Meditace 16. 12. 2017 PDF Tisk

Meditace laskavosti

Jsme lidé, ve kterých je od útlého dětství živeno „ego“. Jeho projevem jsou chtivost a nenávist. Když se posadíme do některého se sedů a chystáme se na cestu meditace, jsme stahováni dolů. Hlavou se nám honí, co musíme udělat, zavzpomínáme na to, co se nám líbilo, či nelíbilo a tím vyvoláme v sobě nejrůznější emoce...

Meditace laskavosti

Přístup každého z nás k meditaci je různý. Na svých hodinách powerjógy, nebo hathajógy vedu lidi k uvolnění a relaxaci. To je jeden stupeň, který mnohým lidem stačí. Vůbec uvědomit si, že člověk může ležet v klidu a uvolnit tělo je překvapujícím momentem cvičení jógy, natož ještě zkusit obrátit pozornost do sebe a prociťovat se. Co ještě víc? Přijímat a zastavit prožitek. Být si ho vědom. Být v klidu, v radosti a míru sám se sebou, kdy mysl je obrácena jen na jeden bod a z něho neutíká. Když uteče, je nutné ji opět vrátit. Už takto vyřčené skutečnosti jsou pro začátečníka velice těžké. Nejdříve, když si člověk čte o meditaci, či ji zkouší, si řekne: „ To nic není, to přeci zvládnu.“ I má reakce byla podobná.  Po určitých zkušenostech, už tuto větu nikdy nepronesete. Je to náročné být připoutaný k sobě samému a mít jednobodové připoutání pozornosti. To je nelehké. Když jsem v nedávné době skládal zkoušku z východních filosofií, připletl se mi do cesty citát z básně, který vyjadřuje cíl meditace.

 „Tou cestou nechoďte - Tam světlo nečeká - Což není jádro světa - V srdci člověka?“(Goethe)

Udělali jste někdy výlet do svého srdce? Do svého vnitřku? Naslouchali jste své mysli a dokázali jste ji obrátit ke klidu a harmonii? (Pozn. redakce: přirozenou tendencí mysli, je těkat a utíkat k podnětům z vnějšího světa).

Jsme lidé, ve kterých je od útlého dětství živeno „ego“. Jeho projevem jsou chtivost a nenávist. Když se posadíme do některého se sedů a chystáme se na cestu meditace, jsme stahováni dolů. Hlavou se nám honí, co musíme udělat, zavzpomínáme na to, co se nám líbilo, či nelíbilo a tím vyvoláme v sobě nejrůznější emoce. V hlavě nám běží celý film, který ne vždycky má dobrý děj. Soused si koupil novou televizi a my ji chceme také. Nebo kolegyně v kanceláři byly pozvaná od svého přítele do krásné restaurace. Vyprávěla o ní celý den a tak jsem i já zatoužil/la zajít tam! To jsou jen příklady toho, co nás žene vpřed a dál a dál. Chceme, chceme, musíme, omlouváme se a jdeme stále vpřed! Cožpak ale nemůžeme jen být a cítit klid, radost v srdci člověka? Cožpak nemůžeme jen být a dýchat? Cožpak musíme stále něčeho dosahovat? Cožpak nemůže srdcem rozeznít klid a míru v nás?  Možná si říkáte“ „Ale já umím zklidnit svoji mysl! Já umím být klidný a v radosti!“ Ruku na srdce. Je to stálý stav, nebo v zápětí přijde něco jiného? Cílem meditace je naučit se být stabilní. To ovšem nepřijde hned. Je to praxe, která nás vede na cestu neustálého zkoušení a zdokonalování se v technikách meditace. V meditaci nastává klid v naší mysli. Tam zabraňujeme neustálým změnám, které jsou v nás každý okamžik našeho života. Není přirozené v současném světě, aby člověk byl stále v klidu a beze změny. I dle nejrůznějších filosofických směrů dospějete k názoru, že svět je neustálá změna. Neexistuje stabilita. V tomto koloběhu je ale nutné, abychom nepodléhali vlivům světa, zastavit naši mysl. V tuto chvíli, když zastavíte mysl, máte možnost být napojeni na energii světa, energii vesmíru. Na to, co je okolo nás a co se projevuje v nás. Na sílu, která stvořila svět, a která je světem. Která je osobním bohem, která je osobním mírem.

V knize s názvem „ O meditaci srozumitelně“ od autora Henepola Gunaratana, jsem našel způsob, jak meditovat. I když se nejedná o čistě jógovou meditaci, ale o meditaci založenou na buddhismu, mohu všem, kteří s tímto tématem koketují, tuto knihu doporučit. Jasné vysvětlení proč meditovat, proč ztišovat mysl, proč hledat klid sám v sobě jsou podněty, díky kterým i „materialistický západní“ člověk pochopí, že meditace není nic „mimo“ způsob chápání a mimo vesmírnou dimenzi. Naopak. Zjistí, že vyzkoušením si i těch nejjednodušších techniky meditací, zaměřených na pozorování nádechu a výdechu, zažívá sám sebe. To, si většina z nás myslí, že umí. Ale! Myslet neznamená, že vím a že cítím….!

Jako srozumitelný příklad, pro vyzkoušení si jednoduché meditace, jsem vybral „meditaci laskavosti“. Jedna z cest buddhismu, Théraváda, využívá pomůcky rozpouštění emocí. Využívá představu ke zrušení nějaké jiné představy. Například negativní emoci vyvážíte tím, že vštípíte pozitivní emoci. Opakem chtivosti je dávání. Laskavost je opakem nenávisti. Začneme tak, že vypudíte všechny myšlenky sebenenávisti a sebeobviňování. Necháte pocity a přání dobra proudit nejprve k sobě, což je snadné. Pak uděláte totéž s lidmi, kteří vám jsou nejbližší, kteří patří do okruhu vašich přátel, lidí, kteří okolo vás jen tak procházejí a přejdete k lidem, které nemáte rádi až k „paušalizování“, tedy ke všem živým bytostem.

Pojďte do toho!!!

V klidu se posaďte do zkřížené sedu a začněte se soustředit na to, jak sedíte, jak cítíte své tělo. Pozorujete fyzické tělo, které máte.

Nyní již sedíte přirozeně, našli jste svoji pozici a cítíte se dobře. Jste připraveni na to, že zhruba 20 minut vydržíte sedět a tělo Vás nebude bolet (nebude Vám překážet. Můžete si sednout i na židli, víte-li již nyní, že ve zkříženém sedu nevydržíte).

Pozorujte svůj dech.

Najděte místo v oblasti nosu a rtů, kde cítíte proud dechu při nádechu i výdechu.

Hledejte jen jedno místo, kde jste schopni procítit svůj dech pravidelně a stabilně. K tomuto místu vracejte stále svoji pozornost, když Vám pozornost uteče. Nedělejte si z toho zcela nic. Prostě ji jen zkuste vrátit zpět!

Do své mysli vložte následující věty (myšlenky):

„Ať jsem klidný, šťastný a spokojený. Ať mi nikdo a nic neublíží. Ať mne nepotkají žádné obtíže a problémy. Ať se mi stále daří. Kéž mám tolik trpělivosti, odvahy, pochopení a odhodlání, abych překonal nevyhnutelné obtíže, problémy a selhání.

Ať jsou moji rodiče klidní, šťastní a spokojení. Ať jim nikdo a nic neublíží. Ať je nepotkají žádné obtíže a problémy. Ať se jim stále daří. Kéž mají tolik trpělivosti, odvahy, pochopení a odhodlání, aby překonali nevyhnutelné obtíže, problémy a selhání.

Ať jsou moji učitelé klidní, šťastní a spokojení. Ať jim nikdo a nic neublíží. Ať je nepotkají žádné obtíže a problémy. Ať se jim stále daří. Kéž mají tolik trpělivosti, odvahy, pochopení a odhodlání, aby překonali nevyhnutelné obtíže, problémy a selhání.

Ať jsou moji příbuzní klidní, šťastní a spokojení. Ať jim nikdo a nic neublíží. Ať je nepotkají žádné obtíže a problémy. Ať se jim stále daří. Kéž mají tolik trpělivosti, odvahy, pochopení a odhodlání, aby překonali nevyhnutelné obtíže, problémy a selhání.

Ať jsou moji přátelé klidní, šťastní a spokojení. Ať jim nikdo a nic neublíží. Ať je nepotkají žádné obtíže a problémy. Ať se jim stále daří. Kéž mají tolik trpělivosti, odvahy, pochopení a odhodlání, aby překonali nevyhnutelné obtíže, problémy a selhání.

Ať jsou všichni lidé, kterým nemám žádný vztah klidní, šťastní a spokojení. Ať jim nikdo a nic neublíží. Ať je nepotkají žádné obtíže a problémy. Ať se jim stále daří. Kéž mají tolik trpělivosti, odvahy, pochopení a odhodlání, aby překonali nevyhnutelné obtíže, problémy a selhání.

Ať jsou moji nepřátelé klidní, šťastní a spokojení. Ať jim nikdo a nic neublíží. Ať je nepotkají žádné obtíže a problémy. Ať se jim stále daří. Kéž mají tolik trpělivosti, odvahy, pochopení a odhodlání, aby překonali nevyhnutelné obtíže, problémy a selhání.“

Ať jsou všechny živé bytosti klidné, šťastné a spokojené. Ať jim nikdo a nic neublíží. Ať je nepotkají žádné obtíže a problémy. Ať se jim stále daří. Kéž mají tolik trpělivosti, odvahy, pochopení a odhodlání, aby překonali nevyhnutelné obtíže, problémy a selhání.“

 

  • autor: Václav Krejčík
  • zdroj: Gunaratna, G.,: O meditaci srozumitelně. Malvern, 2006
  • zdroj fotky: Shutterstock.com

Objednat předplatné