Symboly a rituály 26. 03. 2020 PDF Tisk

Muzikoterapie Ora Rangi

Ora Rangi muzikoterapie je komplexní metoda osobní hygieny a rozvoje zahrnující práci se zvukem, tělem a dechem, založená na prohlubování schopnosti intenzivněji vnímat informace o našem aktuálním fyzickém, emočním a mentálním stavu a využívat je jako zdroj inspirace a motivace pro náš každodenní život...

Muzikoterapie Ora Rangi

V celostní muzikoterapii, které se v rámci projektu Ora Rangi – Music Therapy věnujeme, používáme výhradně tzv. nástroje s přirozeným laděním, jako jsou didgeridoo, tibetské mísy, buben djembe, brumle, koncovka, šamanský buben, ústní harfa, gongy, kartálky, tibetské zvonce, dešťová hůl apod. Jedná se o hudební nástroje pocházející z různých tradičních kultur po celém světě, kde se jejich zvuk odjakživa používá ke speciálním účelům spojeným s rituály přechodu jedince z jedné životní role do druhé, léčebným obřadům a dalším spirituálním účelům, kdy je třeba vstoupit do změněného stavu vědomí a komunikovat s entitami, které jsou součástí dané tradice.

Západní civilizace představuje typ společnosti, která v určitém období svého vývoje přetrhla vazby na původní náboženské systémy a vydala se cestou nenáboženského, racionálního přístupu ke světu, což, jak se ukazuje, má své výhody i nevýhody. Jelikož jsou důsledky těchto nevýhod často nezanedbatelné, zažíváme dnes vznik tzv. nenáboženské spirituality, kdy řada lidí vyhledává techniky pocházející ze starých tradic k dosažení prožitků, které povedou k osobnímu růstu, celkovému zdraví, úbytku stresu i nalezení smyslu života. V souvislosti s tím roste zájem o používání hudebních nástrojů, hudby a zvuků pro terapeutické, relaxační a meditační účely, na rozdíl od účelů exhibičních a zábavních, jako jsme zvyklí v rámci našeho kulturně-historického kontextu.

Zvuk je vibrace, která dokáže velice účinně proniknout ke všem buňkám našeho těla, harmonizovat je a tím napomáhá našemu organismu dosáhnout celkové rovnováhy. Nástroje s přirozeným laděním vyrobené ručně z přírodních materiálů vydávají tóny, které jsou čistým projevem fyzikálních zákonů našeho světa. Ocitnout se pod vlivem hudby hrané na tyto nástroje je stejné jako pít čistou vodu nebo jíst organické potraviny. Je to zdravé, protože je to součást prostředí, v němž žijeme. Neverbální charakter muzikoterapeutické hudby, která postrádá explicitně vyjádřený obsah ve formě slov, nám umožňuje koncentrovat pozornost a obrátit ji k sobě a vlastním prožitkům. Tím dokážeme zastavit téměř neustálý proud myšlenek, který pro náš organismus představuje energeticky nesmírně náročnou činnost.

Moderní vědecké metody potvrzují, že poslechem a hraním vhodné muzikoterapeutické hudby, pravidelně a po určitou dobu, začíná náš mozek pracovat v hladině alfa, což je stav typický pro hluboký spánek a relaxaci. V těchto chvílích dokáže naše tělo efektivně odpočívat, regenerovat a odbourávat negativní účinky stresu. Typickým projevem je automatický přechod na brániční dýchání, což nám rozproudí krev, nastartuje metabolismus a vyrovná poměr zásaditých a kyselých látek v těle = acidobazická rovnováha.

Ora Rangi muzikoterapie není pouze soubor několika technik, při nichž se používají hudební nástroje. Je to komplexní metoda osobní hygieny a rozvoje zahrnující práci se zvukem, tělem a dechem, založená na prohlubování schopnosti intenzivněji vnímat informace o našem aktuálním fyzickém, emočním a mentálním stavu a využívat je jako zdroj inspirace a motivace pro náš každodenní život.

Muzikoterapeutické použití tibetských misek
Tibetské mísy jsou dnes pro svůj nezaměnitelný zvuk často vyhledávaným a používaným nástrojem. Pochází z oblasti Tibetu, Indie, Nepálu a s největší pravděpodobností jsou spjaté s původním šamanismem, který se na tomto území vyskytoval ještě před nástupem buddhismu. Pro jejich výrobu se využívá sedm základních kovů (zlato, stříbro, rtuť, měď, železo, cín, olovo), z nichž u každé konkrétní mísy je poměr těchto kovů jiný. Pro samotnou hru se využívají různé druhy paliček, kterými se na mísu buď ťuká nebo se jimi krouží kolem dokola po okraji mísy, čímž dostáváme konstantní, nepřetržitý proud specifického zvuku.

Nejasný původ a způsob používání v rámci duchovních tradic východu nám dnes poskytuje úžasný prostor pro vlastní praxi a objevování tohoto prastarého nástroje. Na první pohled jednoduchý a neměnný zvuk misek ve skutečnosti skýtá velké množství úrovní, frekvencí a přirozeně nás vede k prohlubování schopnosti koncentrovat pozornost a zaposlouchat se. Pokud se k tomu soustředíme na precizní provedení elementárních pohybů při hře na nástroj a vnímání účinků na naše tělo a mysl, získáme úžasnou techniku pro autoterapeutické využití, relaxaci, meditaci a harmonizaci celého organismu.

Jelikož nástroj vznikl v rámci kulturně-historického kontextu východu, kde lidé žijí a prožívají jinak než my na západě, doporučujeme při práci s tímto nástrojem postupovat obezřetně, citlivě a po každém hraní pamatovat, že je třeba se „uzemnit“ pomocí hlubších frekvencí, procházky v přírodě apod.

„Senzitivita (citlivost, vnímavost), stejně jako racionalita, je součást naší osobnosti. Začněme rozvíjet tento nástroj a používat ho v každodenním životě.“

Muzikoterapeutický zpěv
Nejúčinnějším terapeutickým hudebním nástrojem je náš vlastní hlas. Bohužel zkostnatělá výuka hudební výchovy na základních školách, kultura pěveckých soutěží a celkový trend zaměřený na výkon a posuzování způsobily, že mnoho lidí dnes není schopno si zazpívat doma v koupelně, natož na veřejnosti. Přitom pokud bychom přijali premisu, že jakýkoliv neverbální hlasový projev má vysoký terapeutický potenciál, mohli bychom pomocí hlasu rozvíjet a harmonizovat naši osobnost pravidelně každý den.

Na začátku je důležité přestat vlastní zpěv hodnotit uměleckou optikou a zaměřit se spíše na prožitky a pocity spojené s danou činností. Základem pro zdravé zpívání je správné dýchání, které může zásadním způsobem ovlivnit charakter našeho hlasu. Použití bránice je v tomto případě naprosto nezbytné. Dále je třeba trénovat uvolnění napětí hlasivek a celého orofaciálního ústrojí, což vyžaduje nejen uvolnění svalové, ale především mentální. Pak již se můžeme vydat na cestu, kde nám hlas slouží jako průvodce vlastním nitrem, zdroj osobního růstu, uvolnění a kreativity.

„Každý z nás je svůj vlastní ‚léčitel‘. My jsme tu proto, abychom poskytovali podporu a bezpečí při vaší cestě k sebepoznání.“

 

POZVÁNKA
Muzikoterapeutický seminář - Tibetské mísy a zpěv v Energy Studiu HOME, Praha 1 7. června 2020

 

  • autor: Filip Kačer
  • foto: archi autora

Objednat předplatné