BLESKOVĚ
Meditace 21. 05. 2023 PDF Tisk

Mindfulness – 3. díl

Jógové pozice a pravidelný pohyb jsou jedním z pilířů a velmi důležitou součástí mindfulness. Denní jógová praxe má velmi pozitivní vliv na naše zdraví i náladu. Na následujících řádcích vám zkusím nastínit, který styl je pro vás ten pravý, jak dostat pravidelnou praxi do běžného dne, co by měla zahrnovat a jak si ji udržet, i když nemůžete jít do jógového studia.

Mindfulness – 3. díl

Co je vlastně jóga a proč je tak účinná? Jak mi pomůže na cestě k mindfulness?

„Dechové cvičení je více než pozice, je to cesta vedoucí k poznání svého opravdového já. Díky ní se otevíráme vnitřnímu dialogu a vnímáme souznění fyzického, mentálního, emocionálního a spirituálního já.“            Z. K.

Jóga není určena jen flexibilním, štíhlým, zdravým nebo mladým. Můžete s ní začít v každém věku, kdykoliv a kdekoliv. Jógová praxe vám ukáže správný směr bytí. Není nutné mít drahé legíny, speciální protiskluzovou podložku nebo si dát obě dolní končetiny za krk. Zkuste odložit stud, obavy a jděte na svou první lekci jógy.  

Jak si vybrat vhodnou lekci jógy?

V dnešní době naleznete v jógových studiích velkou nabídku různých stylů jógy. Avšak správně řečeno, jóga je jen jedna. Lekce si liší v přístupu k praxi. Lze tedy nalézt lekce dynamické, silové, zaměřené na správnou techniku pozic, relaxační i více tradiční, kde se věnujete i filosofii a historii. I když navštívíte stejný typ lekce v různých studiích, bude odlišný. Vše záleží na učiteli. Pokud vám bude vyhovovat on, pak se vám bude líbit daný styl jógy. Doporučuji začít a hledat. Každý přístup je jiný a hodně záleží i na životní situaci, ve které se právě nalézáte. Jeden den bude náročný a vy budete toužit po klidné jin józe a příště si zarezervujete lekci vinyása nebo powerjógy. Důležité je, aby vám lekce dala, co je podstatné, základy pro vaši domácí praxi. Jóga, z 60 % samostudium, je o tom, co si sami prožijete, co cítíte, nikoliv o tom, co odcvičí lektor před vámi.

Jak poznám správného lektora jógy?

Zkuste se zamyslet nad tím, co vaše lekce zahrnuje. Hathajóga pradipika, stejně jako Pataňdžaliho Jógasútry naznačují cestu, kterou by se měla vaše praxe ubírat. Obě tyto knihy lze označit jako povinnou četbu každého lektora. V obou naleznete kromě praxe pozic – ásan, pránájámy – dechových technik i koncentraci, meditaci, učení sebekázně a chování ke světu okolo sebe. Je toto obsahem vaší lekce? Další otázky, které si můžete položit, jsou: Jaké mám pocity po lekci? Je to více pocit zastavení mysli, vnitřní souznění než bolest svalů? Cítíte nekonečný pocit síly a energie? Přináší vám hodina jógy nové poznatky, prožitky, je obohacením vaší jógové praxe? Pokud jsou vaše odpovědi negativní, pak vyzkoušejte jiný styl jógy, jiného lektora. Různé typy jógy působí různým způsobem na pránický systém, proto je dobré je měnit. Jógová praxe harmonizuje činnost mozku a srdce, uvolňuje energetické bloky, což je jedním z důvodů, proč se po ní cítíme skvěle a znovu se vracíme na podložku. Určitě by vaše lekce měla mít cíl. Jedna pozice rozvíjí druhou a správný lektor je umí logicky využít k učení dalších pozic či dechových technik. Pokud jsou vaše odpovědi pozitivní, pak vám lekce přináší to, co má. Je pro vás tedy inspirací na jógové cestě sebepoznání, ať již doma, nebo ve studiu.

Na co si dát pozor a jak praktikovat doma?

Věnovat se domácí praxi zní jednoduše, ale opak je pravdou. I pro zkušené jogíny bývá někdy obtížné se přemluvit, vstát a jít cvičit. Jak se tedy přemluvit? I pět minut se počítá! Nikde není psáno, že vaše praxe musí mít hodinu nebo víc. Když se cítíte unavení, zařaďte dechové techniky – pránájámu, budeme se jí více věnovat v dalších dílech mindfulness. Pokud praktikujete aštanga jógu, pak přesně víte, jakým pozicím se věnovat v první sérii či v sériích následujících. Pokud sedíte na podložce a přemýšlíte o tom, co jste naposledy praktikovali během skupinové lekce, pak si určitě vzpomenete na pozdrav slunci – surya namaskár. Tantrické tradice v hathajóze vám napoví se držet praxe v závislosti na denní době nebo ročním období. Ať ten, či jiný přístup, zkusím vám nastínit jednoduchý recept, kterého se můžete v domácí praxi držet.  

