Symboly a rituály 25. 04. 2019 PDF Tisk

Tajemství mantry

Díky popularizaci jógy a meditace se zdá, že skoro každý ví, co je to mantra. Ale opravdu víte, co vlastně slovo mantra znamená, jak funguje a proč ji používat? Proč nás meditace s mantrou přitahuje a proč se k tomuto rituálu vracíme? Proč máme po meditaci s mantrou pocit uklidnění a vyčištěnou hlavu?

Tajemství mantry

Mantra – nástroj mysli

Abychom pochopili, jak mantra funguje, pomůže nám, pokud porozumíme překladu nebo ještě lépe výkladu slova mantra. Slovo mantra se skládá ze dvou slov sanskrtu, která se nejčastěji překládají jako man(as) = mysl a tra = nástroj. Podle tohoto překladu je mantra nástrojem mysli.

Mantrou může být hláska, samohláska, slabika, slovo, několik slov, věta nebo několik vět, které opakujeme. Opakování mantry se nazývá džapa. Při opakování mantry se často používá mála (modlitební růženec), což je náhrdelník složený z korálků ze vzácných kamenů, santalu nebo rudrakši (rudrakša je semínko plodustromu elaeocarpus a má specifické vibrace). Mály mají obvykle 108 nebo 54, 27 atd. korálků (násobky čísla 3) a hlavní korálek („guru“). Delší mantry se opakují kratší dobu, obvykle 3×. Korálky mály pomáhají kontrolovat počet opakování mantry.

Trocha historie
Použití mantry (ať už je to hláska, slovo, věta, modlitba) je typické pro všechna náboženství a meditační tradice. Používaly se po tisíciletí v hinduismu, buddhismu, judaismu, křesťanství a dalších náboženstvích. Mezi nejstarší patří mantry hinduistické a buddhistické. Podle hatha a mantra jógy byl vesmír stvořen prostřednictvím zvuku. Ačkoliv všechny zvuky mají určitou kreativní sílu, uvádí se, že zvuk manter je nejúčinnější.

Působením zvuku a vibrací na naše vědomí se zabývá „naad“ jóga (mantra jóga). „Naad“ je podstata všech zvuků, vibrace, základní frekvence, která je po tisíciletí stejná pro všechny jazyky. „Naad“ je univerzálním kódem, a tudíž i základem veškeré lidské komunikace.

Jazyk mantry

Mantry se používají v téměř každém jazyce, ale uvádí se, že některé jazyky mají větší účinek než jiné. Sanskrt a písma gurbani nebo dévanágarí jsou považována za nejúčinnější.Mantry často nemají žádný literární význam, např. „OM“, „HUM“ neznamenají nic konkrétního, ale jsou chápány jako tajemné zvuky, které mají obrovskou sílu. Některá literatura uvádí, že není vždy nutné znát význam mantry, důležitá je její vibrace a pocit, který v nás vyvolá. Někteří vědci tvrdí, že mantra, pokud ji zpíváme rytmicky, má neurolingvistický efekt, a ten vzniká i tehdy, kdy neznáme její význam. Jiní autoři uvádějí, že pokud známe význam toho, co zpíváme, snadněji dosáhneme cíle.

Jak funguje mantra

Recitování nebo zpěv mantry, ať už nahlas, šeptem nebo v duchu, vytváří zvuk, vibrace, které pronikají hluboko do našeho vědomí i podvědomí. Každý zvuk má jinou vibrační frekvenci, proto má každá mantra jiný účinek.

Důkazy o vlivu mantry na naše vědomí poskytují nejen různé spirituální nebo východní tradice, jako je jóga, ale i soudobá věda, například fyzika nebo psychoakustika. Vědci, vybavení moderními přístroji, měří aktivitu našeho mozku na základě frekvence elektrických impulsů, které vytváří. Frekvence mozkových vln se měří v hertzích (Hz) a lze je rozdělit do 5 základních kategorií: gama (30–100 Hz; hyperaktivita, aktivní stadium), beta (13–30 Hz; při této frekvenci fungujeme většinu dne, analytická mysl, plánování, apod.), alfa (9–14 Hz; uklidnění, relaxace), theta (4–8 Hz; meditace, hluboká fyzická relaxace, vizualizace, theta stav je asociován se 6. čakrou) a delta (1–3 Hz; hluboký, bezesný spánek). Studie uvádějí, že šamanské a tibetské zpěvy, stejně tak jako různé mantry nebo hudba, které se používají, abychom dosáhli hluboké meditace, mají stejnou frekvenci jako theta vlny (4–7 Hz).

