Power jóga 29. 04. 2024 PDF Tisk

Mírumilovný bojovník – cesta powerjógy

V každodenním životě v sobě hledáme sílu vstát a jít za svými cíly. Jsou dny, kdy máme pocit, že dál to už nejde a jsou dny, kdy energii a sílu můžeme rozdávat. Aby síla byla stále přítomná, respektivě bez velkých výkyvů, je vhodné mít v životě dobře dosažitelné pomocníky. Zajímáte-li se o jógu, může to být právě ona.

Mírumilovný bojovník – cesta powerjógy

Lidi, kteří na začátku přišli cvičit jógu, moc nezajímá její duchovní přesah. Praxe ásan a dechu, uvolnění od bolesti zad nebo redukce napětí jsou motivačními faktory, skrz které se na jógu dostali a začali se jí zabývat. Je-li splněn jejich záměr, je možné cestu jógy rozvíjet a propracovávat dál na různých úrovních, které jsou v danou chvíli schopni přijmout. Tělo je zde lodí, převážející člověka o kousek „dál“ k jeho bytí a člověčenství. Ve vlnách poznává sám sebe, kolísá nahoru a dolů, považuje se za dokonalého a pak naopak nedokonalého. Je zmítán psychickými stavy, emocemi a tužbami, se kterými se učí pracovat vědomě a neztotožňovat se s nimi. Tyto stavy přeplňují mysl a právě techniky jógy a s ní i meditace ji pročišťují – člověk se učí se sebou žít v harmonii a míru. Zkouší-li to a vědomě praktikuje-li, tato energie se přenáší i do prostoru, ve kterém člověk žije. Tím inspiruje ostatní k „cestě“ za poznáním. 

Přes tělo dovnitř

V duchu moderní posturální jógy, která se rozšířila ve 20. století, se mnoho stylů jógy včetně powerjógy usídlilo v životech lidí a jógových centrech po celém světě. Styly jógy se zaměřují především na praxi ásan, pránájámy, pratjáháry a meditaci. Klasický primární meditativní rozměr jógy byl již historicky odsunut do ústraní a po troškách se do současných stylů jógy více či méně „přisypává“. Zmíněné součásti tvz. Pataňdžaliho systému jógy tvoří celek, k němuž patří i jama a nijama (etická a morální doporučení), která nás učí žít mírumilovně a tuto kvalitu rozšiřovat v mysli i samotném životě. Moderní „cvičení“ jógy je práce na kondici, redukci stresu a obnovení vitality. Ale je to také cesta mírumilovného a respektujícího bojovníka. Praktikující o tom ani nemusí vědět, protože z tohoto důvodu na jógu nepřišel. Ale pod povrchem se začínají otevírat skulinky a zákoutí, které ve chvíli zvědomění se ukazují cestu a prohlubující víru v sebe sama jako zdroji síly pro život. Ta síla je všudypřítomná a tvoří jednotu. Jsme součástí celku, všeho okolo nás, učíme se respektovat, neubližovat a pomáhat sami sobě plnit svůj úkol. A když se budeme sami sebe ptát, kde se ten zdroj bere, dostaneme se k základním filosofickým otázkám: „Kdo jsem já, čeho jsem součástí a proč tady jsem?“ A jako v kruhu se vrátíme na začátek jógy, kdy její rozměr byl meditativní, hledající odpovědi – poznání. V této souvislosti se otevírá cesta duchovního rozvoje, tedy vztahu vnitřní já a Vědomí... Ale to už je jiná kapitola praxe jógy. 

Jistota opory v systému a v Zemi

V každodenním životě v sobě hledáme sílu vstát a jít za svými cíly. Jsou dny, kdy máme pocit, že dál to už nejde a jsou dny, kdy energii a sílu můžeme rozdávat. Aby síla byla stále přítomná, respektivě bez velkých výkyvů, je vhodné mít v životě dobře dosažitelné pomocníky. Zajímáte-li se o jógu, může to být právě ona. Je mocná a silná a utváří životní rituály, které pomáhají rozprostírá do života stabilitu a oporu. Většinu jógových lekcí, včetně powerjógy, tvoří systém o který je možné opřít se. Základem systému je dech a v jeho rytmu a plynulosti se vše odehrává. Powerjóga je velice jednoduchá, jasná a adaptovatelná pro všechny. Odehrává se jako každý den, nebo jako řád vesmíru se střídáním ročních období, Slunce a Měsíce, nebo střídání vědomí a nevědomí. Je to přirozený princip, který nepotřebuje vysvětlování, protože se tak děje automaticky. Jako ranní vstávající slunce se tělo pomalu a postupně probouzí. Jemnými pohyby se začíná nastartovávat, aby pozdravem slunci byl rozdmíchán vnitřní ohěn a teplo začalo prohřívat a oživovat každou buňku lidského těla. Pozdrav slunci utváří teplo, předozadní pohyb stimuluje energii celého organismu a spojení těla s myslí (hlavou) dechem v hlubokém předklonu vyjadřuje pokoru. Jako by pozdrav slunci v sobě odrážel samotný život. Rodíme se, rosteme, sílíme a poznáváme, nabýváme na jistotě a sebevědomí, které občas přeháníme stejně tak, jako přírodní cykly v sobě odrážejí různé teplotní výkyvy. Až v předklonu dojde k zvědomění, že je nutné se před zdrojem (vyšší moudrostí) sklonit. Abychom to pochopili, musíme často spadnout na dno, nebo se k němu alespoň přiblížit. Když klesáme chatturangou (pozicí kliku) dolů, objeví se jistota - Země. Opřeme-li se o ni, nabydeme síly a jistoty vstát. Pod ni nikdy nespadneme, pouze se do ní vrátíme a jeden z cyklů uzavřeme. Chvíli počkáme, abychom nabyli určité moudrostí ze zažitého a prožitého, a opět se v další fázi zvedáme do kobry nebo psa hlavou nahoru a rozvíjíme v sobě hrdost a pokoru k cestě zvané život. Hlavu dolů dáváme často, abychom viděli věci z jiného úhlu a častěji si uvědomovali, že vstát bez ponaučení se, pochopení a pokory nejde. Pokud nepochopíme situace, ego sílí, „spadneme na hubu“. Když pochopení a pokora jsou naší součástí, rosteme a sílíme v mírumilovném pochopení. Je to cyklus neustále se opakující, v němž naše budoucnost je současně přítomností.

