Aktivní senior

17. 05. 2012


Body Mind Spirit Akademy přichází s novinkou ve vzdělávání – Cvičitel seniorů. Vzdělávací program určený pro každého, koho zajímá postupující věk a stárnoucí generace. Akreditovaný vzdělávací program ...
Body Mind Spirit Akademy přichází s novinkou ve vzdělávání – Cvičitel seniorů. Vzdělávací program určený pro každého, koho zajímá postupující věk a stárnoucí generace. Akreditovaný vzdělávací program MŠMT je unikátní program připravující cvičitele pro práci se skupinou lidí, jejichž věk postupuje ke zralosti.    Body Mind Spirit Academy v čele s Mgr. Eliškou Novotnou připravila program Cvičitel seniorů, ve kterém se zájemci seznámí s tím, jak se skupinou seniorů pracovat, a jak pro ně vytvořit efektivní cvičební program, který by respektoval zákonitosti „stáří“ a současně pozitivně a efektivně působil na rozvoj a zdraví této široké skupiny lidí.   Seniorské populace nejen že přibývá, ale navíc stoupá i průměrný věk, bohužel se však mnoho seniorů dožívá vyššího věku za cenu imobilizace a zhoršené kvality života. Sestavili jsme proto ucelený program vzdělávání pro cvičitele fitness, terapeuty, fyzioterapeuty, sociální pracovníky a další profese zaměřené na seniorskou populaci, který využívá pohybu zejména ke stabilizaci stavu seniorů, ke zpomalení progrese stárnutí, k celkovému zlepšení zdatnosti a zdraví klienta, a přitom respektuje specifikace stáří.   Na základě absolvování vzdělávacího programu dokáže cvičitel seniorů vést cvičební jednotky a pohybové aktivity zaměřené na seniory. Dokáže vybrat nejvhodnější cvičební prostředky a metody s cílem stabilizovat a zlepšit fyzické schopnosti klienta. Postupuje podle didaktických zásad posloupnosti a přiměřenosti s ohledem na aktuální stav klienta tak, aby cvičební plán byl individuálně zaměřen a pozitivně jej ovlivňoval a nepřetěžoval. Do cvičebních lekcí bude umět aplikovat prvky řady pohybových stylů od fyzioterapeutických metod, přes pilates, hathajógu, po tchaj-ťi čchuan. Získané teoretické znalosti problematiky „stárnutí“ absolvent využije v komunikaci a motivaci seniorů ke cvičebním programům, zdravému životnímu stylu a aktivnímu stárnutí.
Stáří je pro každého devizou moudrosti, zkušeností a zasloužené radosti. Staňte se cvičitelem seniorů a pomáhejte tak seniorům zůstat výkonnými a aktivními. Ke každému z nás „pozdní“ věk přijde a tak buďme připraveni!
Lektorský tým:  Mgr. Eliška Novotná, MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., MUDr. Sylvia Musilová, Václav Krejčík a mnoho dalších odborníků. 
Informace a přihlášky na www.bmsa.cz 

Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket