Jóga Zprávy 13. 05. 2021 PDF Tisk

Průměrný plat jógového instruktora

Pokud přemýšlíte o kariéře instruktora jógy nebo jste absolvovali instruktorský kurz a zvažujete, zda se na tuto cestu vydat či nikoliv, je následující otázka nevyhnutelná: Kolik vlastně vydělává instruktor jógy?

Průměrný plat jógového instruktora

Odpovědět není jednoduché, protože plat jógového učitele ovlivňuje mnoho faktorů: místo, kde se cvičí, zkušenosti, se kterými učitel do studia přichází, specializace a také momentální poptávka trhu, počet hodin, který je učitel schopen odučit, a také to, jak je postavená smlouva mezi ním a studiem, pro které se rozhodl cvičit.

Hodinová mzda
Typická mzda učitele jógy v jógovém studiu je dána většinou nějakým základem, ke kterému se následně přičítá část peněz z celkového počtu návštěvníků na lekci. To znamená, že rozdíl nastává v okamžiku, kdy na lekci přijdou 3 klienti, anebo když je celý sál zaplněn lidmi. Mnoho studií ale také již funguje na modelu předem domluveného rozdělení příjmů, který se většinou pohybuje od 50 : 50 do 70 : 30 ve prospěch učitele. 

A i když se hodinová sazba může jevit jako poměrně atraktivní, je třeba pamatovat na to, že ne vždy má učitel možnost odučit dvacet hodin týdně a ne vždy k tomu také stačí jeho energetická rezerva. Přeci jen to není jako sedět 8 hodin v kanceláři a pracovat na počítači. A to je potřeba brát v potaz!

Průměrně je každý učitel schopný odtrénovat 3 jógové lekce denně.

Proto se mnoho učitelů jógy ohlíží ještě po jiných způsobech, jak si vydělat, a to zejména v podobě soukromých lekcí 1 : 1, online kurzů, workshopů, ale také jógových pobytů, to vše dohromady může dost podstatně zvýšit jejich plat.

Jsou peníze v józe tabu?
Svým způsobem ano. Jóga je přece pomoc ostatním a duchovní cesta, na které by se nemělo vydělávat. Ale cesta instruktora jógy není jednoduchá. Musí se neustále vzdělávat, sám sobě věnovat čas na svou vlastní praxi, aby pak mohl to, co se naučí, šířit dál. 

A i původní učitelé, kteří od pradávna nabízeli své služby gratis, byli odměňováni dary a službami tak, jak to umožňovala společenská struktura místa, kde se nacházeli. Tyto dary byly v dnešní době pouze nahrazeny mzdou za dobře a kvalitně odvedenou práci.

TIP
Zvažujete kariéru jógového instruktora? Inspirujte druhé a absolvujte kurz Instruktora jógy (150 h) nebo Yoga Teacher RYT200 s Power Yoga Akademií! Více se dozvíte v tomto článku.

  • zpracovala: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné