BLESKOVĚ
Čtení duchovních textů 08. 07. 2021 PDF Tisk

Světlo Upanišad

Člověk vůbec neumírá, neboť smrt je jen branou nových životů. A v tom spočívá útěcha upanišad, že za dobré činy dojde člověk již zde na zemi nejvyšší odplaty.

Světlo Upanišad

Jako křesťanství, i hinduistické upanišady přikazují člověku, aby miloval svého nepřítele, poněvadž i nepřítel je částí jeho samého. Je-li Bůh ve všem a já jsem se ztotožnil s Bohem, musím logicky i v nepříteli vidět své vlastní já. V tom je do jisté míry společný rys křesťanství a hinduismu. Leč v jednom se upanišady liší zásadně od Bible. Neznají pojem dědičného hříchu, ani nevyrovnávají pozemský účet slibem věčné budoucnosti nebo hrozbou věčného zatracení. Každý člověk odpovídá sám za své činy a již zde na zemi si za ně vykoupí zrody šťastné nebo nešťastné. Člověk vůbec neumírá, neboť smrt je jen branou nových životů. A v tom spočívá útěcha upanišad, že za dobré činy dojde člověk již zde na zemi nejvyšší odplaty.

Všechen vesmír je vpravdě brahma. Brahma je počátek a konec všech věcí. Jemu vzdejte poctu v mlčení!

Člověk je v pravdě tvořen vírou. Jaká je jeho víra zde, takový bude člověk na onom světě. Nechť ve víře a v prozření se zhostí svého úkolu!

Existuje duch, jenž je život, světlo, pravda a široširý prostor. Obsahuje všeliké činy a všeliké žádosti, všeliké vůně i všeliké chuti. Objímá celý vesmír a ve svém srdci hostí mlčenlivou lásku k veškerenstvu.

Toť duch, jenž dlí v mém srdci a jenž je menší než zrnko rýže nebo zrnko ječmene nebo zrnko hořčičné nebo zrnko semencového zobu nebo klíček v zrnku semencového zobu. Toť átman, jenž dlí v mém srdci a jenž je větší než země, větší než obloha, větší než sama nebesa, větší než všechny tyto světy.

Obsahuje všeliké činy a všeliké žádosti, všeliké vůně a všeliké chuti. Objímá celý vesmír a ve svém srdci hostí mlčenlivou lásku k veškerenstvu. Toť onen duch, jenž dlí v mém srdci, toť brahma!

K němu přijdu, až vejdu na onen svět. A k němu přijde, kdo věří a nepochybuje. Tak pravil Šándilja, tak pravil Šándilja.

  • zdroj: Světlo Upanišad, Santal
  • foto: Samphotostock.cz 

 

Objednat předplatné