BLESKOVĚ
Ostatní jógy 10. 05. 2021 PDF Tisk

Partnerská jóga

Vyzkoušejte veselé jógování v páru! Partnerská jóga učí rovnováze, respektu a rozvíjí důvěru i sílu spolupráce. Vybudujte důvěru se svým parťákem, a probuďte v sobě radost a nadšení ze společné praxe.

Partnerská jóga

Synchronizace těla a dechu
Posaďte se a uvolněte v sedu zády k partnerovi. S dlouhým společným nádechem prodlužte páteř, uvolněte ramena a nalaďte se na dech partnera. Zůstaňte tak dlouho, jak uznáte za vhodné. Pokračujte jemnými pohyby páteře do všech stran a společně rozhýbejte tělo. Inspirujte se pohyby kočky a krávy. S nádechem partner A vytvoří průhyb zad (kráva), partner B ve stejný moment vydechne a vyhrbí záda (kočka), následuje výměna. Opakujte 5–10krát.

Po rozehřátí páteře přejděte společně na předklony. Zůstaňte ve zkříženém sedu nebo přejděte do sedu na patách. S nádechem vzpažte, partner A uchopí paže partnera B pod zápěstím a s výdechem partner A přechází do předklonu.

TIP! Komunikujte mezi sebou, abyste znali míru, jak můžete pohyb provádět. V předklonu zůstaňte 3–5 dechů a s nádechem se společně vraťte zpět do neutrální pozice. Vyměňte strany.

Prodloužení a protažení
Partner A přejde do pozice dítěte, partner B do pozice psa hlavou dolů a přiloží ruce na pánevní kost partnera A. Partner A uchopí partnera B za kotníky, které on zatlačí do země, a díky tomuto pohybu partner A pocítí lehké a příjemné protažení zad. V této pozici zůstaňte 3–5 dechů. Dovolí-li to tělo, přejděte do intenzivního protažení. S nádechem partner B zvedne paty od země a jemnými krůčky postoupí vzad.

Intenzivní natažení páteře
Partner A z pozice dítěte přejde do pozice psa hlavou dolů. Partner B obejde partnera a uchopí za kyčelní kost. Přejde do podřepu a pomocí záklonu přenese váhu partnera A vzad do chodidel, tím odlehčí tělo partnera A.

Ten, který zůstává v pozici psa hlavou dolů, obejde partnera. Položí dlaně na jeho pánev a vytlačí ji vpřed. Partner A protáhne celé tělo a napne dolní končetiny, které se také protáhnou. Vydržte několik cyklů dechu. Partner B uvolní partnera, vymění se postavení a opakuje pozice 2, 3 a 4.

Hraní
Partneři se postaví vedle sebe, spojtí chodidla nebo je nechají lehce od sebe. Přejdou zrcadlově do pozice stromu, vnější paží se společně uchopí za zády a zavřou oči. Vzájemně hledají rovnováhu po dobu 3–5 cyklů dechu. Partner A uvolní chodidlo z pozice stromu a rozkročí se minimálně na šířku pánve. Nechá partnera B přejít do bočního úklonu. V úklonu je potřeba přenést váhu do boku partnera A. Hluboce se nadechne a prodlouží paži, boční stranu těla a otevře srdce pohledem přes rameno. Po 3–5 cyklech dechu se vrátí na střed a vymění strany. Pokud se cítí dostatečně stabilní, vrátí se do zrcadlového stromu a souběžně se ukloní. Je důležité vnímat rozdíly vah a najít správný rozsah úklonu, před kolapsem do jedné ze stran.

Celou praxi zakončí partneři meditací v pozici sedu – zády k sobě.

Objednat předplatné