Pozice pro zahřátí

Praktikují se pro zahřátí hlavních svalových skupin (velké svaly), připravují klouby na praxi pozic a vtahují nás hlouběji do nitra těla, abychom vnímali pocity, které v nás pozice vyvolávají.

Začněte v sedě a jen pozorujte nádech a výdech, přejděte k jednoduchým pozicím, jako jsou dandásana (pozice hole), džanu širšásana (hluboký předklon a hlava ke koleni), supta baddha konásana (pozice ševce), gomukhásana (pozice kravského obličeje), marichyásana, virásana (pozice hrdiny), marjaryásana a bitilásana (pozice kočky a krávy).

Pozdrav slunci

V sanskrtu surya namaskár spojuje dech a pohyb, je ideální praxí podle mindfulness. Zklidňuje naši mysl, pomáhá rozproudit krevní oběh, lymfu i energii v těle. Můžete najít různé varianty pozdravů slunci, vždy následujte svůj dech z pozice do pozice. I zde platí tantrické přístupy, praktikujte podle ročních období. Některá vyžadují dynamičtější přístup, jako například jaro, a jindy jen vnímáte pocit plynutí.

Pozice ve stoje

Pomáhají získat sílu, zlepšují výdrž a flexibilitu. Zahrnují předklony, rotace, záklony. Virabhadrásana I. (bojovník I.), virabhadrásana II. (bojovník II.), utthita trikonásana (trojúhelník), parivrtta trikonásana (obrácený trojúhelník) a parivrtta paršvakonásana (rotace z pozice bojovníka I.). Toto jsou pozice, které se určitě v lekcích ve studiu pravidelně objevují, a i vaše domácí praxe by je měla obsahovat.

Obrácené pozice

Proč je v praxi neopomíjet? Intenzivně stimulují nervový systém i pránický systém. A jaké pozice to jsou? Stoj na hlavě, stoje na předloktí, stoje na rukou. Pokud vás děsí, nespěchejte. Nebudete lepší nebo horší. Klidně zařaďte dlouhou výdrž v pozici psa s hlavou dolů. I pozice stoje na ramenou – sarvangásana je obrácenou pozicí, avšak nevytváří takové intenzivní teplo jako výše jmenované, je tedy lepší ji zařadit až na úplný konec praxe. Vždy po ní následuje pozice matsyásana – ryba.

Ve všech těchto pozicích zůstávejte jen tak dlouho, jak vám je příjemné.

Záklony a hlubší záklony

Protahují přední polovinu těla, kterou většinu času utlačujeme. Sedíme u počítače, v autě, i ve stresu se choulíme do klubíčka. Záklony jsou ozdravnou částí jógové praxe, tvoří prostor pro srdce, plíce i vnitřní orgány v oblasti břicha. Dochází k masáži ledvin i uvolňování hluboko uložených, nezpracovaných emocí a kompenzaci následků stresu. Příkladem je salabhásana (kobylka), setu bandha sarvangásana (pozice polovičního mostu) nebo urdhva dhanurásana (pozice kola).  

Pozice pro zklidnění

Rotace

Uvolňují tenzi svalů podél páteře, kyčelní klouby, ramena. Skvělé je jejich umístění po záklonech, připravují páteř na hlubší předklony.

Předklony

Mají zklidňující účinky pro srdce, nervový systém i mysl. I zde můžete znovu zvolit džanu širšásanu (hluboký předklon a hlava ke koleni) nebo paščimottanásanu (kleště). Prodýchejte a naslouchejte tlukotu srdce i rytmu dechu.

Pozice mrtvoly – šavásana

Zůstaňte v této pozici alespoň 3 minuty, zklidňuje mysl, přináší relaxaci celému tělu a přirozeně nechává doznít účinky vaší praxe. Občas v lekcích vidím, jak se klienti zvedají a odbíhají za svými povinnostmi dříve, vynechávají šavásanu. Škoda. Závěrečná relaxace je důležitá pro pránický (energetický), nervový i imunitní systém. Je to okamžik, kdy se dostavují pocity, že se zastavil čas, a vy vnímáte všechno a nic. Pocity vnitřního klidu i jeho stabilitu.

Právě tyto pocity si pak odnášíme z podložky do běžného života. Fyzické já znovu získává sílu, mentální já zklidnění, emocionální já stabilitu a spirituální já je povzneseno. Vědomé bytí je nad vaším Egem.

Objednat předplatné