, jsouli plně „podepřeni“ pomůckami a nemusí tolik namáhat svaly a tělo. Zároveň se zde zdůrazňuje správné pořadí pozic (sequencing), které je založené na tom, že asany jsou efektivnější, pokud se dělají ve správném sledu. Časování je další aspekt, který je v Iyengar yoze důležitý. Tím, že student spočívá delší dobu v asaně a nechává ji působit na tělo a mysl hlouběji, zlepšuje většinou vztah mezi sebou/svojí myslí a vlastním cvičením.

Pranayama také hraje zásadní roli v Iyengar yoze. Po vystavění pevného základu v asanách do své praxe studenti přidávají pranayamu, neboli řízené prodlužování dechu, životní síly. Na fyzické úrovni je třeba, aby student dovedl být správně zarovnaný v pozicích, aby měl flexibilitu a kapacitu plic a byl schopen správně sedět a dýchat při cvičení. Jakmile si studenti do praxe přidají techniky pranayamy, mohou v těle zakusit přínos zkvalitněného oběhového, trávicího, nervového a dýchacího systému, funkcí, stejně jako pocit klidu a vnitřní energie. Pranayama je dalším krokem ke kvalitní meditaci.
Iyengar yoga nabízí jakousi alternativu k tradiční meditaci. „Meditace v akci“ znamená v Iyengar yoze meditovat na pozici, kterou provádíme, spíše než na externí objekt či subjekt. Toto umožňuje, aby mysl byla bdělejší ve všech částech těla. Nejprve studenti zažívají útržkovitou pozornost, a mysl se v pozici podle instrukcí pohybuje z jedné části těla do druhé. Postupně začnou s tréninkem absorbovat všechny části těla rovnoměrně a celá pozice i akce v ní se začínají integrovat. Mysl se vytrénuje k tomu, že je schopna proniknout hlouběji do vědomí pozice, tak abychom ji vnímali na vyšší úrovni a stala se příjemnou a účinnou.

Na rozdíl od více experimentálního přístupu v jiných metodách, kdy si mají studenti nezávisle najít „vlastní cestu“ k asanám napodobováním učitele, je lekce Iyengar yogy velmi verbální a přesná v popisu, a lektor zde aktivně opravuje chybné nastavení těla. Učitelé Iyengar yogy musí studovat minimálně dva roky náročného tréninku, aby získali úvodní certifikát (Introductory I a II). Poté mohou dále pokračovat v pokročilejších (Intermediate junior I, II, III) a seniorních stupních certifikace (Intermediate Senior), což je většinou i desetiletí studií.

Zdravotní (Medical) Iyengar Yoga
B.K.S. Iyengar také aplikoval svojimetodu yogy na různá onemocnění, poruchy, a choroby. Mnoho rehabilitačních center, nemocnic či klinik zařadily Iyengar yogu do svých léčebných programů a fyzioterapie. Chronické bolesti zad, snížená imunita , vysoký krevní tlak, nespavost, či deprese mají v Iyengar yoze specifické programy, nebo specifické sekvence, časování či techniky, rozvinuté zvláště pro určité tělesné a emoční symptomy nemocí. Obecně je Iyengar yoga využívána jako fyzioterapie jelikož pomáhá s manipulací nepohyblivých či zraněných částí těla.

Jedním z důvodů, proč je Iyengar tak účinný ve světě terapie a léčení, je, že asana může být přizpůsobena každému stadiu omezení či nemoci u každého pacienta. Zdůrazňuje se individuální vztah mezi asanou, pranayamou a meditací tak, aby každý pacient získal ze svého zotavovacího yogového programu co nejvíce.
Většina programů medical Iyengar yogy se vyvíjí v Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institutu v Puně, v Indii. Toto je také nejpokročilejší a nejkomplexnější místo, kde mohou pokročilí studenti studovat Iyengar yogu či yogovou terapii.

zdroj: www.yoga.com
přeložila: Jana Chadimová, www.yogalight.cz


Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket