O józe 08. 11. 2018 PDF Tisk

Slunce jako hybatel vnitřního ohně

Jóga jako holistický přístup k životu již odedávna dobře ví, jak je energie slunce zásadní a nosná pro naši jógovou praxi...

Slunce jako hybatel vnitřního ohně

Z pohledu ásany máme kromě pozdravu slunci k dispozici zdaleka nejvíce pozic kultivujících právě třetí čakru čili centrum ohně. Podobně pak slunce ve sluneční soustavě zaujímá zásadní postavení. Slunce tvoří více než 99 % hmoty celé naší soustavy, a je tedy zcela jasné, že právě prací s elementem ohně můžeme tuto hmotu nejsnáze transformovat.

Surja namaskár

Asi nejznámější jógovou praxí se sluneční energií je surja namaskár čili pozdrav slunci. To, co by se nám na první pohled mohlo jevit jako gymnastický hopskoč na podložce, má hluboké kořeny v práci s energií slunce. Praktikujete-li pozdrav slunci pravidelně, vaši praxi výrazně prohloubí vědomí, že pohyby, které děláte, jsou na počest sluneční energie uvnitř i vně vás. Každou jednotlivou ásanou vzdáváte hold síle slunce jako dárci života, tepla a světla, propojujete se s energií ohně ve svém pupku a necháváte ji proudit a prohřát celé tělo. Pozdrav slunce je mocnou praxí úcty k životu a stvoření. Pokud udržíte svoji pozornost během ranní praxe u této esence, nabijete své tělo, mysl i ducha zdrojovou energií slunce a můžete z ní čerpat celý den.

Ten, který rozhání temnotu

Surjája namahá tedy ten, který rozhání temnotu, je jedno ze sánskrtských pojmenování slunce, které se používá v mantrách. Slunce je složené ze žhnoucí plasmy a je nejjasnější hvězdou široko daleko. Každé silné světlo vrhá i velký stín. Když bychom upřeně zírali přímo do slunce, stíny bychom sice neviděli, ale rychle by nám to vypálilo zrak. Stejně tak, procházíme-li stínem, je třeba nezapomenout, že jeho zdrojem je vždycky světlo, i když průchod temnotou může být dlouhý a intenzivní.

Lidé i zvířata jsou silně ovlivněni dráhou pohybu země kolem slunce, která trvá jeden rok. Počasí, intenzita světla, délka dne a noci, teplota – to vše je ovlivněno vzdáleností země od slunce a úhlem, pod kterým během oběhu dopadají paprsky slunce na zem. V našem podnebním pásu se střídají čtyři roční období, máme dvě rovnodennosti a dva slunovraty.

Ten, který zodpovídá za život

Chceme-li žít více v souladu s přírodou, je dobré sledovat sluneční cykly a ladit podle nich své záměry, jógovou praxi a způsob zacházení s energií. Jarní a podzimní období rovnodennosti je obecně vhodné k půstům a očistám, energie slunce vůči zemi je nejaktivnější, a to nám pomáhá procesovat na všech úrovních a bezpečně vyloučit škodlivé látky, aniž bychom se oslabili.

Období zimního slunovratu je bodem největšího zpomalení energie slunce vůči zemi, a je tedy vhodné k zastavení se a usebrání. V tomto období je záhodné poskytnout tělu kvalitní živiny. Tak, jak se dostáváme do nejtemnějšího období v roce, vracíme se ke kořenům sebe sama a hledáme své nejvnitřnější záměry, abychom se mohli ode dna odrazit směrem k letnímu slunovratu. Období letního slunovratu je obdobím největšího rozkvětu, přívalu sluneční energie. Naše tělo i duch jsou na pomyslném vrcholu, stačí nám jíst málo, protože námi hýbe energie slunce. Sávitré namahá – ten, který zodpovídá za život, to je jedno z pojmenování slunce v mantrách surja namaskáru.

Agni – slunce uvnitř nás

Odrazem slunce uvnitř nás je zmiňovaný ohňový živel agni sídlící ve třetí čakře na rovině pupku. Práce s touto rovinou je také způsobem jak se vyladit na přirozené přírodní jevy a cykly. Těžištěm práce s vnitřním ohněm je vědomí přítomnosti. Tak, jak se přes první a druhou čakru mnohdy prodíráme vrstvami minulosti často zatíženými rodinnými vzorci, ocitáme se na rovině pupku v přítomném okamžiku tváří v tvář výzvě vlastního vědomého konání, své osobní vůli a tomu, jakým způsobem s ní nakládáme. Agni je sluncem v nás, transformačním živlem, který nám dává možnost posunout vlastní život do jiné roviny. Pro posílení energie ohně je vhodné praktikovat agnisára a naulí kríju, rotační pozice a ásany jako navásana, které posilují střed těla.

Ravajé namahá je ten, který září a svítí, a agni uvnitř nás nám umožňuje se na tuto vnitřní sílu a zdroj tepla vždy znovu napojit, ať už je za okny léto, či zima.

 

  • autor: Iamme Candlewick
  • www.iamme.cz
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné