Historie jógy 06. 10. 2016 PDF Tisk

Slavní jogíni: Tirumalai Krišnamačarja

Vydáte-li se cestou směřující ke kořenům jógy, kterou jste si dnes ráno zacvičili před odchodem do zaměstnání nebo té, již praktikujete na hodinách ve svém oblíbeném studiu, najdete je pravděpodobně u Tirumalaia Krišnamačarji, jedné z nejuznávanějších autorit jógy a védské tradice.

Slavní jogíni: Tirumalai Krišnamačarja

Muže, který nikdy nepřekonal břehy oceánu, jeho jóga však ano. Mohou za to především Krišnamačarjovi svěřenci, mezi něž patří takoví učitelé jako Krišnamančarjův švagr B. K. S. Iyengar, který vytvořil jógový systém známý jako iyengar jóga, zaměřený na srovnání těla, na precizní provedení ásan, logickou sekvenci pozic umožňující správné fyzické nastavení kloubů a jako první začal používat pomůcky, aby vyhověl lidem v horší fyzické kondici. Nebo T. K. V. Desikachar, Krišnamančarjův syn, jenž se od svého otce naučil především léčebným aspektům cvičené ásany a šířil jógu jako terapii, jako nástroj zkvalitňování fyzického i duševního zdraví. Mezi jeho žáky patří ale i Šrí K. Pattabhi Jois či Indra Devi, s jejichž pomocí odhalíme i cosi z mýty opředeného života tajemného guru.

Jméno Šrí K. Pattabhi Jois je spojováno s aštanga vinyasa jógou, která klade důraz na rozvoj síly a pružnosti těla, kombinuje tradiční hatha jógové ásany s pránájámou a má původ v tisíce let starém rukopisu zvaném Yoga Korunta, jež studoval, podle kterého léta praktikoval i učil jeho guru Krišnamačarja.

 

Yoga Korunta

Toto nedochované a záhadné dílo, sepsané mudrcem Vamanou Rishim, obsahuje seznam ásan uskupených do sekvencí dnes známých jako šest sérií aštangy a popisuje prakticky stejný systém transformace těla a mysli za pomocí jógy, jako Pataňdžaliho jóga sútry. Krišnamančarja ho objevil v kalkatské Calcutta Central Library poté, co mu o něm řekl jeho guru Ramamohan Brahmachari, jeden z posledních mistrů hatha jógy, kterého Krišnamančarja vyhledal v horách.

 

Dnešní aštanga

S Brahmacharim, jeho ženou a jejich dětmi Krisnamančarja strávil sedm a půl roku v jeskyni na úpatí hory Kailash v Tibetu. Přestože Krišnamačarja v té době zastával několik vysokých náboženských a vzdělávacích postů a věřil, že jednou zaujme podobné místo jako jeho předek, učený mudrc a náboženský vůdce jižní Indie žijící v 9. století, Brahmachariho přání před Krišmančarjovým odchodem bylo jiné. Chtěl, aby se vydal do Mysore, oženil se, měl děti a vyučoval jógu. Krišnamančarja guruovo přání přijal za své poslání, přestože to znamenalo, že bude žít v hrozné chudobě, příležitostí k výuce jógy bylo v té době málo. Jednoho dne byl ale požádán, aby vyučoval jógu na Sanskrit College v Mysore. Zde ho také představili vládnoucímu Krišnovi Rádžovi Vadjarovi IV. Krišnamačarjovy schopnosti i erudice maharadžu ohromily natolik, že ho vyzval, aby otevřel školu jógy v paláci pod jeho patronací, a právě zde začala vznikat dnešní aštanga vinyasa jóga, již po Indii rozšířil, do své smrti v Mysore vyučoval a ve světě zpropagoval Jois. Jeho žák, který až do konce svého života zůstal věrný odkazu svého učitele a dále ho rozvíjel.

 

Kreativita jemné Dévi

V maharadžově paláci se Krišnamnčarja potkal i s Indrou Dévi, lotyšskou herečkou a tanečnicí a přítelkyní královského rodu. Zpočátku ji odmítal přijmout mezi své žáky, byla cizinkou a také žena. Nakonec ale její odhodlání, píle i touha po přátelství s ním zvítězila nad Krišnamančarjovým zarputilým patriotismem. Učil ji, zpočátku extrémně tvrdě, ale později jí umožnil poznat i jemné způsoby jeho vedení. A právě tento jemný, terapeutický aspekt Krišnamančarjovy výuky, přizpůsobující se omezení fyzického těla a individualitě každého člověka, přijala za svůj. Její jóga nebyla tak fyzicky náročná jako aštanga, využívala sice dané sekvence a kombinovala je s pránájámou, ale vynechávala vinyasy a dávala prostor tvořivému objevování, jež bořilo struktury i hranice. Vtiskla tak józe volnost umožňující její svobodné pojetí. Založila první školu jógy v Šanghaji, další dodnes fungující školy v Buenos Aires, otevřela dveře józe v Sovětském svazu a proslavila se v Hollywoodu, jako „první dáma jógy“. Devi byla první známou učitelkou ztělesňující eklektickou tvořivost, jež je dnes na západě charakteristická pro většinu jógových stylů.

 

Otec moderní jógy

Strukturovaná aštanga, jejíž první série je zvládnutelná až po několika měsících, někdy i letech tvrdé práce, i jemná a ve svém pojetí naprosto svobodná jóga, přizpůsobující se možnostem každého jedince, mají původ u Krišnamačarji. Muže, který se narodil dříve jak před sto lety, v malé vesnici na jihu Indie Šri Tatačarjpvi, bráhmanskému knězi, který svému synovi už v pěti letech poodhalil taje hatha jógy. Krišnamančarja zasvětil svůj život studiu klasických indických náboženských i filosofických děl, sanskrtu, práva i ájurvédy, a využil moudrosti všech těchto tradic k vytvoření vlastního jógového systému, jež dále předával. „Otec moderní jógy“, který by sám tento titul nikdy nepřijal, věřil, že jóga je dílem Boha, oslovil zástupy rozdílných lidí, a právě takto rozdílně byl vnímán i svými žáky.

 

 

Použitá literatura:

Kaufman. Josh. 2014. Prvních 20 hodin. Brno. Bizbooks.

Mohan. A.G., Mohan Ganes. 2009. „Memories of a Master.“ Joga Yournal 101, č.30

Singleton. Mark. 2010. Yoga Body.The Origins of Modern Posture Practice. New York: Oxford University Press.

Stephens.Mark. 2014. Vyučujeme jógu. Brno: Computer Press.

 

  • autor: Olga Remešová

Objednat předplatné