BLESKOVĚ
Symboly a rituály 02. 01. 2024 PDF Tisk

Význam rituálů v každodenním životě

Možná, že je denně činíme nevědomky. A přitom právě ony se velkou měrou podílejí na tom, že je nám uvnitř dobře. Protože v onu danou chvíli je činíme vědomě – prožíváme je, koncentrujeme se na ně, jsme v nich plně ponořeni. Dávají nám pocit bezpečí, jistoty, představují přístav, do něhož se můžeme z rozbouřených vod každodenního života vracet. Čím by byla každodennost bez rituálů?

Význam rituálů v každodenním životě

Provázejí lidstvo od nepaměti. Každý národ, náboženství, doba má své vlastní. Rituály nám dávají odvahu bojovat o štěstí i spokojenost, kryjí nám záda při výpravách do neznáma, svítí na cestu v temných časech, kdy se zdá, že slunce už nikdy nevyjde. Představují stéblo, jehož se tonoucí v nouzi chytá. Jsou pevným bodem v plynutí, v jehož toku se ustavičně všechno mění. Jsou přítomností, která nám dodává vědomí vnitřní stability, jsou prostředkem ke zklidnění těla i mysli. JSOU a nutí nás uvědomovat si, že my JSME také. Učí nás jednoduše BÝT. Se sebou, v sobě, sami sebou.

Co je rituál a má či nemá účel?

Psychologové definují rituály jako předdefinovaný sled symbolických úkonů, často prováděných s charakteristickou formalitou a opakováním, který postrádá přímý účel. Rituály vytváříme na základě hodnot, jež vyznáváme, a každý z nich sám o sobě sestává ze tří prvkůzaprvé jsou to úkony jdoucí za sebou v pevné posloupnosti (jeden po druhém), typické formálností a opakováním; zadruhé mají tyto úkony pro toho, kdo je provádí, symbolický význam; a za třetí takto ritualizované chování obecně nemá žádný zjevný užitečný účel.

Zaměřme se ovšem na slovíčko ZJEVNĚpro nezasvěceného pozorovatele se může jednat o shluk nesmyslných úkonů bez významu a účelu, ovšem pro toho, kdo rituál provádí, bude mít každý jednotlivý úkon velmi hluboký význam i smysl a účel právě ony jsou totiž důvodem, proč jej provádí. Tak například někomu, kdo se nikdy nevěnoval józe, bude pozdrav slunci připadat jen jako další z různých sestav, jež mají sloužit ke zlepšení fyzické kondice. Ale praktikující moc dobře ví, čím vším mu súrja namaskár je, s čím vším mu pomáhá.

Více jistoty a méně úzkosti

Nejen zkušenosti praktikujících, ale také celá řada různých výzkumů a studií potvrzuje, že rituály jdou mnohem dál, než že nám pomáhají žít naše hodnoty. Mohou nás naučit pracovat s úzkostí, protože do nejisté budoucnosti vnášejí jistý stupeň předvídatelnosti. To se týká jak běžných situací, které v nás vyvolávají strach či respekt z neznámého, tak zásadnějších okamžiků, které nás mají v jistém směru prověřit, otestovat, vyzkoušet v nichž se dostáváme pod tlak a můžeme se cítit více ve stresu. Ať už jde o zkoušku ve škole, pracovní pohovor, prezentaci nebo závod či jiný sportovní výkon. Například známý tenista Rafael Nadal ve své autobiografii z roku 2012 popisuje množství rituálů, které provádí před každým zápasem a které mu pomáhají přikázat vnějšímu světu, aby odpovídal uspořádání, jejž si vytvořil ve své hlavě. Naše úspěšná snowboardistka Eva Adamczyková si před každým závodem pro štěstí maluje černý knírek.

Pevná půda, když ztratíme kontrolu

Existují také určité náznaky, že rituály nám mohou pomoci vyrovnat se i s některými z nejnáročnějších životních období, jako je třeba truchlení po ztrátě někoho blízkého. Když prožijeme silnou ztrátu, často souběžně s tím ztratíme pocit kontroly nad životem, což nás může uvrhnout do ještě větší prázdnoty. Rituály mohou v takových případech znamenat pevnou půdu pod nohama, dodávají dnům řád, který budí zdání kontroly toho, co ovlivnit můžeme. Srovnávání se s nutností pustit to, co ovlivnit nemůžeme, je potom o něco jednodušší. Právě onen řád, který rituály do života vnášejí, je rovněž důležitý pro miminka, batolata a malé děti, které se učí ve světě orientovat skrze své rodiče, nebo pro psychicky nemocné, kteří ztratili kontrolu nad vlastní myslí a učí se, jak ji znovu opanovat nebo alespoň zkrotit a naučit se s ní žít.

Jóga a rituály

S filosofií rituálů se jóga nachází v jednom velkém souladu. S nadsázkou lze říci, že jóga jako taková představuje jeden velký rituál, který si každý může uchopit po svém přesně tak, jak jemu vyhovuje, jak on v danou chvíli potřebuje. Ať už je to ranní pozdrav slunci, večerní pozdrav měsíci, večerní meditace vděčnosti nebo jen ranní praxe v posteli, dechová cvičení, práce s tendencemi, očistné techniky a praktiky. Jóga nám dává do rukou nástroje, které nám umožňují učinit život pochopitelnějším a svět čitelnějším a to skrze pochopení sebe sama - učí nás totiž číst v nás samých.

  • autorka:Kateřina Hájková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné