BLESKOVĚ
O józe 23. 08. 2023 PDF Tisk

Princip – pohyb – emoce: tantrické ristretto pro začátečníky v pokročilém

Mojí druhorozené dceři jsou nyní necelé čtyři měsíce a moje praxe tomu odpovídá. Mohla bych tenhle výrok obalit mnoha zcela legitimními a důležitými emocemi, ale zůstanu u toho, že je to prostě tak, jak to je. Tedy co se týče praxe, je stručná, koncentrovaná a snadno určující. Podobně jako v tomto článku, bez šlehačky a bez sirupu. V poli emocionální inteligence, o níž bude řeč, jde o vcelku zásadní věc, kterou je dobré trochu rozvinout.

Princip – pohyb – emoce: tantrické ristretto pro začátečníky v pokročilém

Pohyb je základní projevení tvaru

Pro zjednodušení se dá říci, že v tantrickém učení existuje duch (vědomí) a energie, kteří se vzájemně podmiňují a podněcují. Jejich spojení je vyjádřením veškeré existenciální tvořivosti. Dopustím se personifikace pro lepší pochopení. Duch je dokonalý, ale nemá to jak poznat a zažít, pokud se nespojí s energií, která jej umí vyjádřit. Energie je mocná a dokonalá síla, ale nemá se jak uskutečnit bez impulzu ducha. Obě „kategorie“ jsou tedy spojené vztahem, neboť jen v jednotě (spojení) uskutečňují svůj potenciál. To je tantrická jóga – stav sjednocení skrze uskutečněný vztah mezi potencemi.

Ráda bych teď pro odlehčení řekla: „Zpátky na zem,“ fór ale je, že v tantře jsme na zemi i na nebi, v osobním i nadosobním, v božském i démonickém jaksi naráz. Přičemž mezisvěty (barda), patří v tom všem (lépe mezi tím) mezi nejoblíbenější učiliště. Tantra popisuje principy, které lze chápat jako impulzy, potence či nositele změny v realitě. To, že tantra „mluví“ nejednoznačným jazykem metafor, není jen praktický nástroj, jakým lze zakódovat něco „tajného“, pro co je třeba dozrát.

Tantrický pohled je vždy v principu „pohledem za“ a mnohoznačnost představuje chytrý klíč, nikoliv jen k tomu se ztratit, ale spíše se najít ve více rozměrech.

 

Fascinace nestálým – dákiní tančí

Hlavní důvod, proč tantra hledá ducha i v pomíjivém a proměnném a nepovyšuje se nad ně cestou odmítání, ponižování, zákazu či bezprožitkové a čistě intelektuální transcendence, je právě ten výše popsaný. Když se podíváte do tantrické ikonografie (třeba té buddhistické), je velmi pestrá, sugestivní a rozhodně čeří vody emocí. Proč? Proto, aby se dalo nejen pochopit, ale i prožít, že celé spektrum toho, co vnímáme, a také jak to vnímáme, z něčeho vzniká a někam se rozpouští. Mnoho barev a světlo jako takové. Vše je tedy provázané jako dva konce jedné nitě. Protkaný vesmír, kosmos jako tkáň. A pohyb vždy odněkud někam vede. I emoce z něčeho vzniká a učí nás energii nejen uvolnit, ale také ji vědomě směrovat. Učí nás navazovat vztah. A to je důležité. Pohyb emoce, stejně jako jakýkoliv jiný pohyb v existenci, nás může k „vlastní“ esenci přibližovat a může nás od ní také oddalovat.

Může nás posunout směrem vpřed a může nás zbrzdit, zacyklit anebo posunout směrem vzad.

 

Tvářit se, že emoce nejsou, je jen zdánlivý nepohyb, inertia. Na povrchu.

V hlubině by šlo o stav, který by, pakliže by byl autentický, říkal zhruba to, že už v samsáře nemáme co dělat. Jenže život se dle tantriků neodehrává lineárně.

Velká perspektiva. Impulzy, které s sebou emoce nesou, nejsou předepsané vzory s jasným vývojem a hodnotou. V tantře existují principy a zákonitosti. Nedá se říci, že jedna emoce je jednoznačně dobrá a druhá špatná, přestože to tak někdy v učeních hovořících o ctnostech a neřestech může vypadat. Pokud dobře a špatně zaměníme za „podmínění a potenciál“, pochopíme a prožijeme možná víc. Ikonickými nositelkami impulzů jsou dákiní zachycené většinou nahé, v poloze naznačující dynamiku tance, a tedy i přeměny. A dákiní vzbuzují emoce, nejen když se zjevují meditujícím aspirantům. Jsou svůdné i děsivé. Podle toho, jakým způsobem se emocemi necháváme pohnout, nás mohou od naší podstaty oddalovat, anebo nás k ní také přibližovat. To platí v životě i tantrickém pojetí posmrtného barda, v němž slýcháme: „Dobře naslouchej a ulož ve svém srdci.“

Jednoduše řečeno, naše pohnutky nás určují k povaze a povaha k životu. A ano, jsou zde podmínění a jsou zde potenciály.

 

E-motio není exorcismus

Jenže jakmile se pustíme do studia nauk, narazíme chtě nechtě na kategorie a pro lepší orientaci začneme vytvářet systém, v němž mnohdy zahučí původní podněty k dalším vrstvám tvořivosti. Jama, nijama, pradžňápáramita… Nabízí se vcelku snadno, že metoda vyplení záhonku, který kultivujeme, by mohla být docela dobrý nápad. Vzít si na pomoc ploše moralizující buldozer až tak dobrý nápad není.

Taková věc by nebyla moudrá ani soucitná. Všechny fenomény mají v tantře podmínění i potenciál a dalo by se s jistou opatrností říci, že mají své světlo i stín.

Bylo by ovšem dobré dodat, že stínem se zde myslí „místo“, do něhož z nějakého důvodu zatím ještě neproniklo světlo. Vymítat stíny by tak mohlo být vcelku povedeným donkichotským tanečkem míjejícím podstatné principy. Existuje světlo a existuje nespočet způsobů, jakými se láme i projevuje. Nezní to hezky, ale láska může spojovat i rozdělovat podle způsobu, jakým se projevuje. Vyrovnanost může být autentickým zážitkem „doma“ i časovanou bombou potlačení. Radost může být lékem i drogou. Soucit kanálem sjednocení i přetvářkou ega či pilkou podřezávající větev pod vlastníma nohama ve výškách, pokud je jednosměrný. Mohla bych pokračovat a nikdy by výčet možností nebyl úplný. Protože existuje tolik cest k prožití, kolik je lidí, příběhů a situací. Karma, řekli by mí indičtí přátelé a nemysleli by nutně nevyhnutelnost osudu jako spíše tavný kotlík příčin a následků.

 

Můžeme něco dělat?

Jistě, někdy ano a někdy ne. Emoce jsou v tantře pohybem, který se odehrává napříč těly (rozuměj fyzickým tělem, energetickou doménou, sférou mysli a srdce i duchovním tělem vazeb). To, co se v praxi učíme, je rozlišovat, rozpoznávat, reagovat i nereagovat s vědomím toho, co je v přítomnosti skutečně důležité na cestě k plnosti. A to zejména tehdy, když vůbec netušíme, kde přesně se v jejím lineárním úseku i cyklickém charakteru zrovna nacházíme. Nejlepší, co můžeme s emocemi udělat, je nechat se jimi proměnit.

 Phat! Phat! Phat!

 

Objednat předplatné