Historie jógy 08. 12. 2016 PDF Tisk

Šrí Ramana Maháriši – Átmavičára

Ramana Maháriši (31. 12. 1879 – 14. 4. 1950) je jednou z největších duchovních osobností a mimořádným učitelem mystické spirituality. Jeho učení Átmavičára přesahuje a překračuje všechny tradice a systémy, jež vedou k duchovní realizaci.

Šrí Ramana Maháriši – Átmavičára

Nebyl následovníkem žádné linie guruů a o jeho učení se říká, že je nejkratší stezkou k osvobození. Átmavičára je hledání átmanu v nás, naší podstaty bytí, která je totožná s bráhman, tedy vesmírnou jednotou. Stezka je nekomplikovaná, nemá žádná Božstva ani hierarchii. Vychází z hinduistické advaity, ale nežádá si zvláštního asketismu. Základním dotazem Átmavičáry je: „Kdo jsem Já?“ Stálým pátráním v tichosti mysli i vjemů po zdroji všeho, tedy myšlenek, emocí a existence se postupně adept dostává k uvědomění, že je átman neboli vědomí Já. Toto vědomí se pak ve svém dokonalém prožitku blaženosti stává bráhmanem, tedy zdrojem, kde je vše i nic zároveň. Prožitek átmanu je nirvánou, konečnou realizací sebe splynutím ve věčném zdroji bráhman, který je Jednotou.

Ramana hledající

Ramana Maháriši, původním jménem Venkataraman Ajjar, se narodil poblíž Madury v jižní Indii. Zpočátku svého života neprojevoval žádné zvláštní duchovní privilegovanosti. Pocházel z chudé, ale vzdělané rodiny bráhmanů (vyšší kasta). V sedmnácti letech ho po smrti otce přepadl náhlý nevysvětlitelný strach ze smrti. Ulehl na zem a začal hledat zdroj svého strachu, ptát se, co je smrt a kdo nebo co umírá. Přijal smrt těla, jeho existence však zůstala vědomá. V tu chvíli došlo u Mahárišiho k uvědomění, že není tělem ani myšlenkou, ale ryzím Duchem. „Od té chvíle toto nejvlastnější Já přitáhlo díky mocné fascinaci všechnu mou pozornost na sebe. Strach ze smrti jednou provždy zmizel a pohlcenost nejvlastnějším Já pak už nepřetržitě pokračovala.“ Mladý Ramana se vydal na duchovní pouť do Tiruvannámalai, malého města v jižní Indii poblíž posvátné hory Arunáčaly, která ho fascinovala.

Uzavřel všechny své smysly a pohroužel se do hlubokých meditací na Arunáčale. Tvrdil, že Arunáčala je Duch sám. Mnoho let nemluvil a jeho velká vyzařovací síla byla tak obrovská, že jediným pohledem dokázala měnit život svých následovníků. Byly publikovány rozmluvy s žáky tak, aby učení bylo srozumitelné všem. Samotný princip Átmavičáry stíral veškeré možnosti chtění ega, soutěživost či duchovní intelektualismus. Učení Ramana Mahárišiho můžeme nyní zahlédnout v principech kvantové fyziky a nového pohledu na svět a jeho existenci.

Ramanášram

Velmi záhy se kolem Ramany shromáždili jeho následovníci. On sám vždy tvrdil, že nemá žáky, že podstatou stezky je obrátit pozornost dovnitř a hledat své Já. Přesto bylo mnoho těch, jímž pomohl svou přítomností realizovat. Ramana Maháriši pobýval na několika místech v blízkosti Arunáčaly. Dodnes je možné navštívit jeskyni, v níž několik let meditoval Virúpákaša. Nakonec se na jižním úpatí Arunáčaly začal rozrůstat ášram, který je zde dodnes.

Pokud chcete Ramanášram navštívit, je třeba si předem místo rezervovat. Většinou vám dovolí zůstat tři dny. Toužila jsem zůstat déle a nakonec mi bylo vyhověno. V ášramu není žádný předepsaný program a je jen na vás, kolik hodin v meditaci strávíte. Často jsem vstávala po čtvrté hodině ranní, kdy byl ášram prázdný a bráhmani zpívali své védy. Dodnes je ten prožitek hluboko v mém srdci. Ubytování je prosté a čisté. Strava je velkým duchovním zážitkem. Tradiční thali je servírováno na banánovém listu na zemi ve velké jídelní hale. Mnozí ze svatých mužů Arunáčaly ášram navštěvují a vy můžete sedět zrovna vedle nich.

Hlavní meditační hala, Samadhi Hall, je obrovská, navštěvovaná převážně indickými devotees. Také děti ve školních uniformách chodí pozdravit Šrí Ramanu uctivým položením k jeho mystickým nohám. Ášram je velký a má mnoho zákoutí. Některé rezonují átmanem tak, že se otevře vaše duchovní srdce a oči pláčou štěstím.

Pro ty, kteří touží po osvobození, po životě bezbřehém a věčném, pro ty, jejichž srdce jsou zatím nenaplněna duchovností, je učení Ramana Mahárišiho požehnáním. Vstoupit do všeobjímajícího a vše prostupujícího Vědomí Já je skutečné a trvalé osvícení.

Když si člověk poprvé uvědomí átmana v sobě, tu se zvedne z hlubin jeho bytosti něco jiného a zmocní se ho. Toto něco je za myslí. Je to nekonečné, božské a věčné. Někteří to nazývají královstvím nebeským, jiní tomu říkají vesmírná duše. My hindové to nazýváme duchovním osvobozením. Jakmile se to stane, tu člověk sám sebe neztratí, nýbrž spíše nalezne.“ (Z knihy: UČENÍ Šri Ramana Maháriši)

 

Objednat předplatné