BLESKOVĚ
Ostatní jógy 14. 04. 2015 PDF Tisk

Naam jóga meditací

Lékaři nedokážou vyčistit naši mysl. Naše myšlenky jsou zpracovávány určitým způsobem bez ohledu, kde skončí v našem mozku, nebo zda je manifestujeme.

Naam jóga meditací

V naam józe pracujeme s pohybem, dechem, zvukem, symboly prstů a se zákony přírody. Uvolňuje nás a dodává energii do celého těla. Naam jóga má pozitivní efekt na naši osobnost, přenáší nás dovnitř nás samých k otevření našeho potenciálu, učí nás milovat to, co děláme a dělat to, co milujeme. Naam jóga je umění a věda žít v harmonii v tomto věku a čase.

Meditace

Lékaři nedokážou vyčistit naši mysl. Naše myšlenky jsou zpracovávány určitým způsobem bez ohledu, kde skončí v našem mozku, nebo zda je manifestujeme. Naším cílem je fungovat z pozice naší neutrální mysli, která nám dovoluje být intuitivní a přináší nám dobré načasování pro realizaci našich věcí. Díky meditaci si dáváme čas být dobrým posluchačem. Pomáhá nám rozvíjet kapacitu dávat a přijímat kritiku s klidem a vyrovnaností, říkat věci ve správný čas a na správném místě.  

Základem je naše rovnováha. Zvyky, které nás postupem času porazí, jsou ty, které nás dělají přehnaně kritickými nebo přehnaně pozitivními. Díky meditaci rozvíjíme sílu naší neutrální mysli, která je pravou silou. Síla pochází z nalezení nás samých a porozumění sobě samým, to je ta pravá síla. 

Meditace nás vedou k neutralitě. Dovolují vytrénovat nás samé tak, abychom se dokázali přesunout od automatického žití (zóny komfortu) k žití vědomému. 

Neutrální stav je dosažen, když smísíme energie našeho endokrinního systému a nervového systému určitým způsobem, což má vliv na náš mozek a vytváří se tak meditativní mysl. 

 

Mantry

Mantra obecně je slabika, slovo nebo slovní spojení, které pozvedává a modifikuje vědomí prostřednictvím svého významu.

Praktickou meditací v naam józe jsou mantry, které jsou v jazyce Gurumukhi a Sanskritu. Praktikováním manter se aktivuje vrozená schopnost ke zklidnění tendence reagovat na věci (uteč a bojuj), tedy sympatického nervového systému a dochází k aktivování parasympatického systému, který dovoluje přirozeně spát, trávit a odpočívat. Tyto dva nervové systémy se dostávají do rovnováhy. 

Zpíváním a posloucháním manter používáme vibraci zvukových vln, kdy jazyk na horním patře při zpívání otevírá dveře zvukem při vyslovování, tento zvuk se dostává do jeskyní lebky a spouští mechanismus harmonizace. Přesné zpívání se přenáší v horním patře úst dotykem jazyka a ovlivňuje dvě vyšší žlázy v těle – hypofýzu a šišinku a následně také meridiány v těle. Správná výslovnost mantry je zásadní pro její účinnost, protože prodlužuje dech do přesného tempa a to dovoluje uskutečnit změny v rámci těla. Mantry dodávají rytmus a tón. Voda je spojená s rytmem, 70 % lidského těla se skládá z vody. Jelikož jsou mantry rytmické, zpívají se v rytmu, ovlivňují značným způsobem zdraví člověka. 

Náš hlas je léčivým nástrojem. Zpíváním manter pracujeme nejen na kompletní harmonizaci celého těla, ale také na srdci. Protože mysl a rozum jsou aktivními orgány, ale srdce je řídící orgán. Propojením srdce a předního mozkového laloku ovlivňujeme intuitivní inteligenci. Právě pravidelným zpíváním manter pracujeme na této intuitivní inteligenci, což je spojení intuice a logiky. Doslova to znamená práce na hlasu našeho srdce podložená logikou. 

Jako lidé máme největší moc ve zmíněném předním laloku mozku a na horním patře. Abychom dokázali obstát v čase a prostoru a být při tom šťastní, musíme ovládat tuto přední část mozku, což je možné prostřednictvím mantry. Ovládání této části mozku zastavuje impulsivní chování a vytváří meditativní mysl. Mantra, což znamená „projekce mysli“, je technické zařízení k regulaci mysli. Mantry jsou mystická slova, která mají daleko větší hodnotu než slova, která používáme v běžném životě. Mantry jsou série zvuků, které jsou navrženy ke zvýšení a posunu vědomí pomocí vibračního rytmu, který se opakuje. 

Plný účinek mantry závisí na reflexních bodech na jazyku a v ústech. Když zpíváme mantry, musíme pohybovat ústy a snažit se artikulovat a pohybovat jazykem správně. Mantra je komplexní výměnou mezi horním patrem a jazykem a ovlivňuje 84 meridiánů neboli akupresurních bodů, stejně tak jako střední řídící meridián. To stimuluje hypothalamus, který působí na hypofýzu a šišinku. Zpíváním praktikujeme jógu úst. 

 

  • autorka: Jitka Brůnová
  • zdroj fotky: Samphotostock.cz
  • na www.jogavirtual.cz celá lekce pro předplatitele JÓGA DNES ZDARMA od 21.4.

 

Objednat předplatné