Ostatní jógy 30. 08. 2021 PDF Tisk

Nahá jóga

Aneb cesta, jak se naučit mít se rád takový, jaký jsem.

Nahá jóga

Nahá jóga je opravdu nahá. Dobrou zprávou je, že kromě sebe k ní nic jiného nepotřebujete. Nemusíte řešit, jestli se vám legíny hodí barevně k topu, který jste si právě koupili.

To ale není jediná výhoda. Nahá jóga znamená především způsob, jak se pomalu, ale jistě naučit milovat sami sebe. I když se to zpočátku může zdát jako šílený nápad!

Cesta „přijetí“ 
Nahá jóga vám pomůže objevit zcela nový způsob pohledu na sebe sama, přednosti i nedokonalosti vašeho těla a jednoznačně vás povede k tomu, abyste měli rádi vše, co na svém těle vidíte. Naučí vás otevřít srdce sobě i světu s odvahou a důvěrou. Pro lidi, kteří trpí nízkou dávkou sebelásky, je to skvělý způsob, jak se konfrontovat s tím, kdo skutečně jsou. 

Nízké sebevědomí i sebeúcta jsou totiž druhem zděděné mysli. Jakýsi výsledek společenských soudů, se kterými se dnes a denně musíme střetávat. Nahá jóga pomáhá každému, kdo si přeje osvobodit se od těchto emocionálních pout, která nám brání oslavovat vše, čím jsme a kým můžeme být.

Spojení mysli, těla i ducha 
Co si budeme povídat, zbavíme-li se oblečení, odejde s ním i určitá míra omezení, což posílí naši svobodu. Podíváme se na to, kdo skutečně jsme, podpoříme tím v dlouhodobém horizontu zdravé sebevědomí i uznání svého těla. 

Zároveň lépe procítíme proces pohybu, kdy naše tělo plynule přechází z jedné pozice do druhé. Propojíme se sami se sebou, a kultivujeme tak vnitřní vědomí, které nás vede k místu, kde můžeme překonat pozemské starosti a objevit vyspělejší rovinu své mysli.

Zdravotní benefity
Kromě známých fyziologických přínosů cvičení jógy, jako je snižování stresu, dodání energie, zvýšení celkové síly, vytrvalosti a flexibility, zlepšení respiračních, kardiovaskulárních, endokrinních a mozkových funkcí, dostanou praktikující „nahé“ jógy ještě něco navíc. 

Budou oplývat větším sebepřijetím, uznáním a seberealizací. Tento psychologický aspekt je pak významným posilovačem imunity a každý ví, že když se cítíme lépe psychicky, jsme na tom lépe i fyzicky. Nahá jóga umožňuje lidem osvobodit se od zábran, názorů ostatních a jakéhokoliv studu vůči tělu, které mohou vést k vyšší spotřebě energie a zhoršené zdravotní kondici.

Když se naučíte milovat a respektovat sebe sama, negativita shoří a všechny fyzické následky z dlouhodobých toxických emocí budou vyřešeny. Tělo, mysl a duch se propojí, uzdraví a vy se budete cítit hluboce nabití energií, vitální a klidní.

Dělá svět lepším místem!
Praxe inspiruje k sebelásce a přijetí, což obecně vede k soucitu a laskavosti. Tím se váš svět stane laskavějším, soucitnějším a mírumilovnějším místem.

  • autorka: Valentina Lebová
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné