Power jóga 13. 06. 2012 PDF Tisk

Powerjóga a vnitřní rovnováha

Zastavit se, uvolnit se a dýchat. Procvičit sestavu ásan, věnovat čas pránájámě a v neposlední řadě relaxovat nebo i meditovat? Pro psychiku jsou jóga a powerjóga „pilukou”, která léčí! I když je zcel...
Powerjóga a vnitřní rovnováha
Zastavit se, uvolnit se a dýchat. Procvičit sestavu ásan, věnovat čas pránájámě a v neposlední řadě relaxovat nebo i meditovat? Pro psychiku jsou jóga a powerjóga „pilukou”, která léčí! I když je zcela přirozené být jeden den nahoře a druhý den dole, powerjóga nás učí nacházet rovnováhu v životě plném změn, včetně výkyvů nálad a emocí, které se střídají jako na houpačce a my jim často přisuzujeme vyšší hodnotu, než ve skutečnosti mají. Powerjóga nás učí být spokojeni s tím, co je a díky tomu se učíme hledat svou vnitřní rovnováhu.
Díváme-li se na svůj život jako na bitevní pole, kde dochází k lidskému poznání a kultivaci, musíme uznat, že to chce úsilí, disciplínu a vůli vydržet. Lenost a pohodlnost nás svádí z cesty. Myšlenkové procesy v nás často vyvolávají napětí a nepohodu, se kterou se musíme postupně vyrovnávat. Pro mnohé z nás jsou tyto procesy bolestné, ale na druhou stranu nás vnitřně posilují. Učí nás být pozorovatelem dění a najít takové postavení vůči nim, které nás zbytečně nezatíží. Všechny tyto skutečnosti jsou nám trenérem. Učí nás vstoupit dovnitř sebe sama a pozorovat vnější projevy světa a vnitřní stavy naší mysli. Tento trénink vyžaduje vědomost a odstup od situací, se kterými se každý den setkáváme. Jakmile bychom se s nimi ztotožňovali, budeme je považovat za to, co jsme, co je realitou.
A tak se člověk v každý okamžik učí dýchat, stát na začátku podložky, aby mohl provádět všechny pozice, které s sebou přináší powerjóga. To, co se naučí na podložkách v sále, pak může využívat i v běžném denním životě. To je ta úžasná cesta powerjógy. Učí nás dýchat (nadechněte se i na nepříjemné schůzce a vydechněte), soustředit se a neztotožňovat se se smysly, emocemi, myšlenkami, okolnostmi, tělem (nejste smutkem, nejste radostí, nejste tělo).
Z vlastní zkušenosti vím, jak je to těžké. Každý se někdy nacházíme v situacích, které nás svazují a nedovolují uvolnit se. Jsou-li způsobeny problémy se zdravím, sociálním postavením, rodinou, povinnostmi, prací, nebo čímkoliv, s čím se setkáváme, i přesto powerjóga učí být pozorovatelem všeho, co se děje s vírou, že vše má nějaký smysl. Člověk musí dělat rozhodnutí, má prožívat „dobro i zlo”, má si užívat radost, ale má prožít i to, když nemůže vstát z postele. To je přirozená dualita a vyváženost. 
Meditace s vírou, že vše má své řešení, je cesta, jak jít dál. Je možné, že v rámci vnímání každodenního života vzniknou situace, které vyhodnotíme jako negativní. Na druhou stranu jsou tyto skutečnosti tím, co nás posunuje dál. Učíme se z chyb, učíme se z nastavených zrcadel lidí okolo nás. Ne nadarmo přitahujeme lidi, od kterých se máme něco naučit. Stále se učíme. 
A tak nic není náhodou. Vše je takové, jaké to má být, a takové, jaké si to zasloužíme. Již dříve byly zasety semena našich současných prožitků, a tak musí dojít k jejich vyčerpání, abychom poučeni nebo zpětně vráceni do stejných procesů mohli opustit bojiště a splynout.
Dostanete-li se na cestu powerjógy, odhalíte nejprve tajemství svého těla. Tělo se stává pružnější, silnější a nabýváte pocitu stability a síly. Jste pevně zakořeněni a současně se umíte uvolnit jako strom ve větru. Jste ohební a pružní, umíte se adaptovat na změny, které vás každodenně obklopují. Pravidelným cvičením a řízeným dechem se uvolní životní energie a tělo může správně fungovat.
Když však zbavíte současné stavy a prožitky hodnocení a kvalit, či přidaných hodnot, zůstávají zcela prosté, holé a přítomné. Uvolní se i mysl, vaše psychika začne pociťovat hlubší stav uvolnění. Je-li tělo „opečované“ i mysl se uvolní. A tak, když máte pocit, že na „světě je těžce“, dokážete se uvolnit a časem i poodstoupit od svých emocionálních stavů a prožitků. Stojíte-li opodál a necháte-li je být takové, jaké zrovna jsou, uleví se vám. Musíte však dýchat a pravidelně relaxovat a meditovat, aby došlo k uvolnění psychických spazmů, které s tím souvisejí. Powerjóga je kromě efektivního fyzického tréninku i psychická očista. Je však nutné přijímat vše tak, jak to přichází a hledat poučení v cestě.    Václav Krejčík  

Objednat předplatné