Historie jógy 06. 05. 2021 PDF Tisk

Guru – kdo to je a kde jej nalézt?

Hledáme stále venku. Hledáme nové učitele, směry, tradice, své guruy. Avšak opravdový guru učí jedno: princip a sílu guru má každý v sobě aneb vnitřní chrám toho nejvyššího učitele – nás samotných.

Guru – kdo to je a kde jej nalézt?

Tradičně se v učení jógy předává několik významných manter. Jedna z nich je guru mantra. Pojďme se na ni a její význam podívat více z blízka předtím, než se vydáme hledat onoho guru. Možná nám právě ona mantra poslouží jako nástroj k hledání. 

Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru devo Maheshwara,

Guru sakshat, param Brahma, tasmai shri guravay namah

Překlad mantry sděluje, že trojice božstev Brahma, Višnu a Šiva jsou naším guru. O tom, že všechny tyto tři síly nám jsou guru, pojednává první část mantry.

            Guru Brahma. Guru je naše tvořící síla, ze které pocházíme. Tedy nejen naši rodiče a jejich rozpoložení ve chvíli samotného spojení, nejen okolnosti, za kterých jsme se vyvíjeli v matčině lůně, nejen emoce, pocity, slova naší matky, ale i místo a čas jsou Brahma principem. Brahma, jako síla stvoření.

            Guru Vishnu. Višnu je síla udržení. Celý náš život i denní „strasti“ jsou naším guru. To, s kým bydlíme, s kým se denně setkáváme. Denní situace, pracovní prostředí, domov. To, kde se právě nacházíme, manifestuje guru Višnu.

            Guru devo Maheshvara. Mahešvara, též znamenající Šiva, je síla likvidace a destrukce. A tak všechny zkoušky, těžké překážky, nemoci, složité situace jevící se negativně, i smrt je naším guru. Nakonec právě zničení otevírá dveře transformaci.

Druhá část mantry, a zejména její konec, je silnou modlitbou.

            Guru sakshat. Guru je poblíž. Param Brahma. Guru je i daleko, mimo dosah. Nabízím své oběti (tasmai) krásnému (shri) odstraňovači temnoty, mojí ignorance (guru) Tobě se skláním a pokládám svůj život (namah). (1)

„Přejme si mít co nejvíce problémů.“ (Šrí Brahmananda Saraswatí)

Kdo je guru a kde jej hledat?
Gu znamená temnota a ru odstranění. Guru je tedy ten, kdo odstraňuje temnotu, nevědomost. Co je ona nevědomost? Nevědomost své vlastní podstaty. Pocit oddělenosti od ostatních. Mylné ztotožňování se s tělem, tedy s hmotou. S vlastním jménem. S vlastní myslí. Pocit, že to jsme my. Tedy tělo a mysl. My odděleni od okolního světa. My bojující proti celému světu. Guru je pak ten, kdo nám ukáže skrze svou sílu naši božskou podstatu, pravé Já, kdy docházíme ke stavu jivamukti – osvobození duše od mylné představy separace a docházíme k poznatku jednoty. Toho, že v každém z nás se nachází átman, kus Bráhmanu. Tedy nepopsatelný základ všeho. Neměnná, nekonečná realita božské podstaty bytí, hmoty, energie, času a prostoru v tomto vesmíru.

            Kde však takového guru najít? To je častá otázka nás, západních hledačů, lačnících po duchovní asketické cestě na úpatí Himálají. Avšak musíme odjet do Indie, nosit bílá roucha a zbavit se všeho majetku, abychom svého guru našli?

„Milost guru je jako oceán. Pokud přijde člověk s šálkem, může si nabrat jen do šálku. Nemá smysl stěžovat si na lakotu oceánu. Čím větší je nádoba, tím více si toho může odnést. Záleží to pouze na něm.“ (Ramana Maharaši)

