BLESKOVĚ
Power jóga 14. 11. 2016 PDF Tisk

Powerjóga - lehká síla

Proč prožívat myšlenku ega, že je stále potřeba se zlepšovat a být lepší, protaženější a silnější, když už na určité úrovni vše funguje.

Powerjóga - lehká síla

Nejrůznějších druhů jógy je okolo nás mnoho. Jednou je to power jóga, pak hatha jóga, dostanete se na aštanga jógu nebo vyzkoušíte jin jógu a k hluboké relaxaci přizvete restorativní jógu. Výčet stylů jógy je možná nekonečný, ale to však není podstatné. Důležitý je prožitek každého, kdo jakoukoliv jógu praktikuje, a jeho odhodlání jít cestou jógy dále.

Když si vzpomínám na svou první lekci jógy, o které jsem prohlásil, že toto již opravdu nikdy dělat nebudu, tak se musím pousmát. To, co jsem před patnácti lety označil jako to co „nikdy“, je nyní realitou. Prostě člověk se vyvíjí a jeho strnulé názory se postupně proměňují a zjemňují. Jedno je však pravda. Abych to, co nyní říkám, mohl říci, muselo se tak stát. Na začátku stálo dynamické cvičení jógových ásan, které vytvářelo sestavy. Vše plynulo v rytmu dechu, pozice se měnila do druhé rozvíjením té první. Nabalováním pozic na sebe v rytmu dechu, a ideálně v kvalitě udždžají (dech přes překážku v hrdle), se vše zpomalilo – pohyb, dech i mysl. Mysl se stala soustředěnou ke zvuku dechu, dech byl základem pro tělo, a to se v jeho rytmu pohybovalo a společně vše tvořilo jednotu. Píšu v minulém čase, protože minulost je moudrých učitelem. Minulost lze považovat za rituálnost současnosti, a tak základ dynamické power jógy tvoří můj život i nadále.

Chtěl bych-li refrešovat power jógu z minulosti, není jak. Cvičím ji stále stejně. Se stejnou radostí, se stejnou spontánností a vědomím, že teď a tady jsem. Na nic jiného nemám čas, protože pozice a dýchání zaujímá mou mysl v každé chvíli jógové ásany, sestavy nebo lekce. Není předtím a potom. Je jen teď a tady. Je to pro mě stále stejné. Možná menší rozdíly nastaly ve vnímání fungování a zapojování těla do jógového pohybu a zastavení se v pohybu. To ano. Ale jinak se nic nezměnilo. Bojovník 1 je stejný bojovník, jako byl. Má v sobě sílu odhodlání zvládat sám sebe v běžném dnu. Je stejně obtížný, jako obtížně přetočitelná pánev vpřed. Když se proměním v bojovníka 2, pouze cítím, že pánev se nějak otevřela a že její síla se rozšířila do celého těla a pevně ukotvena v nohách stoupá páteří vzhůru. A směr pohledu bojovníka mě utvrzuje v tom, že za tím jedním prstem, v jehož směru orientuji svou pozornosti, vidím na to, co je možná třeba změnit. A tak mám představu, co můžu změnit. Vnímám, jak pracovat se sebou, ač primárně jsem přišel cvičit jógu. Cvičit. To mě přivedlo a stále přivádí. Miluji pohyb a skrz něj prožitek – poznání. Rozměr vnímání lekce power jógy se posunul. Je nyní jemný, klidný a silný v práci s myslí. Tělo se formuje, ale není již obsesí záměru praktikovat jógu. Jen to tam přirozeně je a já si užívám síly každého bojovníka, rovnovážné nebo obrácené pozice bez potřeby je stále zlepšovat. Jsou stále stejné. Jako byly před patnácti lety. Trošku se propracovaly, zlepšily praxí – pravidelným cvičením, možná se i pozastavily ve smyslu být víc a víc protažený, protože možnosti těla jsou přirozeně přirozené. Proč prožívat myšlenku ega, že je stále potřeba se zlepšovat a být lepší, protaženější a silnější, když už na určité úrovni vše funguje. Prostě ráno vstanete z postele, a je něco víc? Ovlivní to noha za hlavou? K čemu je tělu být stále lepší? Ten, kdo tělo stvořil, byl snad „blbej“, a stvořil něco polovičního, když ono samo je prezentací dokonalosti a jedinečnosti?

Stejně jako každý jiný, i já jsem nejprve pozici chtěl udělat, držel ji za každou cenu a nevnímal, že je to síla, která spaluje energii. Až postupně se praxí jógy stalo to, že ač jsou stále stejné, jsou uvolněné. A to uvolnění je síla jógy. Síla, která se rozlévá tělem i myslí a poskytuje nám zdroj pro běžné fungování v každodenním životě.

Power jóga není o mysteriii, ale o reálné praxi ásan a dechu a vědomé pozornosti jí dělat naplno, bez souzení se a stimulování se k tomu, že musíte být lepší a lepší. Že musíte udělat ásanu ještě takovou, která dá tu nohu za hlavu, a v tom případě budete lepší a spokojenější. Vlastně zde vyvstává otázka: „Kdo bude spokojenější?“ Vy, anebo Vaše ego. A tak power jóga je mou cestou, která mi pomáhá sám sebe zvládat. I když se někdy harmonie naruší, máte se kam vrátit.

Power jóga, je dle mého názoru cesta bojovníka. Bojovníka, který nebojuje s nikým okolo sebe, s něčím, ale jen vnímá, že on sám je ten, kdo je tvůrcem své cesty. Vnímá, že nikdo jiný nemůže vědět, co je pro druhého dobré. Respektuje. Přijímá odpovědnost sám za sebe, a ne za ostatní, a i přesto vnímá sebe jako součást všech. To vše dohromady vytvoří sílu, kterou slovo „power“ v sobě má. Hluboké uvolnění pramenící zevnitř a kondice fyzická a psychická je pouhou součástí, ale je tam!

Power jóga je můj začátek cesty sebepoznávání a seberozvoje. Občas přirozeně zakolísám, ale po návratu k ní mi vždy po těle i mysli je dobře. Nic mi nepřikazuje a ukazuje jen mne samotného, bez postupného přikrášlování sebe sama. Odkrývá tajemství, která se uvnitř ukrývala, a pomocí pravidelné praxe mi umožňuje pochopit sebe sama. Tak stačí jen pravidelně cvičit power jógu a cesta se otevírá. Poznáte sami sebe, zlepšíte fyzickou kondici a vaše hlava bude veselá po každé lekci. Co více si v současném světě přát?!

 

Objednat předplatné