Vinyasa jóga 14. 08. 2017 PDF Tisk

Tvořivost, síla a lehkost s vinyasa jógou

Vinyasa jóga je dynamické plynutí v pozicích v dechu udždžají, a toto plynutí se stává tvz. dynamická meditací. Bez spěchu, s naprostým vnořením se do průběhu pohybu se vytváří teplo a lehkost, které se stále rozvíjejí. 

Tvořivost, síla a lehkost s vinyasa jógou

Cílem vinyasy je spoutání mysli a vytvoření jednoty těla, mysli a duše. Sanskrtské slovo vinyasa v překladu znamená vi – variace a nyasa – s něčím (společně, s pravidly jógy). Během praxe ásan se zpomaluje pohyb v závislosti na dýchání. Člověk zůstává v některých ásanách na vyšší počet dechů, nebo tvoří dynamické sestavy (ne rychlé), které se opakují. Každé další kolo v opakování je posunem a hlubším spojením se sebou sama. I jednotlivé pozice mohou být spojovány s tou následující speciálními sekvencemi pozic, tvz. vinyasy, které rozproudí energii a zahřejí organismus. Pak opět dochází k zastavení v pozicích a jejich rozvíjení a procítění. Celý systém se neustále pohybuje vpřed a je uplatňován i v pozicích na zemi. Při cvičení vzniká teplo, které napomáhá metabolismu a spalování „toxinu“ v těle i mysli.

Vinyasa je kvalita, kterou lze rozvíjet jak v hathajóze, tak v ashtangajóze i powerjóze. Smyslem je pročištění těla (zbavit ho nečistot, toxinu, usazenin a přebytečného tuku), protáhnout a posílit souměrně, aby zůstávalo funkční a neodvádělo pozornost cvičících tímto směrem. Cvičením tělo zpevní a získá ztracenou pružnost. Nejenom tělo je čištěno. Mysl je zvukem dechu udždžají poutána. Říká se, že kam jde dech, tam jde i mysl. U vinyasa stylu jógy to platí o to více, protože zvuk, který z hrdla cvičícího vyvstává, spoutává mysl a prohlubuje koncentraci v dané pozici. Zvuk je velice jemný, vnitřní a tak není třeba, aby celý sál slyšel praktikujícího dýchat. Je to vnitřní šumivý zvuk, který vyplňuje mysl.

Ke každému fyzickému cvičení jógy můžeme přibrat i klasická pravidla jógy (Pataňdžali), která zkvalitňují samotnou fyzickou praxi. Jak cvičení, tak jógové techniky vedou člověka cestou poznávání sebe sama, zvnitřnění se a uvědomování si vyššího (univerzálního) rozměru svého „Já“, tak tato jednoduchá pravidla dopomáhají k celistvosti vnímání vlastní osobnosti. Je možné, že někdo chce pouze zlepšovat sílu, pružnost, ohebnost, nebo obratnost, a pro toho je v józe cesta v dynamickém způsobu praktikování ásan.  Je možné, že někdo touží pouze po klidu a uvolnění. Každý má možnost najíst svou cestu a současně nechat prostor druhým, jít jejich cestou. Prostoupí-li se však oba přístupy, člověk dokáže objevit svůj vnitřní potenciál daleko intenzivněji.

 

TIP Navštivte lekce Power vinyasy jógy s Vaškem Krejčíkem v Energy Studiu HEAVEN Praha 2 - každou středu od 19 hod.

 

Objednat předplatné