BLESKOVĚ
Symboly a rituály 11. 01. 2023 PDF Tisk

Oheň jako rituální prostředek

Již v pradávných dobách považovali naši předkové oheň za posvátný a byl pro ně symbolem transformace. Ať už během tradičních rituálních cest životem nebo při různých slavnostech a přechodech. Jeho síla spočívá převážně v transformačním potenciálu. Je jedním z pěti elementů.

Oheň jako rituální prostředek

Oheň, vzduch, voda, země, vítr. Podíváme-li se komplexně či holisticky na potenciál bytí, je zřejmé, že pro harmonii je potřeba přítomnosti všech těchto prvků. Jak v makrokosmu, tak v mikrokosmu. Jóga a ájurvéda nás učí o systému dóš, který je s elementy úzce provázán.

Element ohně má transformační potenciál, dlí v oblasti solar plexu a je spojen s naším břichem a zažíváním. Tato oblast tedy usnadňuje proces vnitřní transformace, také souvisí s egem a kuráží. Oheň v nás podporuje aktivitu, solární aspekt, naladění se na slunce, teplo a mužský princip. Uctívání elementu ohně nám pomáhá s aktivní přeměnou, například potřebujeme-li něco vyčistit, spálit a opravdu transformovat. Ne nadarmo se pálí různé texty, motivy a psaní pro ukončení něčeho starého a naladění se na nové. Oheň je ochranným elementem prostoru a nese pochodeň světla, odhání temnotu a rozehřívá duši.

Ve slovanské mytologii se dochovala mnohá svědectví o uctívání posvátného ohně, respektive o využívání ohně k rituálním účelům na určeném ohništi. Posvátné ohniště se také nacházelo na místě dnešního Hradu. Na území Hradu můžeme rovněž najít pahorek „Žiži“ – prasat – pohanské místo, nejvyšší bod celého pahorku.

Další významnou symbolikou českých dějin je svatojánská noc související s oslavou letního slunovratu (pocházející z keltsko-germánských tradic). Slované pálili ohně a skákali přes ně. Jde o očistu ohněm, neboť ten spálí všechno zlé a špatné, co na nás ulpělo, abychom mohli předstoupit před Bohy čistí. Rovněž spojujeme tuto symboliku se sluncem, které je v tento den nejvyšším bodem a také ochranou před zlými bytostmi, jež se světla bojí.

Světlo, oheň a slunce jsou tedy věčnými symboly obrany proti temnotě, která představuje temnotu nevědomí. Skoky přes oheň také symbolizují přechod z jednoho světa do druhého – ze světa profánního do světa posvátného. Jedná se o přechod mezi dvěma obdobími, jedno končí, druhé začíná. Na našem území koluje hodně pověstí o ohnivých mužích a skřítcích. I ve starověkém Římě, Persii a Indii uctívali posvátný oheň. Ve všech starých učeních oheň symbolizuje přeměnu a zrod. Ve starověkém Římě byl posvátný oheň uctíván v chrámech bohyně Vesty, bohyně rodinného krbu – střežily jej kněžky této bohyně – a na její počest byl rovněž udržován v každém rodinném krbu. Dalším bohem ohně je s Římem spojený bůh Vulkán, který byl převážně tím ničivým.

V perské mytologii byl bohem ohně Átar. V každém domě se nacházelo posvátné ohniště, kde jej uctívali a přinášeli mu oběti jako dary Bohu. Také zde byl uctíván bůh slunce Mithra. Bůh Vahrám – nejsvětlejší ze všech ohňů – je zde uctíván dodnes, je pokládán za nepostradatelný zdroj v boji proti zlým silám temnot a symbolizuje pravdu. V Indii poskytují návody k ohňovým rituálům védy a jóga uctívá vnitřní oheň, který kultivuje za účelem přerodu, tedy transformace.

Jednoduchý rituál ohně:
Máme-li k dispozici ohniště či krb, můžeme je použít jako nástroj pro rozloučení se s něčím starým. Je vhodné přenést na papír všechny vzorce a schémata, které rádi pustíme – jednotlivé představy, vize postav, staré ideje a plány sepíšeme. Připravíme si prostor pro rituál. Vytvoříme oltář okolo ohně či kdekoliv v prostoru, meditací se spojíme s vnitřní krajinou a pomocí vizualizací odkládáme a pouštíme vše staré. Představu přeneseme na papír a zhmotněné staré odložíme čili spálíme v krbu či ohništi.

Pokud oheň k dispozici není, můžeme přizvat element ohně skrze zapálenou svíčku, také můžeme zažehnout vnitřní oheň a plamen si představovat uvnitř sebe, a tak jej kultivovat. Jestli chceme rituál podpořit praxí jógy, celý proces zahájíme zahřívací sekvencí, spojíme se se sluncem (například pozdravy slunci), rozproudíme oblast solar plexu, zapojíme bandhy/krije a poté usedneme do meditace a prostřednictvím představ a vizualizací procházíme rituálem spálení pomyslných schémat v symbolickém ohni.

Objednat předplatné