Čtení duchovních textů 21. 06. 2022 PDF Tisk

ÓM má být provázeno nejvyšší pozorností

Základní mantra - symbol ÓM - mantra všech manter. Něco, co na konci lekce je zpíváno. Něco, čemu možná není rozuměno. Něco, co přesahuje individualitu a dosahuje výš.

ÓM má být provázeno nejvyšší pozorností

I,28

ÓM je nutno opakovat a uvědomovat si jeho význam.

Opakování (džapa) slabiky ÓM má být provázeno nejvyšší pozorností a meditací o Íšvarovi, aby se zabránilo přístupu jiných myšlenek. Pouhé opakování bez soustředěnosti nepřínáší žádný užitek. (Jediný prospěch může být snad jen v tom, že si mysl na toto opakování zvykne, takže – později – pro ni může být snadnéější doplnit předtavu významem.)

II, 6

Pocit jáství (osobnosti, egoismu) spočívá v představě, že Vidoucí je totožný s nástrojem vidění (tj. smysly).

Jáství je dychtivost našeho já, které ve všem a za vším hledá sebe. Jeho oblastí je činnost smyslů a myšlení, takže je o sobě přesvědčeno že je konající a prožívající. Z této nevědomé úrovně vede cesta do mentální úrovně, ve které je usilující proti zásahům ze světa emocí prakticky nezranitelný.

Nejde o potlačení osobnosti, ale o jehjí zušlechtění a nakonec překročení jejích hranic. To začíná sledováním podmínek těla, přechází do sebezkoumání a končí sebeodevzdáním do vůle Nejvyšší Inteligence.

 

II, 33

Proti rozptylujícím myšlenkám se cvičí opačné představy.

Myšlenky přicházejí dobré i špatné, aniž bychom měli možnost jejich vznik nějak ovlivňovat. Lze ale eliminovat ony špatné, které si jako takové po jejich zrození uvědomíme, a nepřipustit, aby se zakořenily a zmohutněly. Bezprostředně po zachycení první stopy nežádoucího směru je prospěšné vytvořit na obranu myšlenky stejné síly, ale opačného významu, a tím onu nežádoucí anulovat.

 

  • -jd-
  • foto: Samphotostock.com
  • zdroj: Pataňdžaliho jógasútra, překlad a komentář František Benda, vydal SANTAL, 2002

 

Objednat předplatné