Ostatní jógy 22. 06. 2020 PDF Tisk

NAAM jóga

Naam jóga je kompletní jógová praxe, která pracuje se zvukem, pohybem a dechem, aby obnovila tok životní energie v celém těle.....

NAAM jóga

Jak již víme, jóga se v moderním světě dělí do mnoha stylů. Ovšem jóga je jen jedna, jóga je jednotou. Jógou nazýváme vše to, co jsme, i to, co nás přesahuje.

Jóga vyjadřuje spojení. Jóga je mikrokosmos (bytí člověka) a makrokosmos (vesmír), vše se prolíná a propojuje. Vše je energií. Jednota jógy by se dala chápat jako jednota mysli, dechu a těla. Zrovna tak jako jednota mezi cykly v přírodě, mezi člověkem a přírodou. Jóga je nástrojem a také obrovským alchymistickým komplexem. Obsáhnout její učení, hloubku není jen tak. Od prastarých textů, filosofie přes očistné techniky, praktická cvičení, diety, duchovní praktiky, půsty až po recitace manter, meditace atd. Jóga je vědou s přesahem a porozumění celému komplexu předchází studium a praxe. 

Bhagavadgíta
Abychom vše pochopili, je dobré si uvědomit, že jóga se dělí do 3 základních okruhů, jak je přináší Bhagavadgíta. Jedná se o karma jógu (jóga akce), bhakti jógu (devotion – odevzdání se) a džňána jógu (jóga moudrosti/intelektu).

Z těchto okruhů se v moderním světě odvodilo spoustu stylů jógy a je tomu tak proto, že obsáhnout celý systém v jeho komplexnosti není snadné. Je tedy přirozené, že neustále nacházíme jógu pod jinými názvy s jinými zaměřeními. V konečném důsledku nejde o nic nového, jen se objevují další a další okruhy a v síle předání dlí, jak je informace přenesena do reality. Různé fyzické nástroje, očisty, dechové techniky, hlubinné meditace slouží nejen k uvolnění těla, ale převážně přináší změněné stavy vědomí, kde si praktikující může nahlédnout různé pravdy a tím se na hlubokých úrovních léčit. Pokud je praktikující plně zasvěcen do jógy a rozhodl se oddat těmto hloubkám, přijdou časy, kdy pochopí, co je klíčem.

Obsáhnout celé studium Bhagavadgíty není jen tak, čtení jejích veršů transformuje a jedinec může dozrát velkého léčení. Tuto praxi bychom zařadili do džňána jógy.

Praxe bhakti jógy je praxí oddanosti, jejím nástrojem je většinou zpěv či recitace manter.

Velkou oslavou bhakti je kírtan (zpěv manter v doprovodu překrásných hudebních nástrojů). Do bhakti jógy bychom mohli zařadit mnoho „nových“ směrů vznikajících na poli jógy. Jedním z nich je právě naam jóga.

Naam jóga
Naam jóga spojuje duchovní doktríny východní a západní mystiky se starými a pokročilými jogínskými praktikami. Účelem naam jógy je uzdravit fyzické tělo, rozšířit vědomí člověka a stát se univerzálním uznáním božské podstaty v sobě, ve všech bytostech a ve všech posvátných tradicích. Slovo „naam“ označuje matematicky strukturovaný zvukový proud přítomný v posvátné mantře a modlitbě z rozsáhlé řady mystických pozadí a tradic. Jako jógová věda kombinuje naam jóga léčivý zvukový proud se silným a výrazným dechem, dynamickým fyzickým pohybem a mudrami, které příznivě ovlivňují energetický systém meridiánů těla.

Když spojíme pohyb se zvukem jména (mantrou) a dechem, dochází k mnohem hlubšímu léčení a mnohdy rychlejšímu „splynutí“ s veškerenstvem. Samotné recitace manter jsou velmi silným nástrojem k hlubinným prožitkům, různé oslavné zpěvy (kírtany, bhajany) nás osvobozují od karmických bloků, uvolňují napětí a vracejí nás zpátky k sobě, tedy do srdce. Propojení pohybu a praxe pozic (ásan) se silou dechu a recitací či zpěvu manter bychom mohli nazvat slovem NAAM. 

Pod NAAM jógu lze zahrnout různé projekty vznikající na poli českém. Jóga, na jakou jsme byli u nás zvyklí (studia a limitované lekce), prochází krásnou transformací, kdy hudba a zvuk dostávají prostor. Velmi často propojujeme jógu se zvukem míst všeho druhu, s vibrací zvuku, s vibrací mantry, doprovodem v podobě různých hudebních nástrojů.

Jedním z krásných projektů je jóga a mantry, kdy doprovázíme jógu hrou na harmonium a zpěvem posvátných jmen (mantry). Tento projekt vznikl na základě záměru předávat hlubší pojetí jógy s přesahem. Zvuk harmonia má velmi léčivé a harmonizační účinky na naše bytí, zpěv manter nás dokáže dostat do transu a tím do obrovského a léčivého uvolnění. Pokud recitujeme či zpíváme posvátná jména, naše bytí doslova sublimuje, mantra je zasvěcenou silou, která osvobozuje ducha od karmy. Mantrou se oslavuje božství – jména Boha. Ovšem máme i bija mantry, které se vážou k jednotlivým čakrám. Bija je semínkem, které aktivuje pomocí zvuku danou čakru a tím ji čistí a harmonizuje, tedy léčí.

Tato alchymie léčení zvukem je aktivní součástí jógy a každý oddaný jogín se dříve či později potká sám se sebou skrze mantru. Během stavů změněného vědomí můžeme nahlížet na různá témata a vzorce vynořující se z našeho podvědomí a tím dochází k léčení. Zpěv manter jako takový může vyvolávat trans a tím nás vrací zpátky do srdce čili k podstatě. Kde mysl odchází a flow přichází. Zvuk harmonia a léčivých manter také podporuje otevírání našeho těla, dochází snadněji ke zprůtočnění a tím většímu uvolnění a projevu tvoření.

TIP
Pravidelně celé léto v úterý se tento krásný projekt vyjímá ve Světicích u Říčan v léčivém menhirovém kruhu. Jóga a mantry v podání @Yoga by Katerina a @Saraswati Dasi Sounds.

  • autor: Kateřina Kostková
  • foto: Shutterstock.com

Objednat předplatné