Čtení duchovních textů 06. 06. 2015 PDF Tisk

ÓM má být provázeno nejvyšší pozorností

ÓM je nutno opakovat a uvědomovat si jeho význam. I, 28

ÓM má být provázeno nejvyšší pozorností

I,28

ÓM je nutno opakovat a uvědomovat si jeho význam.

Opakování (džapa) slabiky ÓM má být provázeno nejvyšší pozorností a meditací o Íšvarovi, aby se zabránilo přístupu jiných myšlenek. Pouhé opakování bez soustředěnosti nepřínáší žádný užitek. (Jediný prospěch může být snad jen v tom, že si mysl na toto opakování zvykne, takže – později – pro ni může být snadnéější doplnit předtavu významem.)

 

II, 6

Pocit jáství (osobnosti, egoismu) spočívá v představě, že Vidoucí je totožný s nástrojem vidění (tj. smysly).

Jáství je dychtivost našeho já, které ve všem a za vším hledá sebe. Jeho oblastí je činnost smyslů a myšlení, takže je o sobě přesvědčeno že je konající a prožívající. Z této nevědomé úrovně vede cesta do mentální úrovně, ve které je usilující proti zásahům ze světa emocí prakticky nezranitelný.

Nejde o potlačení osobnosti, ale o jehjí zušlechtění a nakonec překročení jejích hranic. To začíná sledováním podmínek těla, přechází do sebezkoumání a končí sebeodevzdáním do vůle Nejvyšší Inteligence.

 

II, 33

Proti rozptylujícím myšlenkám se cvičí opačné představy.

Myšlenky přicházejí dobré i špatné, aniž bychom měli možnost jejich vznik nějak ovlivňovat. Lze ale eliminovat ony špatné, které si jako takové po jejich zrození uvědomíme, a nepřipustit, aby se zakořenily a zmohutněly. Bezprostředně po zachycení první stopy nežádoucího směru je prospěšné vytvořit na obranu myšlenky stejné síly, ale opačného významu, a tím onu nežádoucí anulovat.

 

Pataňdžaliho jógasútra, překlad a komentář František Benda, vydal SANTAL, 2002

 

Je zcela nemožné najít buddhu

Mimo svou vlastní mysl.

 

Ten, kdo toto poznáná přehlíží,

Může hledat vně, ale jak je možné najít sebe,

Když hledám jinde než v sobě!

 

Kdo hledá svou podstatu jinde,

Počíná si jako blázen předvádějící se uprostřed

Davu, zapomíná, kdo je, a aby se našel

Hledá všude kolem.

 

Padmasambhava (Jóga poznání mysli)

 

Jako včelka hledající nektar

Ve všech květech

Pátrej I ty všude po nauce.

 

Jako jelen vyhledává tichou pastvinu,

I ty jdi do samoty, abys strávil vše, co jsi nasbíral.

 

Žij jako lev, plně osvobozen od všeho strachu,

A konečně jako blázen, který není ničím omezen,

Běž, kam se ti zachce.

 

Tantra dzogčhenu

 

  • -jd-
  • zdroj fotky: Samphotostock.cz 

 

 

 

 

Objednat předplatné