BLESKOVĚ
Symboly a rituály 03. 06. 2024 PDF Tisk

Symbol měsíce v józe

„Když jsme ve shodě s přírodními cykly vesmíru, ctíme rytmy přírody a tím žijeme ve větší harmonii.“

Symbol měsíce v józe

Symbolem je samotná jóga, která nám připomíná, že vše odehrávající se v mikrokosmu se odehrává i v makrokosmu. Hathajóga nás učí rovnováze. Slovo ha znamená slunce, slovo tha znamená měsíc. Hledáme rovnováhu mezi sluncem a měsícem, tedy mezi mužským a ženským principem. Vnitřně začínáme chápat celý proces mikrokosmu a makrokosmu, až když ucítíme symboliku mikrokosmu v makrokosmu. Zjednodušeně řečeno vše, co se odehrává uvnitř, je zhmotněním vnějšího.

Slunce v józe nám symbolizuje mužský princip, energii dávající, aktivní, sílu, oheň, pravou stranu těla. Vztahuje se k němu ranní praxe a její oživující účinky těla a mysli. Ranní pozdravy slunci, bandhy, krije. Dynamické sekvence. Pozice zaměřující pozornost na energetické centrum, solar plexus, a také aktivně zapojená pravá strana těla (u balančních pozic).

Měsíc naopak reprezentuje stranu levou, ženskou, receptivní, přijímající energii, symbolizuje tok, vztahuje se k němu večerní praxe, klidnější sekvence, ásany zaměřené na tuto vrstvu. Měsíc symbolizuje znovuzrození. Je to symbol ženství, který představuje rytmus času, protože ztělesňuje cyklus. Fáze měsíce symbolizují nesmrtelnost a věčnost, osvícení a také temnou stránku přírody samotné. Každá ásana v sobě nese mužský a ženský aspekt. Balanční pozice vyrovnávají pravou a levou stranu těla čili pracují s vyrovnáním mužského a ženského archetypu. Každá čakra je také spojena s polaritou. 

  • Ha + energie pozitivní, solární (mužská) = JANG – dynamická
  • Tha energie negativní, lunární (ženská) = JIN – pasivní

Zdravím slunce ranní praxí, v tichu volám měsíc s večerní praxí.

Jedná se o spojení. Jakmile se propojí slunce s měsícem, mužský a ženský princip, dochází k harmonii. Jógové pozice tvoří rovnováhu v těle a sjednocují protiklady. S praxí jógy rozvíjíme rovnováhu síly a flexibility, úsilí a odevzdání se s každou pozicí.

Měsíc symbolizuje fáze luny, cyklus, ve kterém se žena nachází. Dle cyklu ženy přistupujeme k praxi, ona je tou, která nás vede. Ona je intuicí, spojením s měsícem a svým cyklem. Řídíme-li se cyklem ženy, kdy se během jednoho měsíce vystřídají 4 archetypy – panny, matky, kouzelnice a vědmy (baby) – chápeme lépe, jak přistupovat ke svému tělu a také ke svým povinnostem. Každá fáze nám dovolí jinou linku. Aktivní, pečující, tvořící, stahující (introspektivní). Symbol měsíce v józe je v alchymii vhodný ke zkoumání. 

Slunce a Měsíc působí na Zemi gravitačním tahem. Jejich relativní pozice vytvářejí různé energetické zážitky, které lze srovnávat s dechovým cyklem. Energie úplňku odpovídá konci výdechu, kdy je síla prány největší. Je to expanzivní, vzestupná pohybová síla, díky které se cítíme energičtí a emocionální, ale ne uzemnění. Během úplňku máme tendenci být více tvrdohlaví, svéhlaví.

Energie nového měsíce odpovídá konci výdechu, kdy je síla apána největší. Apána je stahující, klesající pohyblivá síla, díky které se cítíme klidní a uzemnění, zároveň je hutná a neochotná k fyzické námaze.

S praxí jógy v denním životě přicházejí hluboká uvědomění celistvosti, spojení s přírodou, jejími cykly. Čím déle praktikujeme, tím více ztělesňujeme tuto rovnováhu mezi přírodními archetypy a také hlouběji pociťujeme spojení jednotlivých symbolů vnějšího i vnitřního světa. Čím více jsou naše těla „průtočná“, tím více můžeme vnímat tuto krásu.

  • autor: Kateřina Kostková
  • @kace.yogaforlife
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné