Filosofie jógy 30. 08. 2018 PDF Tisk

To ty tattvy

Tattva jóga nás učí, že svět je stvořen a zároveň udržován pěti tattvami, a proto je třeba učit se vnímat, jak se jednotlivé elementy chovají, jak je možné s nimi zacházet a kontrolovat jejich pohyb v nás. Skrze poznávání tattev poznáváme sebe sama a máme možnost zakusit různé kvality energie, jež v nás bydlí, a případně ji nasměrovat, kam potřebujeme.

To ty tattvy

Ač se to zdá možná převrácené naruby, elementem, ze kterého se rodí všechny ty ostatní, je akáš neboli éter. Neuchopitelný éter můžeme nejsnáze připodobnit k prostoru. Prostor zde vnímáme jako nositele zvuku a jeho smyslem je tedy sluch. Akáš je prostor, jenž nemá limity a slučuje vše minulé, současné i budoucí. Je zobrazován černým ovoidem, jakousi kosmickou dělohou, jež v sobě obsahuje veškerý potenciál. Na fyzické rovině se váže na oblast hrdla, hlasivek, krční páteře a je centrem komunikace. Akáš je spojený s pátou čakrou višuddhi a propojuje nás s nejvnitřnější pravdou, jež uvnitř nás sídlí. Éter nám ukazuje, jak naslouchat sobě i druhým a to, že nejčistší formou této komunikace je ticho.

Z akáše přímo vychází váju – element vzduchu. Váju symbolizujeme modrým hexagonem a spojujeme ho s kinetickou energií, jež se v těle objevuje ve formě prány, apány, samány, udány a vjány. Je spojen se senzorickým vjemem hmatu. Hmat a dotek jsou doménou srdce, kde ruce fungují doslova jako „prodloužené ruce“ našeho srdce. Čtvrtá čakra spolu se vzduchem, jenž koluje našimi plícemi, souvisí s rovnováhou nádechu a výdechu, přijímání a dávání. Vzduch, stejně jako lásku pouhým okem nevidíme, ale víme zcela jistě, že existuje. Vzdušný element se ve fyzickém těle váže ke krajině hrudníku, na srdeční sval, brzlík, ramena a paže. Vzduch, jenž je všude kolem nás a všichni jej neustále nadechujeme a vydechujeme, nás učí o sounáležitosti všech bytostí také skrze neustálou rovnováhu cirkulace toho, co je uvnitř a co je vně.

Z váju se rodí oheň agni. Oheň je primárně světlo a jako takové dává definici formě. Se zrodem formy se rodí také ego. Agni symbolicky zobrazujeme rovnostranným trojúhelníkem v červené barvě. Oheň je nestabilní element, který je schopen zkonzumovat vše, co mu přijde do cesty, a změnit podstatu oné věci, a tak možná i její osud. Je to hluboce transformační živel, jenž nese změnu a evoluci. Jeho nástrojem je zrak a vize a je v těle situován do 3. čakry v prostoru pupku. Agni reguluje trávicí procesy na fyzické, mentální i emoční úrovni – říkáme též „trávicí oheň“ a ten tvoří centrum dynamiky, dominance a sebeuplatnění. Ovlivňuje žaludek, střeva, nadledvinky a produkci adrenalinu a nonadrenalinu. Oheň nás vyzývá k tomu, abychom do něj dobře přikládali a udržovali ho a abychom ho, podobně jako naše ego nenechali nad vším převzít kontrolu.

Z agni pochází ápas, tedy element vody. Ovlivňuje všechny tekutiny v těle jako krev, lymfu, žluč a hlen. Vodu zobrazujeme stříbrným srpkem měsíce, někdy má na vrcholcích lotosové květy. Ápas je tekutou proměnlivou energií našich emocí a většina toho, co kolem sebe vidíme, je vodou tvořena. Voda dokáže měnit formy stejně jako se mění naše prožívání a souvisí se smyslem chuti a možností ochutnávat. Je dynamikou pohybu a změny uvnitř i vně nás, pro kterou je charakteristická cyklicita. Souvisí s neustálou fluktuací informací v těle i mysli, která má opakující se povahu. Ápas se váže na druhou čakru a oblast pánve, na gonády a vylučovací systém těla. Platformou pro pohyb vody jsou zde vztahy, kreativita, vitální a sexuální energie. Učí nás, že změna je jediná konstanta této existence.

Nejhmotnějším a nejhustším elementem je prithví neboli země. Je formou energie představující pevnost, stabilitu, oporu, princip soudržnosti a zobrazujeme ji jako žlutý čtverec. Smyslovým orgánem prithví je čich a zkoumáme ji tedy skrze vůni. Souvisí s našima nohama, s chodidly a ukotvením ve fyzické realitě, se vztahem k našemu tělu. Spojuje nás s planetou Zemí a se vztahy, ze kterých jsme do toho světa vzešli, a to především s naší matkou. Země nám připomíná, že k tomu, abychom měli zdravého ducha, potřebujeme zdravé tělo a že všechny duchovní zážitky přichází přes hrubou matérii naší tělesné schránky. Prithví je základovou rovinou, obrazem všeho, co se nám do toho zrození dostalo skrze linie před námi, a to, jak si s tím „stojíme“.