Pokud jsme připraveni, guru se objeví sám. Přesně tam, kde právě jsme. Pokud však připraveni nejsme a naše hledání není upřímné, guru se neobjeví ani na úpatí oněch himálajských hor. Poselství guru se může objevit v podobě učitele nebo milence. V podobě člověka míjícího nás na ulici či našeho dobrého známého. V podobě přítele, nebo nepřítele. V podobě domácího mazlíčka, dítěte, knihy, nemoci či drogy. Důležité je mít oči dokořán. Avšak, protože vztah mezi guru a žákem (čéla) neprobíhá na rovině fyzické, nemusíme jej vždy potkat na úrovni tělesné, tedy z masa a kostí. Guru můžeme potkat ve snech, ve vizích, v meditaci či zkrátka cítit jeho přítomnost. Jak uvádí Ram Dass ve své knize Buď tady a teď: „Existovalo mnoho světců, kteří dosáhli osvícení, aniž by se setkali se svým guru v tělesném projevení.“ (2) Koncept guru říká, že onen guru je v nás. Pak tedy ten, kdo je náš guru, nám pomáhá rozpoznat naše pravé Já. Našeho guru. Jóga nás pak učí, jak být otevřen, jak být vnímavější, jak v sobě nalézt guru.

„Guru, Bůh a naše Já tvoříme jednotu.“ (Ramana Mahariši)

Jak řekl v jednom rozhovoru David Life, zakladatel jivamukti jógy: „Stačí slovo guru spelovat – Dží (v indické kultuře se přidává ji/dží na konec něčího jména, ke komu uchováváme úctu), yoU, aRe, yoU. Guru je zrcadlem nás samotných, jež reflektuje náš božský základ, naši plnost.“ (3)

Guru řekl svým žákům: „Máte tři úkoly. Prvním je najít mne, druhým je milovat mne, třetím je opustit mne.“ (indické přísloví)

Kdo a co je guru pro mne?
S opakováním mantry si snažím uvědomovat, jakým způsobem ke mně síla, kterou můžeme nazvat guru, přichází a promlouvá. Kde se manifestuje Brahma, kde Višnu, kde Šiva.

Je to určitá síla, která mě vede z iluzí o sobě samé. Mým velkým guru je má svadhjája, tedy sebeanalýza. Uvědomění si svých reakcí na určité situace, slova, lidská zrcadla. Zkrátka to, jak reaguji. Proč takto reaguji. Jak se cítím. Co se se mnou děje. Stahy žaludku, upocené dlaně, neklidný dech. A kdo nakonec reaguje? Jsem to já, nebo mylná představa o mně? A kdo jsem vlastně já? Je to pohled ega, který se mne snaží převálcovat? Právě pohled svědka (sakši) a svadhjája je tím, co mi pomáhá rozpoznat onu určitou sílu za slovy, činy a za myšlenkami.

            Potkáváme různé učitele, kteří nás vedou na cestě. Ale guru je cesta samotná. Nakonec největším guru jsem si já sama. Sama sobě. Skrze otevřené oči vidící všechny náznaky. Skrze lidské bytosti, skrze přátele, skrze nepřátele. Skrze nepříjemné situace, skrze nemoc, vyčerpání. A to mne dovádí ke dvěma kléšám, překážkám popsaným Pataňdžalim v Jógasútrách. Rága a Dvéš. Rága znamená tužba, přilnavost k příjemnému. Dvéš pak odpor k nepříjemnému. A právě onen odpor brzdí projevení Šivy. Síly destrukce, zániku. Člověk se může snažit jít proti nim, ale nakonec vždy stejně musí povolit a oddat se. Jinak k rozpoznání nedojdeme.

            A tak povoluji, s žaludkem na vodě, s horečkou a únavou ukládám své tělo do postele. Není potřeba vědět více. Hltat více a více informací ve snaze pojmout celé učení hned. Ve snaze mít dokonale napsaný článek na výživné téma guru. I odpočinek je součástí praxe – říká mi jasně můj vnitřní guru a Šiva hrozící vztyčeným prstem.

„Guru je za vším, vše je v něm.“

Literatura
Překlad inspirován Sharon Gannon: https://jivamuktiyoga.com
Ram Dass: Buď tady a teď
David Life: CD The spoken word series

TIP
Je vám toto téma blízké? Zajímává vás, jak se na tematiku gurua dívají i další autoři? Přečtěte si nejnovější číslo časopisu JÓGA DNES! Jeho hlavním tématem je právě hledání odpovědí na otázku: Kdo je náš guru? V tomto vydání najdete i mnoho další (nejen) jógové inspirace! K předplatnému časopisu navíc získáte 1 výtisk zdarma + přístup do databáze videí Jóga Virtual, kde na vás čeká na 500 videí různých stylů a lektorů: Václav Krejčík, Zuzka Klingrová, Simona Josefová, Tomáš Strnad, Dana Walker Macková a mnozí další... přesvědčte se sami! :)

  • autor: Šárka Konečná
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné