Symboly a rituály 13. 04. 2023 PDF Tisk

Mudry: Pouhá gesta, nebo „něco víc“?

Účel těchto gest rukou se může lišit podle tradice – od soustředění jemné energie a přenosu učení prostřednictvím symbolů přes nástroj pro léčení nemocí až dokonce po přisuzování praktických dovedností a psychických schopností! V zásadě jsou však mudry formou neverbální komunikace – „vnějším vyjádřením vnitřního odhodlání“.

Mudry: Pouhá gesta, nebo „něco víc“?

Mudry otevírají vesmír.“ Sadhguru

V józe a meditaci často používáme mudry spolu s pránájámou (dechová cvičení jógy), obvykle v sedu zkříženém, např. sukhásaně, virásaně nebo padmásaně. Mudry také bývají začleněny do fyzické praxe jógových ásan.

Provádění muder stimuluje tok prány (životní síly nebo energie) v celém těle, uklidňuje mysl tím, že ji zaměřuje na pouhý dotek našich rukou nebo prstů, a zintenzivňuje sílu naší praxe.

Slovo mudra doslova znamená „pečeť“. Je to daná poloha rukou. Mudry jsou jemnou vědou o určitém uspořádání těla. Způsob, jakým lze ovlivnit funkce našeho systému – pouhou změnou polohy dlaně. Mudry jsou vědou samy o sobě, představují geometrii a obvody těla. Držením určité mudry mají energie tendenci se jistým způsobem pohybovat. Díky tomu můžeme směřovat energii do jakékoliv buňky v těle, pokud chceme. „Ovládáme“ tak svou mysl a tok prány v těle.

Ruce jsou nástrojem všeho, jsou ovládacím panelem ke všemu.

Tento systém může nabídnout ohromné možnosti. Pokud s ním děláme správné věci, můžeme s životem činit zázraky. To vyžaduje hodně zkoumání, praxe a oddanost sádhaně.

Existují stovky muder, některé pro zdraví, jiné pro pohodu, další pro vytváření určitých druhů procesů. Pro různé aspekty života existují různé mudry.

Podle ájurvédy – považované za nejstarší holistický léčebný systém na světě a často popisované jako „sesterská věda“ jógy – je nemoc výsledkem nerovnováhy v našem těle způsobené nedostatkem nebo přebytkem jednoho z pěti klíčových prvků: oblohy, větru, ohně, vody a země. Říká se, že každý z nich hraje v těle specifickou roli a je reprezentován jedním z pěti prstů:

  • Palec – oheň
  • Ukazováček – vítr
  • Prostředníček – obloha
  • Prsteníček – země
  • Malíček – voda

Prsty v podstatě fungují jako elektrické obvody a použití mudry upravuje tok energie, který vyvažuje tyto různé prvky a umožňuje uzdravení.

Mudry jsou neverbální způsob komunikace a sebevyjádření, který se skládá z gest rukou a poloh prstů. Jsou to symboly prstů založené na znameních, které představují určitá místa v těle, zachovávají účinnost mluveného slova a používají se k vyvolání myšlenek symbolizujících božské síly nebo samotná božstva. Složení mudry je založeno na určitých pohybech prstů; jinými slovy, představují vysoce stylizovanou formu gesturální komunikace. Jedná se o vnější výraz „vnitřního odhodlání“, který naznačuje, že neverbální komunikace je silnější než mluvené slovo.

Mnoho takových pozic rukou bylo použito v buddhistickém sochařství a malbě Indie, Tibetu, Číny, Koreje a Japonska. Jednoduchým způsobem naznačují věřícím povahu a funkci zastoupených božstev. Mudry jsou tedy gesta, která symbolizují božský projev. Používají je také mniši ve svých duchovních cvičeních rituální meditace a koncentrace a věří se, že vytvářejí síly, které vyvolávají božstvo.

Mudra se však používá nejen k ilustraci a zdůraznění významu ezoterického rituálu. Také dává význam sochařskému obrazu, tanečnímu pohybu nebo meditativní póze tím, že zesiluje jejich potenciál. Ve své nejvyšší podobě je to magické umění symbolických gest, kterými mohou na pozemskou sféru působit neviditelné síly. Předpokládá se, že samotná sekvence takových rituálních pozic rukou mohla nakonec přispět k rozvoji indického klasického tance.

Další zajímavý význam má myšlenka mudry. Odhaluje tajemství pěti prstů. Při takové interpretaci je každý z prstů počínaje palcem identifikován s jedním z pěti prvků, a to oblohou, větrem, ohněm, vodou a zemí. Jejich vzájemný kontakt symbolizuje syntézu těchto prvků, což je významné, protože se říká, že každá forma v tomto vesmíru je složena z jedinečné kombinace těchto prvků. Kontakt mezi různými prvky vytváří příznivé podmínky pro přítomnost božstva u obřadů prováděných za účelem jistého záměru. To znamená, že mudry přimějí božstvo, aby bylo v blízkosti věřícího.

3 Základní mudry:

  • Džňána (jjana, gyana) mudra – mudra moudrosti

Připojte špičku ukazováčku k špičce palce a ostatní tři prsty jemně odtáhněte. Pokud sedíte, opíráte si hřbet rukou o stehna tak, aby dlaně směřovaly nahoru. V této mudře představují palce univerzální vědomí – něco „vyššího“ nebo většího, než jsme my. Ukazováčky představují individuální vědomí – naši mysl a myšlenky, které vytvářejí naši vlastní realitu. Spojením palců a ukazováčků s dlaní směřující nahoru v gestu vnímavosti spojujeme tyto dva prvky – Já a vesmír. Kruh, který vytvoříme ukazováčkem a palcem, také vytváří „těsnění“ nebo „pránický obvod“, takže energie proudí zpět do těla, místo aby „prosakovala“ z konců prstů.

  • Čin (chin) mudra – gesto vědomí/ břišního dechu

Čin mudra se používá během meditace. Palce a ukazováky se lehce dotýkají, jak je uvedeno výše, ale tentokrát dlaně směřují dolů na kolena nebo stehna. Čin mudra je často zaměňována s džňána mudrou, protože vypadají podobně, ale směr dlaní dolů znamená jiný význam.

Říká se, že toto introspektivnější gesto má uzemňovací účinek, který povzbuzuje naši pozornost a zaměření k pohybu směrem dovnitř.

  • Aňdžali (anjali) mudra – gesto oslovení

Aňdžali (odvozeno od anj ve smyslu „čest“ nebo „oslavit“) znamená v sanskrtu „božskou oběť“ nebo „gesto úcty“ a často se používá ve spojení s vyslovením slova „namasté“ na konci lekce jógy.

Aňdžali mudra se také používá během fyzické části cvičení jógy (ásanové praxe).

Spojte dlaně a lehce položte palce na hrudní kosti, prsty směřují nahoru. Stiskněte dlaně rovnoměrně k sobě, přičemž si všimněte, zda je tlak v dominantní ruce intenzivnější. Skloňte bradu směrem k palcům a přitom mírně přitiskněte zadní část hlavy. Pokuste se zvednout hrudní kost směrem k bradě spíše než snižovat celou váhu hlavy.

Spojením dlaní se spojuje pravá a levá hemisféra mozku, což symbolizuje naše spojení se sebou a s ostatními. Tato mudra je často doprovázena slovem „namasté“, které se obecně překládá jako „světlo ve mně se klaní světlu v tobě“ – pokorné gesto nebo nabídka ctící spojení mezi dvěma srdci.

Objednat předplatné