Zvuk má obrovskou sílu, ovlivňuje všechny naše myšlenky, pocity i naše vědomí. Uvědomte si, co cítíte při poslechu určité hudby a jakou náladu ve vás vyvolá např. příliš mnoho hluku. Lidské tělo tvoří ze 70 % voda a to také vysvětluje, proč na nás mají vibrace velký vliv.

Kromě vibrací se při zpěvu mantry děje ještě něco jiného a to je velmi důležité. Ovlivňuje nás nejen zvuk a vibrace, ale při recitování mantry se jazyk dotýká horního patra úst (kde se nachází 84 akupunkturních bodů), což spouští řadu reakcí v mozku, které uvádí v činnost celý systém žláz s vnitřní sekrecí (endokrinní systém) a orgánů, které s nimi souvisí. Jako bychom měli v ústech bezpečnostní systém: jakmile zadáme správný kód, otevře se nám cesta k našemu mozku, do našeho vědomí a postupně i do podvědomí, aktivujeme hypotalamus, hypofýzu i epifýzu a následně se začne vylučovat celá řada hormonů, které mají vliv na náš organismus.

Mantry v praxi

Mantry mají vliv na téměř všechny oblasti našich životů a používáme je k naprogramování nebo k přeprogramování naší mysli. Mantra se téměř pokaždé pojí s meditací, malou a mudrou (gesto, pozice prstů). Použitím mantry, mály a mudry zaměstnáme naši mysl, takže se netoulá a nezabývá se tím, co bylo včera nebo co bude zítra, co jsme nestihli dnes dokončit nebo zapomněli nakoupit. Mantra slouží jako nástroj, který nám pomáhá zklidnit a detoxikovat naši mysl a uvědomit si, kdo jsme a co vlastně chceme, co je pro nás důležité a co je nepodstatné.

Vírou v mantry byl známý i Mahátma Gándhí, indický vůdce v boji za nezávislost Indie (jeho oblíbená mantra byla „Raghupati Raghav Raja Ram“) a krásné jsou také citáty představitelekundaliní jógyYogi Bhajana:„Mantry jsou jako telefonní čísla, je lépe je vytáčet ráno, před svítáním, pokaždé zvednou sluchátko.“

„Mantry nejsou bezvýznamné, mantry mají sílu. Jsou to vibrace mysli, které souvisí s vesmírem. Věda o mantře je založena na faktu, že zvuk jakožto forma energie má strukturu, sílu a v konečném důsledku působí na čakry a na lidskou duši.“

Mantry dnes

Mantry byly publikovány nejčastěji v tradiční podobě, ať už psané nebo nazpívané. Západní svět postupem času přetvořil starověké východní tradice do mnoha nových podob a stylů, včetně jógy. Dnešní jogíni a jogínky nežijí v ášramech, ale ve světě plném počítačů, virtuální reality a sociálních médií. Naše mysl je od malička trénovaná, aby měla nějakou činnost, aby se přizpůsobila externím podnětům. Není vůbec jednoduché zastavit se a říct si: „Budu meditovat.“ Z tohoto pohledu můžeme mantru chápat jako zaklínadlo, kotvu, nástroj, jak získat zpět kontrolu nad naší myslí. Koneckonců, mantra nás má vrátit ke každodenní jednoduchosti.

Mantru můžeme používat kdykoliv a kdekoliv. Já mantry často a ráda poslouchám v autě, a protože hodně cestuju, tak i v letadle. Pokud necestuju, snažím se dodržovat svůj každodenní rituál, kterým je ranní meditace s mantrou. Někdy trvá jen několik minut, jindy je delší, podle toho kolik mám času. Každý máme svoje návyky a rituály. Deepak Chopra (indický lékař žijící v Americe, známý propagátor alternativní medicíny a meditace) říká, že pokud budeme meditovat s mantrou po dobu 21 dnů, vytvoříme si návyk, rituál, který může ovlivnit způsob, jakým reaguje náš mozek na stres.

Meditace s mantrou je jako úklid v hlavě, detoxikace, zbavení se všeho, co nepotřebujeme, včetně negativních emocí, podobně jako restartovat počítač („ctrl+alt+delete“). Proč to tedy nezkusit!

 

Objednat předplatné