BLESKOVĚ
O józe 25. 01. 2014 PDF Tisk

Tantra 4. díl

Náš krátký seriál o tantře se dnešním příspěvkem uzavírá. Začali jsme ho pohledem do historie a uvedli jsme, že staré spisy označené slovem tantra jsou v rámci tisíciletého kontextu indické literatury poměrně mladé (datujeme je do poloviny prvního tisíciletí po Kristu) a patří k nim nejen spisy hinduistické, ale také například buddhistické a džinistické. Pojetí tantry má proto mnoho podob a samotné spisy obsahují různé hymny, obřady, rituály, ale také jógu, a dokonce

i právo, medicínu či magii.

Tantra 4. díl

Tantra jako životní postoj

Snažili jsme se vás seznámit s tím, co tantra je a co je její podstatou – abyste ji vnímali spíše jako životní postoj než soustavnou filosoficko-náboženskou nauku. Mísí se v ní totiž skepse nejen k tomu, co bylo řečeno v nejrůznějších posvátných knihách, ale i k životu, který je založen na uznávané tradici. Tantrikové zkrátka odmítají autoritu dávných učení a usilují o rozbití stereotypů. Jejich rituály porušují navyklá tabu a preferují věci „zakázané“ ve snaze přeměnit člověka v bytost nespoutanou konvencemi. Dnes máme snahu říkat, že důvodem tohoto přístupu

je objevit v sobě cestu k přirozenosti. V každém z nás se přirozenost běžně mísí s nepřirozeností, tj. s tím, jak nás rodina, přátelé, ostatní lidé nutí potlačit naše vnitřní cítění a směřování.

Bohužel porozumět tantrickým textům není snadné, protože v zájmu utajení před nezasvěcenci používají autoři na řadě míst způsobu vyjadřování, který je plně srozumitelný zase jen zasvěcencům nebo alespoň s výkladem gurua. Říká se tomu sandhjábhášá, což se překládá jako soumračný či záměrný jazyk. Zjednodušeně lze říct, že autor používá běžné výrazy v naprosto neběžných významech nebo kontextech, takže je těžké odhalit, co slovo skutečně označuje.

 

Probuzení sexuální energie a její transformace

Základem všeho usilování v tantře je samo vědomí Já jsem a meditace na ně. V minulých dílech jsme se zmínili o prostředcích, které tantra využívá – tedy o jantrách (obrazcích), rituálech a mantrách (posvátných slabikách) či meditacích. Podstatou práce s těmito prostředky je probuzení sexuální energie a její transformace v energii duchovní, aby se jak fyzické tělo, tak mysl dostaly na vyšší úroveň vědomí. Dochází k tomu probuzením ženské energie, která je pohyblivá

a sídlí v oblasti kostrče, a následným vedením této energie vzhůru směrem k hlavě, kde sídlí statická mužská energie. Cílem je spojení obou typů energií. Obvykle energii označujeme termínem kundaliní a kanál, kterým stoupá páteří, nazýváme sušumna. V tantrických textech je kundaliní považována za prvotní sílu nebo energii, v termínech moderní psychologie za nevědomí člověka. Stav, který člověk následně zažívá po probuzení kundaliní, je nepopsatelně blažený a je zřejmě důvodem, proč se dnes lidé o tantru zajímají. Tento stav však není účelem tantry, ale jen prostředkem k získání vrcholného stavu vědomí, který označujeme samádhi, v tantře také mahásukha.

 

Je energie kundaliní vůbec skutečná?

Potvrzení o existenci této síly nemáme. Známe však její projevy, které vedou ke stavům nazývaným „probuzení“. Lidé, u nichž došlo k probuzení kundaliní, dosahovali velkého osobního rozvoje, kreativity a vyrovnanosti. Jejich stav by se dal přirovnat k dokonalé vyváženosti a harmonii provázené pocity blaha. Zkoumáním podstaty kundaliní se zabývají různé vědecké síly po celém světě a ve svých výsledcích se shodují v tom, že kundaliní jako mentální síla se projevuje transformací člověka z pozice „já jsem“ k poznání jeho skutečné podstaty, tedy jeho pravého Já.

 

V čem se liší tantra a jóga?

Na tuto otázku je možné odpovědět, že jóga se snaží získat kontrolu nad energií člověka různými cvičeními (a tedy ji usměrnit, změnit, ovládnout), zatímco tantra často energii pouze pozoruje a prožívá její účinky na tělo a mysl (tedy ji využívá, ponechává). Jóga je o vzdání se prožitku či neulpívání na něm, zatímco k tantře prožitek patří, ale je třeba s ním dokázat pracovat jen jako s prostředkem, který vede k úplně jinému cíli. V této souvislosti je třeba připomenout, že duchovní cesty obecně se zaměřují buď na ovládnutí mysli a zastavení změn v ní, nebo na zastavení dechu či na ovládnutí sexuální energie. Ať jdete kteroukoli z těchto cest, dosáhnete cíle všech ostatních. Když ovládnu mysl, tak ovládnu i dech a sexuální energii, a když ovládnu sexuální energii, tak ovládnu zároveň i mysl a dech.

Hodně lidí se také ptá, zda je možné současně provádět cvičení jógy a tantry? Ano, některé techniky, například hathajógy, se provádějí jak v józe, tak v tantře. Nové knihy o józe v Indii dokonce uvádějí u některých technik provedení jógové a tantrické. Jedná se však často jen o přípravná cvičení. Celý systém tantry je pak možné cvičit jen s učitelem a těch není mnoho. Cíl jógy a tantry je ale stejný a některé základní aspekty pro úspěch v obou cestách jsou také shodné: třeba víra, oddanost, vytrvalost, touha po poznání, dodržování zásad jamy a nijamy apod. V tantře je stejně jako v józe důležité bdělé vědomí. Je nutné si uvědomovat své jednání, myšlenky, slova. Není to rozumová kontrola, je třeba dostat se do stavu nad myšlením, do pozice pozorovatele či svědka. Je těžké to popsat slovy, ale jedině stálé pokoušení se o pozorování nás přivede ke konkrétnímu prožitku.

 

Ivana a Jan Knaislovi

www.knaislovi.webnode.czObjednat předplatné