Probuzení

11. 12. 2017


Vyšetřete si na sebe v tomto hektickém období každý den alespoň chvíli, kterou budete mít jen a jen pro sebe a dopřejte si třeba následující meditaci...

Sedněte si a udělejte si pohodlí. Udržte vzpřímenou páteř, pevné tělo uvnitř a uvolněný povrch. Pokud budete během meditace potřebovat změnit polohu nohou, kdykoliv to udělejte a dopřejte svému tělu pohodlnou pozici. Buďte ke svému tělu milí. Pokud by sed byl pro vás náročný, můžete provádět meditaci i vleže na zádech.

Pozorujte svůj dech. Nechte ho volně vstupovat a vystupovat. Buďte si vědomi této jednoduché přirozenosti a dokonalosti svého těla. Nechte dech zabydlet se v těle, nechte ho v jeho kráse a přirozenosti plynout a buďte šťastní, že cítíte svůj dech.

Lokalizujte svou pozornost do středu hrudi. S touto pozorností přichází usídlení dechu ve vašem středu. Buďte si vědomi prostoru, ve kterém dech… duch pobývá. Lehké a jemné pohyby, které se ve středu hrudníku odehrávají, jsou projevem života. Dech se postupně ukotvuje, ustálí a splyne s prostorem pozorování. Jako by zakotvil a byl v plné síle, o kterou se kdykoliv můžete opřít. Ta síla pomáhá prostoupit do vnitřního klidu a vnitřním sluchem, zrakem, čichem, chutí a hmatem procítíte vnitřní ticho, které se rozlije v celém těle. Jste ve své síle sami sebou. Jste pouze se sebou uprostřed hlubokého vesmíru, který obklopuje vás samé.

Obě dlaně položte na sebe na střed hrudníku a mírně skloňte hlavu. Pozorujte vnitřní prostor pod rukama. Nechte vše odcházet tak, jak to přichází. Síla, kterou pociťujete, je síla mírumilovná. S nikým nebojuje a nesoupeří, s nikým se neporovnává, nad nikým nevítězí a jenom je. Tuto sílu můžete využít pro svůj růst a poznání. Poznání sebe sama. Každý ve vaší blízkosti bude váben touto silou. Je silou esenciální, tvořivou, udržující i zakončující, je to bytí v kontextu všeho živého na světě. Jste tím světem, jste tou součástí, jste tou dokonalostí, o které se nepochybuje. Štěstí zaplavuje každou vaši buňku, která je prozářena klidem a je středobodem existence.

Zkuste se každý den spojit s tímto místem, protože je to místo, kde není ohrožení. Je to místo, kde je a vládne klid, bezpečí a úzký kontakt mezi vámi a všemi ostatními. Můžete se spojit v každém okamžiku a využít tuto sílu pro své ozdravení a pochopení sebe sama.

Přeneste spojené ruce před střed mezi obočím.

Děkuji s respektem a s pokorou každému dnu, kdy mohu poznávat sám sebe. Děkuji učitelům, rodině a sobě sama, že můžu pracovat na poznání, a s vděkem tento dar přijímám. Každým nádechem a výdechem ozdravuji tělo, mysl a svou duši. Cítím jejich jednotu a úctou se skláním.

Namasté.

 


Jóga Dnes Konference
Energy Studio jd
JógaMarket