Objevení svého bojovníka

Ve chvíli, kdy slunce září a tělo je připravené, vstupují do systému bojovníci. Bojovníci se mění, odhodlání a síla něco dělat sám se sebou se myslí rozrůstá, ukotvení na nohách a proměňování poloh trupu do variant bojovníků trénuje tělo i mysl a my se zvědomňujeme! Bhadgadavíta, kniha o jógové filosofii, hovoří o mírumilovném boji bojovníka Ardžuny, který je Krišnou veden k „dobrému boji“. V hinduistické mytologii se objevují různí hrdinové, kteří vyjadřují podobnou myšlenku mírumilovného boje. Od Ardžuny přes bohyni a válečnici Durgu, opičího boha Hanumana až po Vírabhadru. Dobří bojovníci mohou mít mnoho podob, ale všichni reprezentují to samé: „vyšší já“ (átman) bojující se škodlivými a násilnými vlivy lidského ega. A kde se v józe vzal bojovník - Vírabhadra? Bůh Šiva vytvořil z pramene svého vlasu bojovníka Vírabhadru, který měl ukončit život otce Sati (manželka Šivy), krále Dakšiho, který nesouhlasil s láskou dcery a Šivy. Neuvážená síla ega krále nesouhlasem se sňatkem zničila Sati. Na protest Sati nechala v sobě vzplát oheň ágni, který ji celou pohltil. Smutek Šivův podpořil jeho ego a zosobněný Šiva nechal Vírabhadrou setnout hlavu králi Dakšovi. Když Šiva v sobě pocítil lítost svého konání a zvědoměním se k vnitřnímu já vstřebal zpět do sebe Vírabhadru, vrátil život Dakšovi a Sati se reinkaronovala do bohyně Párvatí. Šivův soucit je nositelem informace. Přeneseme-li soucit i na tvrdohlavé a pro nás škodlivé jáství (ego), můžeme ho zjemnit. Prostřednictvím svého bojovníka se můžeme sami se sebou spřátelit, přijmout se a zbavit se všeho, co na sobě nemáme rádi. Důležité je poznat, kým jsme nebo co námi hýbe. Postupně, jsme-li k sobě upřímní, poodhalujeme klamné vidění, jako výsledek činnosti našich smyslů a vhledem pracujeme na hlubším sebepoznání. Pro někoho je cesta cvičení (posturální jógy) stejným způsobem poznávání, které začíná pouze z jiné strany. Můžeme jen cvičit a praktikovat, například bojovníky, kteří jsou podstatnou částí lekce powerjógy a vedou nás stejnou cestou k poodhalování roušek tajemství o sobě sama. Teplo udržující se v systému díky dechu a plynulému opakování pozic umožňuje rozpouštět fyzické i psychické bloky. Hledáme rovnováhu mezi sílou a ohebností jak v úrovní fyzické, tak i psychické. Když Slunce kulminuje, napomáhá a umožňuje stabilně a pružně stát na jedné noze. Zkoušíme ustát sámi sebe, vyrovnáváme a hledáme míru mezi "málem" a "mnohostí", "leností" a "velkým chtěném".

Něco víc v nás

Cesta návratu slunce začíná v pozicích na zemi. Aktivita dolních končetin ze stojných pozic je vykompenzována efektivním protažením na zemi. Prodloužením výdechu se mysl uvolní a dovolí tělu ohnout a protáhnout se tak, jak ona sama se pružnou stála. Pružnost vyžaduje i obrácení těla proti gravitaci v pozicích, jako jsou svíčka, pluh a stoj na hlavě. Vše se obrátí, provětrá a přenastaví. Síla slunce uhasíná a přeměňuje se v měsíční chladivou energii důležitou pro další etapu – hlubokou relaxaci a regeneraci. Celé tělo i mysl, které byly všemi jógovými technikami aktivovány a stimulovány, jsou v pozici šavásana (pozice mrtvoly) ve stavu doznívání a „dopékání“ a směřují k rozprostření rovnováhy v celku. Skrz harmonii mezi tělem a myslí je možné prohlédnout hlouběji – do nekonečného vesmíru uvnitř sebe sama. Je to motivace jít dál a pomocí přirozených a jemných technik jógy objevovat to ukryté v nás. A tak bylo zaseto semínko, které začíná nabírat na síle, roste a vyvíjí se a z nás rostou mírumilovní bojovníci, kteří vlastním úsilím a vůlí trénují v sobě bojovníka nejenom na jógové podložce.

 

Objednat předplatné